Friese familiewapens doorzoekbaar

Zoeken in de database familiewapens
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Reset naar  Alles
Wapentype 1
Wapentype 2
Wapentype 3

Friese familiewapens gecategoriseerd naar wapentypes
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Inmiddels heb ik meer dan 10.000 objecten ingevoerd, waarvan een deel met familiewapens. Deze zijn hier te bekijken. Je kan ook gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese familiewapens
Het zoeken gaat automatisch: zodra een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Zoeken in de complete database
Op deze pagina zijn de Friese familiewapens uitgelicht. De volledige database met memorabilia is te vinden op de pagina Teksten van memorabilia uit Friesland.

Overzicht familiewapens

naam: Harckama, Sikke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1917

vindplaats: zilveren zegelring
type: Cachet, zegelring
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 10532

Sigillv Sicco Harcuma
naam: Thijssen, Douwe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-04-1687
aant.: gehuwd 1659 Hiltje Hanses van Milhuisen; gecommitteerde ten landsdage; burgemeester; vroedsman

Wapen: wapen1916

foto/tekening: Rudolf Broersma

vindplaats: schouw voormalige voogdenkamer Natuurmuseum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10531

Anno 1675
François de Swart, burgemeester
Abraham de Schepper, burgemeester
Meierus Beetzius, schepen
Harmanus Crans, bouwmeester
Sjoerd Ates Haakma, vroedschap
Dr. Johannes Doting, vroedschap
Jacob Lamberts Fenema, vroedschap
Douwe Thijssen, vroedschap
naam: Fenema, Jacob Lammerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: vroedsman

Wapen: wapen1915

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Dotinga, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-08-1694
aant.: gehuwd 1664 Margaretha Huighis; geboren rond 1633; stadssecretaris 1678 - 1693; vroedsman

Wapen: wapen1914

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Haakma, Sjoerd Ates
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwde 1639 Japke Jans; geboortejaar geschat; vroedsman; steenhouwer

Wapen: wapen1913

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Crans, Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1664 Hiltje Wiglius; geboortejaar geschat; bouwmeester; burgemeester

Wapen: wapen1912

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Beetzius, Meierius Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-06-1679
aant.: zoon van Allert Beetzius en Berber van Haersma; geboortejaar geschat; schepen

Wapen: wapen1911

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Schepper, Abraham siebrens de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1658 Titia Hagius; geboortejaar geschat; burgemeester

Wapen: wapen1910

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Swart, Frans de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-12-1691
aant.: gehuwd 1 1660 Margaretha Brandsma; gehuwd 1686 Eelkje Kann; apotheker; burgemeester; gecommitteerde; gedeputeerde staat

Wapen: wapen1909

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Bienema, Johannes Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1908

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: In goud een zwart zadel.

vindplaats: wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10530

P. Westra 1779
I. Bolman 1780
N. Swalue 1781
J. Swalue 1782
C. Elzinga 1783
S. Sijbesma 1784
J. Klinkhamer 1785
B. van Lon 1786
Haije Beekkerk 1787
N: Lourens 1788
J: Feima 1789
H. Bakker 1791
Binema 1792
naam: Bakker, Hette
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1792 Trijntje Wibrandi; apotheker; overleden voor 1804

Wapen: wapen1907

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: In goud een zwart monogram, bestaande uit de schrijfletters H en B; een blauwe schildvoet met 3 omgewende zwemmende zilveren eenden of ganzen met oranje snavels, de eerste vogel komende uit de rechterschildrand.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Feima, Jan Jans
geb.datum:
doopdatum: 28-02-1766
sterfdatum:
aant.: Zoon van Jan Ypes Feima en Fettie Jans Distelsma;
Wapen: wapen1906

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese adelaar; II. doorsneden: a. in blauw een gouden spoorrad met 8 punten; b. in rood een groene klaver. Het laatste wapen op dit blad is niet ingevuld en was oorspronkelijk waarschijnlijk bedoeld voor Johannes van der Feen, aangesteld 16 april 1790.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Lourens, Nicolaas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1905

