M. (06) 11 10 56 12     E.  hessel@walmar.nl
Hessel de Walle (1958)
Groote Veen 79
9761 DG  Eelde
 

In de media

Af en toe haal ik de media. In 2018 en 2019 zijn bijvoorbeeld meerdere artikelen over mijn boek De Mannen van de Overval verschenen en al vanaf 2006 wordt af en toe aandacht geschonken aan mijn onderzoek naar Friese memorabilia. Hieronder een lijst met verwijzingen.

Boek De Mannen van de Overval. Heroïek en tragiek in 26 levensverhalen, 2017-2019

Recensie boek De mannen van de overval, Nederlands Dagblad, 2020
Recensie boek De mannen van de overval, Geandewei, 2020
De mannen van de overval, Grutte Gelf, doarpsblêd fan Surhuzum, 2020
It wiene echt net allegear helden, Letterhoeke van Tresoar, 2019
De mannen van de Overval: over Heroïek en tragiek, 75 jaar vrijheid, 2019
Boeiend boek over het leven van "De Mannen van de Overval", Sneeker Nieuwsblad, 2019
FRYSLAN DOK: De Oerfal - 75 jier, 2019
Emotionele herdenking van De overval in de Blokhuispoort, Friesch Dagblad, 2019
De ‘Mannen van de Overval’ maakten in 1944 het onmogelijke mogelijk, FrDb, 2019
Fersetsstriders dy't meidiene oan De Oerfal ha dêr bot lest fan hân, Omrop Fryslân, 2019
De Overval tekende 26 levens voor altijd, LC en Dagblad van het Noorden, 2019
De Overval is 75 jaar geleden, Groot Sneek, 2019
Het boek in voorbereiding, 2019
De verzetsmensen hebben hun leven lang een knauw gehad door de oorlog, FP, 2019
Na de film is er nu ook een boek over de helden van ‘De Overval’, Trouw, 2019
Hoe het de 26 overvallers verder verging, Leeuwarder Courant, 2018

In kaart brengen van Friese memorabilia, vanaf 2006

Grafzerk beeldhouwer leeuwen Leeuwenbrug teruggevonden, Harlinger Courant, 2020
Onderzoek naar geboortelepels, Fryske Akademy, 2018
Aandoenlijke teksten op zerken in Brantgum, Leeuwarder Courant, 2018
Zeventien zerken aangetroffen in kerk Lollum, Leeuwarder Courant, 2017
Restauratie NH-kerk Driezum (1), Leeuwarder Courant, 2017
Oudfriese grafsteen teruggevonden, Fryske Akademy, 2016
Soad animo foar berteleppels, Fries Museum, 2014
Pastoors gebroederlijk onder het atelier, Leeuwarder Courant, 2012
Seldsume serken fûn yn tsjerke, Omrop Fryslân, 2012
Eeuwen geschiedenis bloot, Leeuwarder Courant, 2009
Gehoord en gezien, Leeuwarder Courant, 2008
Speuren naar grafteksten, Trouw, 2008
Ontrukt aan de vergetelheid, NRC, 2008
Documentaire Omrop Fryslân bij mijn boek Friezen uit vroeger Eeuwen, 2007
Speurtocht naar inscripties eindigt met boek, LC, 2006

Overig

Piet Hein, ook zijn straat is klein, Dagblad van het Noorden, 2018
"Nieuw Elan" voor werkloze academici, EW, 1986
Top Mount Evans, 4300 meter, 2005