M. (06) 11 10 56 12     E.  hessel@walmar.nl
Hessel de Walle (1958)
Groote Veen 79
9761 DG  Eelde
 

In de media

Af en toe geef ik lezingen, momenteel in het kader van mijn nieuwe boek Piet Oberman. De man en de mythe. Hieronder een lijst.

Rotary Dokkum (besloten), 16 november 2022

Lions Dokkum (besloten), 28 november 2022

Fries Museum, 8 december 2022, 16:30 voor de vertoning van de film De Overval

Bibliotheek Dokkum, 26 januari 2023, 20:00 - 21:00

Stichting Oud Dockum, 15 februari 2023, 20:00 - 21:00

Probus Dokkum (besloten), 9 maart 2023, 16:30 - 18:00

Genealogysk Wurkferbân Leeuwarden, 11 maart 2023,
13.30-15.30 in de Gysbert Japicxseal van Tresoar


MTB elfsteden, 2016