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: In goud een zwart monogram, bestaande uit de schrijfletters J? N en L.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Beekkerk, Haaie Wouters
geb.datum: 30-07-1758
doopdatum: 18-08-1758
sterfdatum: 05-09-1822
aant.: zoon van Wouter Beekkerk en Trijntje Kroon; gehuwd 1 1785 Geertruida Meiles Toussaint; gehuwd 2 1790 Sietske Siemens Sloterdijk; burger officier; lakenkoper

Wapen: wapen1904

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese adelaar; II. doorsneden: a. in heel lichtblauw een zilveren(?) kerk, geopend en verlicht van zwart, met een blauw tentdak, met op de uiteinden een schoorsteen en in het midden een koepeltorentje, verlicht van zwart, met een blauw dak, waarop een haan; de kerk staande op een lichtgroene (grond? of opreizend uit water); b. in zilver een buste van een man en profil, dragende een (blauwe?) mercuriushelm.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Lon, Bauke Dirks van
geb.datum:
doopdatum: 30-11-1764
sterfdatum:
aant.: Zoon van Dirk van Lon en Anna Hofman; gehuwd 1 1787 Jetske Zijlstra; gehuwd 2 1789 Geertruida Rebekka Angelbeek; koopman

Wapen: wapen1903

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gevierendeeld: I. de Friese adelaar; II. in groen drie gouden klavers, geplaatst2 en 1; III. in blauw een gouden ton met groene (tabaks?)bladeren; IV. in goud een zilveren mannelijk figuur, met een bruine knots(?) in de rechterhand.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Klinkhamer, Jacob
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: koperslager

Wapen: wapen1902

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: A. gedeeld: 1. in heel lichtblauw wrsch. zilver) een hand van natuurlijke kleur, komende uit een uit de rechterschildrand komende (grijze) wolk, houdende een zwarte hamer die op een zilveren aambeeld steunt; 2. In blauw een springende haas van natuurlijke kleur op een groene grond; B. in rood een zilveren monogram, bestaande uit de schrijfletters J en K en rechts daarvan hun spiegelbeeld in elkaar verstrengeld.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Sybesma, Siebe Tybolts
geb.datum:
doopdatum: 16-10-1750
sterfdatum:
aant.: Zoon van Tybolt Sybesma en Helena Scrinerius; gehuwd 1784 Anna Cahais; kunstschilder

Wapen: wapen1901

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese adelaar; II. in heel licht blauw (wrsch. zilver) 3 groene klavers boven elkaar.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Elzinga, Cornelis Hendriks
geb.datum:
doopdatum: 04-06-1755
sterfdatum:
aant.: Zoon van Hendrik Lucas Elsinga en Minke Baukes; gehuwd 1776 Grietje van Slooten;
Wapen: wapen1900

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: A. in heel lichtblauw (wrsch. zilver)een (elzen)bosje op een grond, alles van groen; B. gedeeld: 1. In blauw 3 gouden achtpuntige sterren, geplaatst 1 en 2; 2. In heel lichtblauw (wrsch. zilver) een omgewende gouden gezichtswassenaar

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Swalue, Jacob Eilardus
geb.datum:
doopdatum: 18-09-1750
sterfdatum:
aant.: Zoon van Eylardus Swalue en Maria Heyman; gehuwd 1780 Maria wybranda van den Bosch;
Wapen: wapen1899

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: A. in zilver (gewolkt lichtblauw) een dravend bruin paars op een groene grond; B. in goud een vertakte (zwarte) boomstronk op een groene grond, waarop een zwaluw van natuurlijke kleur.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Swalue, Nicolaas Cornelis
geb.datum:
doopdatum: 30-01-1750
sterfdatum:
aant.: Zoon van Cornelis Swalue en Gertie Wijndorp; gehuwd 1 1778 Henriëtte van den Bosch; gehuwd 2 1785 Sophia Leijber;
Wapen: wapen1898

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: A. in zilver (gewolkt lichtblauw) een dravend bruin paars op een groene grond; B. in goud een vertakte (zwarte) boomstronk op een groene grond, waarop een zwaluw van natuurlijke kleur.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Bolman, Izaak Hajonides
geb.datum:
doopdatum: 15-09-1756
sterfdatum:
aant.: zoon van Hajonides Bolman en Sietske Hanenburg;
Wapen: wapen1897

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gevierendeeld: I. de Friese adelaar; II. in rood een zilveren aanziende runderkop; III. in zilver 3 gouden zaaddozen van een papaver, geplaatst 1 en 2; IV. in goud 3 groene klavers, geplaatst 1 en 2.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Westra, Pieter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1779 Kniertje Arentsma;
Wapen: wapen1896

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese adelaar; II. doorsneden: a. in zilver twee zwarte schuingekruiste brouwersspanen; b. in rood een omgewende zilveren kuipershamer

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Fictor, Hendrik Frederik Harmanus
geb.datum:
doopdatum: 17-07-1740
sterfdatum: 12-03-1823
aant.: zoon van Frederik Harmanus Fictor en Angenietje Hendriks; gehuwd 1775 Maria Cuperus; schoenmaker

Wapen: wapen1895

foto/tekening: Nykle Dijkstra

vindplaats: Lutherse kerk wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10529

J:C: Lange
J:H: Gebel
Augustus Sterk
J:A: Karsten
C: van Deventer
C: Sonntag
J:A: Gebhard
A. Sonntag
H:W: Schroeder
F: Poppenhaus
H: Ruger
J:F:W Everleyn
H: Victor
naam: Everleyn, Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1754 Tetje Wierds; geboortejaar geschat; boekbinder

Wapen: wapen1894

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Ruger, Hermannus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1778 Dorothea Sophia Hauck; koopman

Wapen: wapen1893

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Poppenhaus, Frederik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1764 Maria Catrina Bouwmeester; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1892

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Schroeder, Hendrik Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1770 Elisabeth van Deventer; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1891

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Sonntag, A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1890

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Gebhard, Johan Andreas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1889

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Deventer, Christian van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1770 Balthina Buchner; geboortejaar geschat; kastelein

Wapen: wapen1888

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Sonntag, C.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1887

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Karsten, Johan Antoon
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1886

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Sterk, Augustus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Clara Johanna Cobbe; geboortejaar geschat; doctor; voor het eerst vader in 1755

Wapen: wapen1885

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Gebel, Johan Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Maria Catharina Klein; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1884

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Lange, Johann Christoph
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1746 Trijntje Lourens; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1883

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Heslinga, Doeke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: mogelijk gehuwd me Sieuwke Heslinga van de gelijknamige state in Pietersbierum;
Wapen: wapen1882

foto/tekening: Niels Hooghiemstra

vindplaats: zegelstempel
type: Cachet, zegelring
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Pietersbierum
boeknummer: 10528

Doecka Heslings
naam: Tuinhout, Binke Haaies
geb.datum:
doopdatum: 08-08-1717
sterfdatum:
aant.: dochter van Haaie Tuinhout; gehuwd 1746 Hanso Buma; voogdes

Wapen: wapen1881

foto/tekening: Rudolf Broersma

vindplaats: wapenbord Voogdenkamer Nieuw Stadsweeshuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10526

1743
De vrouwen vooghdessen van dit huijs

Aaltie Bruining huijsvrouw van schepen D.T. Smeding 1743
Elisabet Ruardi huijsvrouw van F. Uptes Oldersma 1744
Sara Leurs, huisvrou van F: Stellingw: mr. zilversmid 1745
Anna Catharina Lolcama, huisvrou van de vroedsman T. Cleijenburg 1746
Clara Catarina Cramer, huisvrou van J. van Wicheren 1747
Anna Coets huisvrou van P: Raasvelt 1748
Anna Bonnama, huisvrou van dr. N. Jongsma 1749
Catarina Berghuis huisvrou van de heer U:H: Huber 1750

Rinske Tjallingi huisvrou van P. Nieubuur 175.
Hillegonda Wieland huisvrou van P. Gravius 1760
Margaretha Christina Jansonius weduwe van kamerbewaarder Roelof Storm 1761
Trijntje Jongsma huisvrou van Pieter Koumans 1762
G. de Jongh huisvrou van de boumr dr J. Tadema 1764
Rinske Tjallingi huisvrou van hopman P. Nieubuur 1764
M. Vlasbloem huisv P. de Vries 1765
Sijtske Hanenburg huisvrou van H. Bolman 1766

H. Hajonides, huisvrou van S. de Vries, organist van de Jacobiner Kerk, 1775
Elisabeth Oldersma huisvrou van Bernardus Schrader 1768
Tieltje Andeles huisvrou van W. Dominicus 1769
Amelia Cuniara van Lennep huisvrou van Johan Kilian Schutz 1770
Alegonda Johanna Berghuis, huisvrou van de Hr E. J. Frieswijk,1771
Johanna Elisabeth Coulon huisvrou van H. Semler boumr van Friesland vroedsman deser stad 1772
Catharina Theresia van Duijsel huisvrou van L. le Maire 1773
B. A. Tuinhout, wedue van de Wel EW Heer Dominus H. W. Buma, 1774
naam: Berghuis, Alegonda Johanna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1761 Edo Johannes Frieswijk; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1880

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Hajonides, Helena
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1757 Siebe de Vries; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1879

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Duisel, Catharina Theresia van
geb.datum:
doopdatum: 11-12-1720
sterfdatum: 15-11-1811
aant.: gehuwd 1765 Louis le Maire; voogdes

Wapen: wapen1878

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Coulon, Johanna Elisabeth
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1765 Hendrik Johannes Semler; voogdes

Wapen: wapen1877

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Lennep, Amelia Cunira van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1746 Johan Kilian Schutz; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1876

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Andeles, Tieltje Andeles
geb.datum:
doopdatum: 05-11-1724
sterfdatum:
aant.: dochter van Andele Andeles en Trijntje Joukes; gehuwd 1757 Wiebe Dominicus; voogdes

Wapen: wapen1875

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Oldersma, Elisabeth Jonas
geb.datum:
doopdatum: 23-10-1735
sterfdatum:
aant.: dochter van Jonas Franses Oldersma en Reinouke Sevensma; gehuwd 1763 Bernard Schrader;
Wapen: wapen1874

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Hanenburg, Sietske Horatius Boeitius
geb.datum:
doopdatum: 20-05-1725
sterfdatum: 28-03-1798
aant.: dochter van Horatius Hanenburg en Beitske Visser; gehuwd 1749 Hajonides Bolman;
Wapen: wapen1873

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Vlasbloem, Maria Dirks
geb.datum:
doopdatum: 27-12-1709
sterfdatum:
aant.: dochter van Dirk Johannes Vlasbloem; gehuwd 1734 Petrus de Vries;
Wapen: wapen1872

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Jong, Gerbrig Pieters de
geb.datum:
doopdatum: 09-11-1712
sterfdatum:
aant.: dochter van Pieter de Jong; gehuwd 1746 Jarig Tadema; voogdes

Wapen: wapen1871

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Jongsma, Trijntje Cornelis
geb.datum:
doopdatum: 04-12-1709
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1737 Pieter Koumans; voogdes

Wapen: wapen1870

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Jansonius, Margaretha Christina Johannes
geb.datum:
doopdatum: 19-08-1703
sterfdatum:
aant.: dochter van Johannes Jansonius en Christine Warners; gehuwd Roelof Storm;
Wapen: wapen1869

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Wieland, Hillegonda
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1746 Joeke Gravius; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1868

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Tjallingi, Rinske
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1753 Pieter Nieuwbuur; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1867

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Berghuis, Catharina Lamberts
geb.datum:
doopdatum: 26-02-1721
sterfdatum:
aant.: dochter van Lambert Berghuis en Saakje Siegers; gehuwd 1746 Ulricus Hermanus Huber; voogdes

Wapen: wapen1866

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Bonnema, Anna Hiddes
geb.datum:
doopdatum: 27-05-1701
sterfdatum:
aant.: dochter van Hidde Bonnema en Sytske Haringa; gehuwd 1728 Nicolaus Jongsma; voogdes

Wapen: wapen1865

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Coets, Anna
geb.datum: 01-10-1690
doopdatum:
sterfdatum: 16-03-1756
aant.: gehuwd 1716 Pieter Raasvelt;

Wapen: wapen1864

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Cramer, Clara Catharina
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1714 Joeke van Wicheren; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1863

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Lolkama, Anna Catharina
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1735 Tiberius Kleienburg; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1862

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Leurs, Sara
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1728 Frans Stellingwerf; gehuwd 2 1754 Justus Wiarda; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1861

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Ruardi, Elisabeth
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1704 Frans Upts; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1860

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Bruining, Aaltje Pieters
geb.datum:
doopdatum: 05-04-1693
sterfdatum:
aant.: dochter van Pieter Bruining en Renske van Houten; gehuwd 1725 Doeke Taekes Smeding; voogdes

Wapen: wapen1859

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Hamerster, Dominicus Ages
geb.datum: 14-11-1690
doopdatum:
sterfdatum: 11-05-1774
aant.: gehuwd Maria Agnes Harmens Huber; meester; vroedsman; raad in den hove van Friesland; schepen

Wapen: wapen0903


Wapen: wapen1858

foto/tekening: Nykle Dijkstra

vindplaats: wapenbord Voogdenkamer Nieuw Stadsweeshuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10525

De ed. heeren gecommitteerden uit de actbaare magestraat sedert nieuw jaar 1776 tot polyci in t stads weeshuis gecommitteert

L. le Maire, schepen 1776
Mr. J. Doting, burgermeester 1777
R. Distelbloem, bouwmeester 1777
J. Gravius, bouwmeester 1777
E. Wielinga, burgermeester
Mr. M.H. Winterswijk, schepen 1778
Jou de Haan, schepen 1778
F.H. Reen, schepen 1780
A. Meinsma, schepen 1780
Mr. A. Siccama, burgermeester 1781
Joh. Snoek, bouwmeester 1781
R. Distelbloem, bouwmeester 1781
P. Heringa, schepen 1782
Mr. J. Tadema, schepen, 1782
T. Haakma, schepen 1783
P. Herfst, schepen 1784
E. Wielinga, burgermeester 1784
W. Dominicus, burgermeester
T.N. Suringar, bouwmeester 1785
J. de Wal, bouwmeester 1785
J. de Vries, schepen 1786
O. Burenstein, schepen 1786
Jou de Haan, schepen 1788
A. Storm, bouwmeester 1789
R. Buijsing, bouwmeester 1789
T.N. Suringar, bouwmeester 1789
R. Acronius, schepen 1790
Jou de Haan, schepen 1790
Johs Rodenhuis, schepen 1792
T.N. Suringar, burgermeester 1792
D.H. Smeding, bouwmeester 1793
R. Distelbloem, bouwmeester 1793
L. Hoffman, bouwmeester 1793
Mr. B.M. Schik, schepen 1794
D.H. Hamerster, schepen 1794
naam: Schik, Bernard Marius
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-11-1811
aant.: gehuwd 1798 Sytske Ypey; schepen

Wapen: wapen1857

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Hofman, Lodewijk
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1769 Jeltje Rodenburg;
Wapen: wapen1856

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Rodenhuis, Johannes Frederiks
geb.datum:
doopdatum: 12-03-1724
sterfdatum: 01-02-1801
aant.: zoon van Frederik Johannes Rodenhuis en Baukje Pieters Minnema; gehuwd Anna Christina van Houten; apotheker; schepen

Wapen: wapen1855

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Acronius, Renatus Sixtus
geb.datum:
doopdatum: 07-03-1736
sterfdatum: 18-01-1798
aant.: zoon van Sixtus Acronius en Alida Ynsma; gehuwd 1768 Petronella Swerns; schepen; arts

Wapen: wapen1854

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Buising, Reinder Geerts
geb.datum: 29-07-1743
doopdatum: 04-08-1743
sterfdatum: 23-07-1821
aant.: zoon van Geert Reinders Buising en Gertje Oenes Kalkenstein; gehuwd 1766 Rinske Reiger;
Wapen: wapen1853

foto/tekening: Nykle Dijkstra


Wapen: wapen1522

foto/tekening: fotograaf Con van Staa

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Burenstein, Obbe Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 26-01-1727
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Burenstein; gehuwd 1760 Jocomientje de Vries; schepen

Wapen: wapen1852

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Vries, Jan de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: schepen

Wapen: wapen1851

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Wal, Johannes de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1783 Wobbina Siderius;
Wapen: wapen1850

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Suringar, Tjeerd Nicolaas Gerard Tjaards
geb.datum: 13-04-1741
doopdatum:
sterfdatum: 18-06-1820
aant.: zoon van Gerard Tjaard Suringar en Aafke Jacobi; gehuwd 1 1759 Petronella Couperus; gehuwd 2 Elisabeth Thijssen; bouwmeester

Wapen: wapen1849

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Dominicus, Wiebe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1757 Tieltje Andeles; geboortejaar geschat; burgemeester; edelsmid

Wapen: wapen1848

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Herfst, Petrus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1750 Dieuwke Staak; schepen

Wapen: wapen1847

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Tadema, Jarig Theodorus
geb.datum:
doopdatum: 14-05-1704
sterfdatum:
aant.: zoon van Theodorus Tadema en Jetske Banga; gehuwd 1 1738 Johanna Suringar; gehuwd 2 1746 Gerbrig de Jong; schepen; bouwmeester; advocaat

Wapen: wapen1826

foto/tekening: Nykle Dijkstra


Wapen: wapen1846

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Snoek, Johannes Jans
geb.datum:
doopdatum: 03-08-1732
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Johannes Snoek en Minke Roels; gehuwd 1766 Akke Snoek; geboortejaar geschat; bouwmeester

Wapen: wapen1845

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Siccama, Abel Abels
geb.datum:
doopdatum: 02-04-1736
sterfdatum:
aant.: zoon van Abel Siccama en Benjamina Douglas Siccama; gehuwd 1770 Doetje Ferwerda; burgemeester; doctor

Wapen: wapen1844

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Meinsma, Abraham Philippus
geb.datum:
doopdatum: 08-10-1721
sterfdatum:
aant.: zoon van Philippus Meinsma en Fokeltje Abrahams Ferwerda; gehuwd 1759 Maria Smider; schepen

Wapen: wapen1843

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Winterswijk, Matthias Hermanus Winandus
geb.datum:
doopdatum: 02-02-1753
sterfdatum:
aant.: zoon van Winandus Winterswijk en Barbara Sofia Knock; schepen; vertrokken naar Nijmegen

Wapen: wapen1842

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Wielinga, Iepe Johannes
geb.datum: 30-11-1702
doopdatum: 01-12-1702
sterfdatum: 04-10-1773
aant.: zoon van Johannes Wielinga en Dieuwke Sjoerds Westerhuis; gehuwd 1 Magdalena Martinus van Scheltinga; gehuwd 2 1755 Detje Cecilia Sakes van Idsinga; gedoopt in Leeuwarden; raad in den hove van Friesland; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1841

foto/tekening: Nykle Dijkstra


Wapen: wapen0972


Wapen: wapen1419


Wapen: wapen1672

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Dotinga, Johannes Wiegers
geb.datum:
doopdatum: 13-05-1711
sterfdatum: 06-09-1777
aant.: zoon van Wieger Dotingh; burgemeester; vroedsman; doctor; meester

Wapen: wapen1840

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem