Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10358 ingevoerd in een database, waarvan 3742 voorzien zijn van een foto. Foto's die niet worden getoond, heb ik niet. De afgelopen 365 dagen zijn er 124 nieuwe toegevoegd. Je kunt gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

naam: Frisius, Cornelis Franciscus Franses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-01-1762
aant.: zoon van Frans Frisius en Tjitske Piersma; ; geboren 1693; advocaat 1714; student Franeker 1710; rekenmeester; burgemeester; vroedsman
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Giekerk
boeknummer: 2065

Den 7 january 1762 is in den heere gerust de … en mr Cornelis Franciscus Frisius in leven rekenmeester der provincie van Frieslant oudt burgemeester en vroedschap der stadt Leeuwarden oudt 68 jaren en een maandt en 15 dito alhier begraven
naam: Mey, Beert Dirks van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-09-1721
aant.: zoon van Dirk Jans van der Mey en Antje Gerlofs; gehuwd 1 1681 Doetje Wietses; gehuwd 2 1703 Trijntje Jans; boer op Reinsma
vindplaats: doopsgezinde kerk
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Holwerd
boeknummer: 5165

Anno 1692

… Beert van der Mey en zyn huisvrouw
… Monte Freerks en zyn huisvrouw
… Michiel Heerdts en zyn huisvrouw
… Jan Willems en zyn huisvrouw
naam: Doetje Wietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-03-1696
aant.: gehuwd 1681 Beert Dirks van der Mey;
boeknummer: 5165

idem
naam: Monte Freerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Freerk Montes en Sjoukje Alkes Romkema; gehuwd 1 1692 Janke Reinders; gehuwd 2 1704 Sjoukje Jakkeles; geboren rond 1667
boeknummer: 5165

idem
naam: Janke Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5165

idem
naam: Michiel Heerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1693 Maaike Freerks; chirurgijn
boeknummer: 5165

idem
naam: Maaike Freerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5165

idem
naam: Jan Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5165

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5165

idem
Boeknummer 5239; foto: www.marktplaats.nl
1750 den 29 8ber is geboren Sijberen Jacobs
naam: Siebren Jacobs
geb.datum: 29-10-1750
doopdatum: 04-11-1750
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Gerrits;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Workum
boeknummer: 5239

1750 den 29 8ber is geboren Sijberen Jacobs
naam: Simon, Frans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter; 1620-1624 werkte hij samen met André Obertin
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Offingawier
boeknummer: 5243

Offenwier 1637 den 6 meerti hebben mi laten gieten M. F.S.
naam: Butendyck, Steven Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter; klokken bekend uit de periode 1444-1482
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Scharnegoutum
boeknummer: 5248

Laudo deu veru, voco plebem, congrego cleru defunctos ploro, fugo pestem, festa decoro MCCCCLXI Steven Butendiic
Boeknummer 5996; foto: Pieter Tolsma
1781 den 17 september is in den heere gerust Scholte Jans oud 81 jaar JS
naam: Schelte Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-09-1781
aant.: gehuwd 1726 Jetske Pieters; gebruiker stem 15 Exmorra; boer
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Pingjum
boeknummer: 5996

1781 den 17 september is in den heere gerust Scholte Jans oud 81 jaar JS
naam: Jan Scheltes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5996

idem
naam: Porte, Age Jans
geb.datum: 16-07-1713
doopdatum: 30-07-1713
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Foppes en Aaltje Jans; gehuwd 1737 Trijntje Wiebrens;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
aantekening: kleine vergissing in de tekst
boeknummer: 10104

1716 den 26 julij is gebooren Age Jans
naam: Molenyser, Jan Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1648 Geertje Cornelis; geboren rond 1623
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10236

I H * G C
naam: Geertje Cornelis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1648 Jan Harmens; geboren rond 1625
boeknummer: 10236

idem
naam: Bercum, Maria Susanna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-04-1764
aant.: gehuwd Gerard Hemsing;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oenkerk
boeknummer: 10237

Mon pastorum Maria Susanna Bercum pia quondam past. Gerardus Hemsing ad Christum transiit 1 april 1764 aet 43 reti… Hermanno Alida Abrahamo Isaacq et Jacoba …
naam: Hemsing, Gerardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Maria Susanna van Bercum; geboren rond 1718; dominee
boeknummer: 10237

idem
naam: Hemsing, Herman Gerardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10237

idem
naam: Hemsing, Alida Gerardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10237

idem
naam: Hemsing, Abraham Gerardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10237

idem
naam: Hemsing, Izaak Gerardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10237

idem
naam: Hemsing, Jacoba Gerardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10237

idem
naam: Beertje Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-09-1772
aant.: gehuwd 1735 Binne Binnes;
vindplaats: eikenhouten grafpaal
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Eestrum
boeknummer: 10238

Den 14 september 1772 is in den heere gerust de eerbaare Beertje Sjoerds in leeven huisvrouw van Binne Binnes tot Istrum oud 72 jaar en leit alhier begraven
naam: Binne Binnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1735 Beertje Sjoerds; geboren rond 1698
boeknummer: 10238

idem
naam: Aagje Tjalles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-06-1608
aant.: gehuwd Hidde Jetses Pettertilla;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oudkerk
boeknummer: 10239

Ao 1608 de 2 iuny sterf die eerbare Aecht Tzalens dr Hidde Ietzes wyf
naam: Pettertilla, Hidde Jetses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Aagje Tjalles;
boeknummer: 10239

idem
naam: Jacob Wiemers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-10-1672
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 10240

Anno 1672 den 13 october sterft den eersaemen Jacob Wi..ers out 82 jaer ende leit alhier begraven
naam: Poutsma, Anna Cornelia
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-03-1753
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 10241

Anno 1753 den 7 maart is in den heere gerust de weledele juffer Anna Cornelia van Poutsma out 58 jaren en legt alhier begraven
naam: Tjeerd Haaies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-04-1747
aant.: boer
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 10242

Anno [1747] den 30 april [is] gestorven den eersaame Tjeerd Hayes oud in syn 78 jaar

Den 6 april 1772 [is] gestorven die eerbare Sjoukjen Hayes oud in haar 89 jaar
naam: Sjoukje Haaies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-04-1772
aant.:
boeknummer: 10242

idem
naam: Harke Hattems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-10-1675
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 10243

Anno 1675 den 2 october is in den heere gerust den eersamen Harcke Hattums out int 59e jaer ende leit alhier begraven ende verwagtende een zalige opstandinge

Anno 1687 den 7 junius des morgens omtrent seven uren is in den heere gerust den eersaamen Hattum Harckes out omtrent … jaer en leit alhier begraven
naam: Hattem Harkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-06-1687
aant.: zoon van Harke Hattems;
boeknummer: 10243

idem
naam: Antje Roelofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-04-1636
aant.: gehuwd Haaie Jochems;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 10244

Anno 1636 den 14 april is in den heere gerust Antie Roelofs die nagelaten weduwe van Haye Jochems out 72 jaer ligt alhier begraven

Den 15 december 1669 is gesturve Haye Pytters out 27 jaer en is hier begraven
naam: Haaie Jochems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Antje Roelofs; geboren rond 1561
boeknummer: 10244

idem
naam: Haaie Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-12-1669
aant.: gehuwd Aafke Siemens;
boeknummer: 10244

idem
naam: Keimpe Wiegers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-04-1639
aant.:
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 10245

Ao 1639 den 17 april sterf de eersame Keimpe Wigers int leven dorpregter tot Bergum out int 57e jaer en de leit alhier begraven
naam: Homan, Meinardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dominee
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oostermeer
boeknummer: 10246

Dit is de kerckebeker van de gemeente J.C. tot Oostermeijr 1668

Dn M Hooman eccles in Oostermeijr cum annexis
Diurre Eelckes ende Zijtse Hilles ouderlingen
Rienk Jans en Giolt Bouwes diakon
naam: Djurre Eelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Sjoukje Rinses;
boeknummer: 10246

idem
naam: Sietse Hilles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10246

idem
naam: Rienk Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Hiltje Piers;
boeknummer: 10246

idem
naam: Gjalt Bouwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Bouwe en Aukje Melles; gehuwd Sjaakje Sjoerds; overleden rond 1681
boeknummer: 10246

idem
naam: Wopke Wiebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuw 1689 Taetske Tjibbes; geboren rond 1664
vindplaats: schotel
type: Schalen en kommen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oostermeer
boeknummer: 10247

Wopcke Wieberen ouderlingh
Tijs Tammes ouderlingh
Saape Bouwes ende Engbert Jacobs als diakenen
Harmen Willemens schooldn
1706
naam: Thijs Tammes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1685 Jetske Geukes; geboren rond 1660
boeknummer: 10247

idem
naam: Sape Bouwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Bouwe Sapes en Sijke Pieters; geboren rond 1665; kuiper
boeknummer: 10247

idem
naam: Engbert Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1696 Joukje Fokkes; geboren rond 1671
boeknummer: 10247

idem
naam: Harmen Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Foekje Ruurds; schoolmeester
boeknummer: 10247

idem
naam: Sijke Hoekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-06-1665
aant.: gehuwd 1655 Minne Hedzers;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 10248

Anno 1665 den 28 juny is in den heere gerust de eerbare Sykke Hoeckes dochter huisvrouw van Minne Hedzers out omtrent 40 jaeren ende leit hier begraven
naam: Minne Hedzers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1655 Sijke Hoekes; geboren rond 1623; overleden na 1682; dorprechter
boeknummer: 10248

idem
naam: Wilke Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Harmen Wigbolds en Fokje Wilkes; gehuwd 1 1703 Bontje Cornelis; gehuwd 2 1723 Beertje Jacobs; geboren rond 1678; overleden rond 1767
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 10249

Anno 1768 den 29 maart is overleden 90 1/4 jaar en leit alhier begraven
naam: Binne Roels
geb.datum:
doopdatum: 06-11-1707
sterfdatum: 13-10-1800
aant.: zoon van Roelof Jans en Maaike Binnes; gehuwd 1760 Antje Gerbens;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 10250

Anno 1800 den 13 october is overleden Binne Roels in leven schipper en koopman te Garijp oud ongeveer 93 jaar en 7 maanden enlegt alhier begraven
naam: Dirk Gosses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
vindplaats: boven de kerkdeur
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Giekerk
boeknummer: 10251

Dirk Gosses en Douwe Hayes Fink kerkvoogden van den dorpe alsmede gecomitteerden wegens het bouwen van dezen toren en repareren der kerk Anno 1772
naam: Fink, Douwe Haaies
geb.datum:
doopdatum: 16-05-1742
sterfdatum:
aant.: gehuwd Antje Joukes; uit Menaldum; boer; kerkvoogd
boeknummer: 10251

idem
naam: Jepema, Tinke Regnerus
geb.datum: 04-10-1639
doopdatum:
sterfdatum: 14-06-1656
aant.: zoon van Regnerus Jepema en Neeltje Piebes Bruinsma; ;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Giekerk
boeknummer: 10252

Anno 1656 den 14 junij is seer godsalich door een hevige koorts ontslapen de vromen en welgeleerde Tinko van Jepema oud 16 jaar 8 maenden en 10 dagen

Inputie Ticonem laeta mars fastulit atra - ferrentem in fluctus nulli pictate secumdum - interris rudit musaset falladisartes - cerrut et in caelis .. dit mtseria Christi
naam: Frisius, Frans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-02-1744
aant.: gehuwd 1691 Tjitske Piersma; adv. 1683; student Franeker 1679; doctor; rekenmeester
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Giekerk
boeknummer: 10253

Den 26 februarij 1744 is in den heere gerust den …en mr Franciscus Frisius i.u.d. en oudste advocaat 's hofa van Friesland oud 84 jaren en den 3e maart alhier begraven
naam: Tolhuis, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: klokkengieter
vindplaats: nu Vijversburg Rijperkerk
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10254

Enghel Gabriel is mi naem ghelut is voer god bequaem Jan Tolhuis 1517
naam: Simon, Frans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter; 1620-1624 werkte hij samen met André Obertin
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oudega Wym
boeknummer: 10255

M FS AO Dlorein Oldegae 1623
naam: Obertin, Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; goot tussen 1623 - 1635 klokken
boeknummer: 10255

idem
naam: Rienk Nammens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-01-1719
aant.: gehuwd 1691 Grietje Klases; boer op stem 7
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Wierum
boeknummer: 10256

Anno 1719 den 4 janvarius is in den heere gerust den eersamen ende seer discrete Rienck Nammes out ontrent 58 iare ende leit alhier begraven

Ick leg en 't graf sonder geklagh
Verwacht alsoo den ionghsten dagh
Dan sult gy heer myn graf ontdecke
En my tot eeuwige vruegde opwecke
Boeknummer 10257
In 1806 is deeze kerk herbouwt onder de directie van de kerkvoogden Koendert Hendriks en Gabe Nutterts en de gecommitteerden Klaas Andris en Hendrik Jelten.

Psalm 122 vs. 1 Ik verblijde mij in degene, die tot mij zeggen: wij zullen in het huis des heeren gaan.
naam: Dijkstra, Koendert Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-04-1834
aant.: gehuwd 1788 Jantje Egberts;
vindplaats: boven de kerkdeur
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Munnikeburen
boeknummer: 10257

In 1806 is deeze kerk herbouwt onder de directie van de kerkvoogden Koendert Hendriks en Gabe Nutterts en de gecommitteerden Klaas Andris en Hendrik Jelten.

Psalm 122 vs. 1 Ik verblijde mij in degene, die tot mij zeggen: wij zullen in het huis des heeren gaan.
naam: Gouma, Gabe Nutterts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-06-1858
aant.: gehuwd Antje Aukes;
boeknummer: 10257

idem
naam: Oosterkamp, Klaas Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-09-1846
aant.:
boeknummer: 10257

idem
naam: Bosma, Hendrik Jeltes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-12-1848
aant.: gehuwd 1797 Antje Pieters;
boeknummer: 10257

idem
naam: Wou, Johannes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Waaxens
boeknummer: 10258

Maria et Jhesus

Anno millesimi quadringentesimo quadragesimo primo fusa est campana per me Johannes Wouel. Johannis Baptista sub tu aroba de mi
naam: Haaie
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Workum
boeknummer: 10259

… …mber sterf Haeije … tymerman …

HI
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Workum
boeknummer: 10260

Ao 1608 de … An… w… be[grave]

Timen men …

Anno 166. …[is in den] heere [gerust den eersame] Pytter …

naam: Pieter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10260

idem
naam: Onbekend Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Watse Watses;
vindplaats: bij het kosterhuis
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Arum
boeknummer: 10262

… …ke Iacops …terck en Watse Watses Backer ende … ende leyt alhier begraven met … kin…
naam: Watse Watses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10262

idem
naam: Meinema, Elske Hanses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-04-1752
aant.: dochter van Hans Iges Meinema en Tjepkje Thijsses Pecama; gehuwd 1697 Sibelius Lemstra;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10263

Anno 1752 den 10 april is in den heere ontslapen de eerbare en deugdrycke Elske Meinema weduwe ovt … [Sibeli]us Lemstra oud 80 jaren en 4 maanden en leit [hier begraven]
naam: Lemstra, Sibbele Bernards
geb.datum: 14-05-1667
doopdatum:
sterfdatum: 08-01-1742
aant.: zoon van Bernardus Lemstra en Froukje Broers Mertsma; gehuwd 1697 Elske Meinema; dominee
boeknummer: 10263

idem
naam: Gerrit Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-09-1652
aant.:
vindplaats: kerkhof?; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10264

G H

Ao 1652 den 23 september is in den heere gerust den eersamen Gerrit Hendrycks en leit hier begraven

W G
naam: Knierke Klases
geb.datum:
doopdatum: 07-07-1661
sterfdatum: 27-04-1691
aant.: dochter van Klaas Klases; gehuwd 1681 Gerrit Sierds;
vindplaats: kerkhof?; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10265

Anno 1691 de 27 april is in de heere gerust de eerbare Knierke Claeses huisvrou va Gerrit Sierds mr seilmaker ontrent 30 iaer en leit hier begraven

Anno 1694 de 7en october is in den heere gerust de eersame Gerrit Sierds meister seilmaker tot Maccum olt in sin 39 iaer en leit alhier begraven

G S
naam: Gerrit Sierds
geb.datum:
doopdatum: 03-02-1656
sterfdatum: 07-10-1694
aant.: zoon van Sierd Gerrits en Trijntje Hiddes; gehuwd 1681 Knierke Klases; zeilmaker
boeknummer: 10265

idem
naam: Trijntje Hiddes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-07-1662
aant.: gehuwd 1651 Sierd Gerrits; geboren rond 1628
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10266

Anno 1662 de 9 july is in de heere gerust de eerbare Tryntie Hiddes dochter de huisvrou van Sierd Gerrits seylmaker ende leit alhier begrave
naam: Sierd Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1651 Trijntje Hiddes; geboren rond 1626; zeilmaker
boeknummer: 10266

idem
naam: Brouwer, Pieter Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-03-1733
aant.: zoon van Andries Alberts Brouwer en Fetje Pieters; gehuwd 1727 Sijke Ages;
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10267

1733 den 3 mart is Pyter Andrys Brouwer in de heere gerust oud 32 jaer 3 maenden en leit alhier begraven
naam: Brouwer, Andries Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-06-1727
aant.: gehuwd 1695 Fetje Pieters; schoenmaker
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10268

1727 den 14 juny is in den heere gerust Andris Alberdts Brouwer out 56 jaer en leit alhier begraven
naam: Sijke Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-02-1728
aant.: gehuwd 1 1700 Doede Piekes; gehuwd 2 1712 Gerben Tiemens Grada;
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10269

1728 den 23 febrevaris is in den heere gerust Syke Pyters wedu van Doede Pyeckes houtkoper en na… Gerben Tymmens Grada out 50 jaer en leit alhier begraven
naam: Doede Piekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1700 Sijke Pieters; geboren rond 1675; houtkoper
boeknummer: 10269

idem
naam: Grada, Gerben Tiemens
geb.datum:
doopdatum: 17-11-1661
sterfdatum:
aant.: zoon van Tiemen Jacobs; gehuwd 1 1685 Wiepkje Sierks; gehuwd 2 1712 Sijke Pieters;
boeknummer: 10269

idem
naam: Johannes Rienks
geb.datum:
doopdatum: 02-10-1715
sterfdatum:
aant.: zoon van Rienk Jans & Catharina Jans; gehuwd 1739 Grietje Gerrits;
vindplaats: in de katholieke kerk
type: Kandelaar
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10270

Johannes Rienks et Grietje Gerrits an. = 1780
naam: Grietje Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1739 Johannes Rienks; geboren rond 1716
boeknummer: 10270

idem
naam: Pietje Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-03-1693
aant.: gehuwd 1692 Menso Siebrands Mensonides;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Schraard
boeknummer: 10271

Ao 1693 den 18 marty is in den heere gerust Pyttje Reyners huisvrou van Menso Sybrandi Mensonides out in haer 21 iaer en leit alhier begraven
naam: Crans, Jan Sipkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hoorn
boeknummer: 10272

Jan Crans me fecit Enchusae anno 1723
naam: Bonk, Marietje Folkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Johannes Vis; lidmaat 1738
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Midsland
boeknummer: 10273

Marytien Bonk
Boeknummer 10274; foto: Hindrik de Jong
... die III noveb oby[t] … [bid voer] die [siel]
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Pingjum
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 10274

... die III noveb oby[t] … [bid voer] die [siel]
naam: Meer, Rinske Pieters van der
geb.datum: 26-01-1798
doopdatum:
sterfdatum: 29-02-1864
aant.: dochter van Pieter Ates van der Meer en Corneliske Aukes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warga
boeknummer: 10275

Rinske Pieters van der Meer is geboren in den jaare 1798
Boeknummer 10276; foto: Maikel Galama
Antos Knock
predikant in op Twysel en Koten

Kerkvoogden van Op Twysel.
E: Hellinga bysitr van 8karspelen.
A: Claasses ontfr van Op Twysel.
Kerkvoogden van De Koten
Sierd Iannes
G: Etes ontfr van de Koten

Anno 1745
naam: Knock, Anthonius Bernhards
geb.datum:
doopdatum: 12-05-1719
sterfdatum: 10-05-1786
aant.: zoon van Bernhard Knock en Angelia ten Hola; predikant; geboren Groningen aan de Grote Markt
vindplaats: klokgevel Tsjerkebuorren 24
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Twijzel
boeknummer: 10276

Antos Knock
predikant in op Twysel en Koten

Kerkvoogden van Op Twysel.
E: Hellinga bysitr van 8karspelen.
A: Claasses ontfr van Op Twysel.
Kerkvoogden van De Koten
Sierd Iannes
G: Etes ontfr van de Koten

Anno 1745
naam: Hellinga, Aelse Luitjens
geb.datum:
doopdatum: 25-05-1707
sterfdatum:
aant.: zoon Luitjen Eelses Hellinga en Trijntje Martens Schilsma; gehuwd 1722 Corneliske Martena; geboren Stavoren; bijzitter; kerkvoogd; ouderling
boeknummer: 10276

idem
naam: Ate Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1728 Baukje Meines; geboren rond 1703
boeknummer: 10276

idem
naam: Sierd Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
boeknummer: 10276

idem
naam: Geert Ietes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1710 Trijntje Sjoerds; geboren rond 1685; gebruiker stem 2; boer; ontvanger
boeknummer: 10276

idem
naam: Valk, Aafke Bontjes
geb.datum: 30-03-1796
doopdatum: 01-05-1796
sterfdatum: 15-10-1872
aant.: dochter van Bontje Cornelis van der Valk en Eke Hendriks Heeringa; volgens Tresoar geboren 31-3-1796
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Jellum
boeknummer: 10277

Afke Bontjes Valk geboren den 30 maart 1796
Boeknummer 10278; foto: Privé
In ’t jaar 1780 den 30 desimber is gebooren Froukjen Aukes 

Froukje Geerts Fopma geboren 19 april 1890 

Froukje Fopma geb. 1 aug. 1930
naam: Dam, Froukje Aukes van
geb.datum: 30-12-1780
doopdatum: 21-01-1781
sterfdatum: 23-10-1807
aant.: dochter van Auke Allerts van Dam en Lammigje Jans; gehuwd 1801 Thijs Sipkes Taconis;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Joure
boeknummer: 10278

In ’t jaar 1780 den 30 desimber is gebooren Froukjen Aukes

Froukje Geerts Fopma geboren 19 april 1890

Froukje Fopma geb. 1 aug. 1930
Boeknummer 10279; foto: Alice Booij
Anno 1794
A R
T O
naam: Reinouts, Anne Willems
geb.datum:
doopdatum: 26-11-1734
sterfdatum:
aant.: zoon van Willem Reinouts en Limke Wiegers; gehuwd 1759 Tetje Klases Oldendorp; begraven 10-04-1808
vindplaats: Peperstraat 1
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10279

Anno 1794
A R
T O
naam: Oldendorp, Tietje Klases
geb.datum:
doopdatum: 06-02-1733
sterfdatum: 27-03-1812
aant.: dochter van Klaas Oldendorp en Aaltje Feghterer; gehuwd 1759 Anne Willems Reinouts;
boeknummer: 10279

idem
Boeknummer 10280; foto: Particulier
De ... [is in den] heere ont[slapen den] eersame ... [olt] int 17 iaer en [leit hier begraven]
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: gevonden in een huis
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Luinjeberd
boeknummer: 10280

De ... [is in den] heere ont[slapen den] eersame ... [olt] int 17 iaer en [leit hier begraven]
Boeknummer 10281; foto: Hannemahuis
Bregtje Lamberts Salverda is geboren den 16 maart 1797
naam: Salverda, Brechtje Lammerts
geb.datum: 16-03-1797
doopdatum: 05-04-1797
sterfdatum: 21-05-1876
aant.: dochter van Lammert Salverda en Janke Waardenburg;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10281

Bregtje Lamberts Salverda is geboren den 16 maart 1797
Boeknummer 10282; foto: Hans Jorna
1791 den 3 april is mijn waarde huisfrouw Antie Jans Teerenstra in den heere gerust en lejdt tot Burgit begraaven oud zijnde 32 jaaren den heer weest haar genadig

D Y
naam: Teernstra, Antje Jans
geb.datum:
doopdatum: 07-11-1760
sterfdatum: 03-04-1791
aant.: dochter van Jan Allerts Teernstra en Aaltje Foppes; gehuwd 1782 Douwe Ytes Flapper;
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Burgwerd
boeknummer: 10282

1791 den 3 april is mijn waarde huisfrouw Antie Jans Teerenstra in den heere gerust en lejdt tot Burgit begraaven oud zijnde 32 jaaren den heer weest haar genadig

D Y
naam: Flapper, Douwe Ytes
geb.datum:
doopdatum: 29-04-1755
sterfdatum: 09-01-1835
aant.: zoon van Yte Dirks en Marijke Dirks Flapper; gehuwd 1782 Antje Jans Teenstra; neemt in 1811 deze achternaam aan
boeknummer: 10282

idem
naam: Botma, Gerrit Sakes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-03-1735
aant.: zoon van Sake Gabes Botma en Aukje Gerrits van Roorda; gehuwd 1680 Jantje Nammens; dijksgedeputeerde; dijkgraaf; bijzitter
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Morra
boeknummer: 10283

G S B
J N
naam: Jantje Nammens
geb.datum:
doopdatum: 26-04-1657
sterfdatum: 30-03-1747
aant.: dochter van Nammen Johannes en Tjamke Siebes; gehuwd 1680 Gerrit Sakes Botma; van Vrouwenparochie
boeknummer: 10283

idem
naam: Zee, Meie Lases van der
geb.datum: 06-11-1781
doopdatum: 07-11-1781
sterfdatum: 14-02-1838
aant.: zoon van Laas Tjallings van der Zee en Fou Meies;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oudega Wym
boeknummer: 10284

Meije Laases is geboren de 6 november 1781
Boeknummer 10285; foto: Hans Jorna
Wijtse B. Blom1795
naam: Blom, Wietse Broers
geb.datum:
doopdatum: 06-06-1769
sterfdatum:
aant.: zoon van Broer Wietses en Antje Pieters; gehuwd 1791 Eke Roelofs Bok; burger van Harlingen 1791; beurtschipper op Amsterdam
vindplaats: memorielepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 10285

Wijtse B. Blom1795
Boeknummer 10286; foto: marktplaats
Oene Harmanus Oneides is geboren de 12 july 1754
naam: Oneides, Oene Harmens
geb.datum: 12-07-1754
doopdatum: 17-07-1754
sterfdatum: 10-06-1824
aant.: zoon van Harmanus Oneides en Trijntje Jacobs Cok; gehuwd 1784 Grietje Wiglama;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 10286

Oene Harmanus Oneides is geboren de 12 july 1754
Boeknummer 10287; foto: Melle Koopmans
[Anno 1768] … [is in den heere gerust den eersamen Wepcke Sy]bes onder Meltselwier oudt zijnde [ontrent] 50 jaar en leit alhier begraven
naam: Wepke Siebes
geb.datum:
doopdatum: 22-01-1719
sterfdatum:
aant.: zoon van Siebe Franses en Stijntje Wepkes; gehuwd 1755 Aaltje Pieters; rond augustus 1768 overleden; boer op stem 10
vindplaats: kerkhof
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Metslawier
boeknummer: 10287

[Anno 1768] … [is in den heere gerust den eersamen Wepcke Sy]bes onder Meltselwier oudt zijnde [ontrent] 50 jaar en leit alhier begraven
Boeknummer 10288; foto: Hans Jorna
Jan Sijbes is gebooren den 12 juni a 1790
Overleden den 29 december 1859 
Sjoerd Jarigs Wenselaar geb. 20 april 1865
naam: Jong, Jan Siebes de
geb.datum: 12-06-1790
doopdatum: 27-06-1790
sterfdatum: 29-12-1859
aant.: zoon van Siebe Siebes en Sipkje Jans; beurtschipper
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Tzum
boeknummer: 10288

Jan Sijbes is gebooren den 12 juni a 1790
Overleden den 29 december 1859
Sjoerd Jarigs Wenselaar geb. 20 april 1865
Boeknummer 10289
Anno 1743 den 13 may is in den heere gerust de eersame Djurre Durks in leven ouderling tot Makkum en kerkvooghd tot Wons oud in zijn 71 jaar en leid alhier begraven
naam: Djurre Dirks
geb.datum:
doopdatum: 22-09-1672
sterfdatum: 13-05-1743
aant.: zoon van Dirk Djurres en Ymkje Lieuwes; gehuwd Meike Siebrens; ouderling; kerkvoogd; eigenaar stem 3 Exmorra
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Exmorra
boeknummer: 10289

Anno 1743 den 13 may is in den heere gerust de eersame Djurre Durks in leven ouderling tot Makkum en kerkvooghd tot Wons oud in zijn 71 jaar en leid alhier begraven
Boeknummer 10290
Anno 1754 den 15 april is in de heere gerust de eerbaare Meike Sybrens in leven huisvrou van Gosse Rintjes en Djurre Durks oud int 86 jaar en is hier begraven
naam: Maaike Siebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-04-1754
aant.: gehuwd 1 Gosse Rintjes; gehuwd 2 1701 Djurre Dirks;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Exmorra
boeknummer: 10290

Anno 1754 den 15 april is in de heere gerust de eerbaare Meike Sybrens in leven huisvrou van Gosse Rintjes en Djurre Durks oud int 86 jaar en is hier begraven
naam: Gosse Rintjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1701 Maaike Siebrens; geboren rond 1666; overleden voor 1701
boeknummer: 10290

idem
naam: Djurre Dirks
geb.datum:
doopdatum: 22-09-1672
sterfdatum: 13-05-1743
aant.: zoon van Dirk Djurres en Ymkje Lieuwes; gehuwd Meike Siebrens; ouderling; kerkvoogd; eigenaar stem 3 Exmorra
boeknummer: 10290

idem
naam: Joha, Philippus Antonius
geb.datum: 10-02-1752
doopdatum: 13-02-1752
sterfdatum: 16-11-1819
aant.: zoon van Antonius Joha en Maria Meinsma; gehuwd 1780 Sara Regina de Vries; dominee in Oosterbierum
vindplaats: historielepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Oosterwierum
boeknummer: 10291

De genootschappen zijn gans in fleur, het baart het jaar daar na getruier
P J
1787
naam: Lieuwe Robijns
geb.datum:
doopdatum: 23-03-1718
sterfdatum:
aant.: zoon van Robijn Lieuwes en Liets Hilles; gehuwd 1 1743 Marijke Ages; gehuwd 2 1745 Minke Meies; boer; overleden mei 1782
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
boeknummer: 10292

L R
M A
naam: Marijke Ages
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1743 Lieuwe Robijns; geboren rond 1720; overleden rond 1744
boeknummer: 10292

idem
naam: Bauke Ates
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1723 Trijntje Gerbens; boer
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Folsgare
boeknummer: 10293

Anno 1748 … is in den hee[re gerust den eersa]me Bauk A[tes] en leit alh[ier begraven]
naam: Breeuwsma, Jentje Oeges
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1696 Fetje Haaies; geboren rond 1671
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Folsgare
boeknummer: 10294

…y is in den heere [gerust den eersa]men Ientie Oe[ges] … [iar]en en leit [alhier begraven]
Boeknummer 10295; foto: derksen.cloudcatalogus.nl
1773 den 8 november is geboren Gorrijt Doues Obbema 

Sjoerd Gorrits Obbema
naam: Obbema, Gorrit Douwes
geb.datum: 08-01-1773
doopdatum: 08-11-1773
sterfdatum: 31-01-1824
aant.: zoon van Douwe Fokeles Obbema en Swopkje Gorrits Bos; gehuwd 1800 Sietske Harings;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dronrijp
aantekening: derksen.cloudcatalogus.nl
boeknummer: 10295

1773 den 8 november is geboren Gorrijt Doues Obbema

Sjoerd Gorrits Obbema
Boeknummer 10296; foto: Ad Fahner
Loo         Aylva    Aylva   Meckma
Van der Mijl Loo      Heerma Feytsma

Douwe Aylva van Loo grietman over Baerderadeel ende mede raad ter admiralitijt int Noordequartier Obyt den 13 maij aetatis 30 Ao 1669

Eemskerck  Alblas       Mockema Rinnerda
Mockema   Kerckwerven Grombach Mellema
naam: Aylva van Loo, Douwe van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-05-1669
aant.: gehuwd 1660 Helena van Botnia;
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Rouwborden
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10296

Loo Aylva Aylva Meckma
Van der Mijl Loo Heerma Feytsma

Douwe Aylva van Loo grietman over Baerderadeel ende mede raad ter admiralitijt int Noordequartier Obyt den 13 maij aetatis 30 Ao 1669

Eemskerck Alblas Mockema Rinnerda
Mockema Kerckwerven Grombach Mellema
Boeknummer 10297
Joukjen Siebes Huitema, geboren den 16 juny 1801

Alida K Zijlstra 23-11-91
naam: Huitema, Joukje Siebes
geb.datum: 16-06-1801
doopdatum: 16-06-1801
sterfdatum: 07-07-1869
aant.: dochter van Siebe Sjoukes Huitema en Jiskje Lieuwes Grondstra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10297

Joukjen Siebes Huitema, geboren den 16 juny 1801

Alida K Zijlstra 23-11-91
naam: Hardenbeek, Taeke Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1730 Tjeerdje Ulbes; geboren rond 1705; leidekker
vindplaats: trotseerloodje
type: Dakloodjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 10298

TJH
Boeknummer 10299; foto: Gunar Boon
Dirk Wybrens Bokma Anno 1762
naam: Bokma, Dirk Wiebrens
geb.datum:
doopdatum: 22-03-1691
sterfdatum: 06-10-1772
aant.: zoon van Wiebren Sipkes Bokma en Trijntje Ruurds ; gehuwd 1717 Trijntje Taekes; gedoopt Marssum; rechter
vindplaats: boerderij Haven Marssum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Marssum
boeknummer: 10299

Dirk Wybrens Bokma Anno 1762
naam: Velsen, Franciscus Cornelis van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-10-1788
aant.: zoon van Cornelis van Velsen; geboren Wolsum; dominee; student Franeker 1743
vindplaats: in de toren
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Gaastmeer
boeknummer: 10300

Anno 1788 den 25 october is in den heere gerust den ed eerwaarde en zeer geleerde heer donus Franciscus van Velsen predikant in de Gaastmeer en oud 62 jaar … en leit alhier begraven
naam: Gelder, Jan Geerts van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: schoenmaker; in 1662 lid stadsbestuur
vindplaats: munt schoenmakersgilde
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 10301

Sinten Crispinvs
Ian Geerdts van Gelder
Fyner v.s. Gielt
naam: Rein Hinnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
vindplaats: in de kerk
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Gaastmeer
aantekening: de keppelstok, juni 2001
boeknummer: 10302

Rein Hinnes kerkvoogd anno 1731
Boeknummer 10304
Jan Ruijt koekkebakker 1749
naam: Ruit, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: bakker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10304

Jan Ruijt koekkebakker 1749
Boeknummer 10305
Burgemeester J. Sadelaer olderman van t boomesin werckers gilt 1682
naam: Sadelaar, IJsbrand Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-10-1705
aant.: gehuwd 1661 Eke Hendriks; burgemeester; kerkvoogd; belastingontvanger
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Bolsward
boeknummer: 10305

Burgemeester J. Sadelaer olderman van t boomesin werckers gilt 1682
naam: Wensinga, Jacobus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1771 Henrica Ruith;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10306

Jacobus Wensenga meester koekebakker worden 1771

IW
Boeknummer 10308
R. Roukema olderman 1768
naam: Roukema, Roelof Roelofs
geb.datum:
doopdatum: 13-02-1707
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1740 Hendrikje Fokkes; gehuwd 2 1752 Sijke Jouwersma; kleermaker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10308

R. Roukema olderman 1768
Boeknummer 10309
Abraham Bouman 1772
naam: Bouman, Abraham
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1758 Aurelia Klases Wierstra; gehuwd 2 1761 Anna Harmens; geboortejaar geschat; knoopmaker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10309

Abraham Bouman 1772
Boeknummer 10310
Marten Atses van der Wovda
Smids gilde pinningh 1753
naam: Wouda, Marten Atses van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: smid
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10310

Marten Atses van der Wovda
Smids gilde pinningh 1753
naam: Klaas Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10311

Klaas Jans 1755
Boeknummer 10313
Ian Baptt Geeraerts
naam: Gerards, Jan Baptist
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10313

Ian Baptt Geeraerts
Boeknummer 10314
Reinder Wessels coopman 1762
naam: Reinder Wessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: koopman
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10314

Reinder Wessels coopman 1762
Boeknummer 10315
Pitter Hendriks Drijsten anno 1747
naam: Drijsten, Pieter Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10315

Pitter Hendriks Drijsten anno 1747
Boeknummer 10316
Adam Iansen 1643
naam: Milland, Adam Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1643 Anna Radijs; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10316

Adam Iansen 1643
Boeknummer 10318
Jacobus Feits zijn gilde gerechtigheit voldaan 24 desember 1767
naam: Jacobus Feitses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: metselaar
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10318

Jacobus Feits zijn gilde gerechtigheit voldaan 24 desember 1767
Boeknummer 10319
Albert Tielenburg mr stoelendraaier ao 1769
naam: Tielenburg, Albert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10319

Albert Tielenburg mr stoelendraaier ao 1769
Boeknummer 10320
Sijmen Jelles Bruininga 1706
naam: Bruininga, Siemen Jelles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1706 Taecla van Erpen; gehuwd 2 1719 Baukje Dirks Jorritsma; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10320

Sijmen Jelles Bruininga 1706
Boeknummer 10321
Daried Balthaaser Enkler mr schoenmaker den 9 september 1783
naam: Enkler, Daried Balthasar
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: schoenmaker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10321

Daried Balthaaser Enkler mr schoenmaker den 9 september 1783
Boeknummer 10322
Arent Geerts 1782
naam: Arend Geerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10322

Arent Geerts 1782
Boeknummer 10323
1750 den 17 juni is Pytter Folkerts van der Meulen mr timmerman geworden
naam: Meulen, Pieter Folkerts van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10323

1750 den 17 juni is Pytter Folkerts van der Meulen mr timmerman geworden
Boeknummer 10324
Den 6 augustus 1760 is A D Haan meester timmerman geworden
naam: Haan, Albert de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-05-1771
aant.: gehuwd 1760 Anna Beilsma; overleden in Suriname; timmerman
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10324

Den 6 augustus 1760 is A D Haan meester timmerman geworden
Boeknummer 10325
Fokke Willems Koning 1769
naam: Koning, Fokke Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10325

Fokke Willems Koning 1769
Boeknummer 10327
Anno 1660 den 11 novemb heeft Sijmen Aens RKM het fleeshouversgilt gewonen
naam: Siemen Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1655 Tied Upckes; geboortejaar geschat; vleeshouwer
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10327

Anno 1660 den 11 novemb heeft Sijmen Aens RKM het fleeshouversgilt gewonen
Boeknummer 10328
Gerlof Auckes RM 1712
naam: Gerlof Aukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1717 Grytje Jacobs; vleeshouwer
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10328

Gerlof Auckes RM 1712
Boeknummer 10329
Henderik Ewerts

H.E. panneboeters smids gilde pinning 1755
naam: Hendrik Everts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: smid
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10329

Henderik Ewerts

H.E. panneboeters smids gilde pinning 1755
Boeknummer 10330
Martinus Koen meester schreenwerker den 7e nowember 1748
naam: Koen, Martinus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1741 Petronella Hoen; geboortejaar geschat; kistemaker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10330

Martinus Koen meester schreenwerker den 7e nowember 1748
Boeknummer 10331
1669 Ipe Gerrits

1678 Ipe Gerrits Rogdrager
naam: Iepe Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1669 Riemke Jeltes; geboortejaar geschat; roggedrager
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10331

1669 Ipe Gerrits

1678 Ipe Gerrits Rogdrager
Boeknummer 10332
Mr Yde Bouwes van der Molen 1753

YB
naam: Meulen, Iede Bouwes van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1754 Aafke Douwes Gorter; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10332

Mr Yde Bouwes van der Molen 1753

YB
Boeknummer 10333
Tierck Jans soon anno 1625
naam: Tjerk Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10333

Tierck Jans soon anno 1625
Boeknummer 10334
Pieter Jacobs 1761
naam: Pieter Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10334

Pieter Jacobs 1761
naam: Hendrik Cornelis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10335

Hendrik Cornelis 1773
Boeknummer 10336
Sjoerd Jacobs de Groot 1788

SJDG
naam: Groot, Sjoerd Jacobs de
geb.datum: 11-03-1766
doopdatum:
sterfdatum: 23-10-1818
aant.: gehuwd 1788 Aaltje Pieters Kerkhoven;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10336

Sjoerd Jacobs de Groot 1788

SJDG
Boeknummer 10337
Den 25 november 1763 Ielle Eelkes
naam: Jelle Eelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1761 Rinske Alberts; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10337

Den 25 november 1763 Ielle Eelkes
Boeknummer 10338
Pijter Tjallings 1710
naam: Pieter Tjallings
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1709 Attie Jacobs Popta; geboortejaar geschat; koopman
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10338

Pijter Tjallings 1710
Boeknummer 10339
Mijnne Ages meter backer worden den 27 ocotber 1722

MA 1722
naam: Minne Ages
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1722 Sijke Dirks; gehuwd 2 1742 Sietske Willems; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10339

Mijnne Ages meter backer worden den 27 ocotber 1722

MA 1722
Boeknummer 10340
Tietse Sickes

GP

1656
naam: Tjitse Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1620; uit Dongjum; wever; burger Franeker 1642
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Franeker
boeknummer: 10340

Tietse Sickes

GP

1656
Boeknummer 10341
1656 Gelbrecht …
naam: Gelbrecht
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Franeker
boeknummer: 10341

1656 Gelbrecht …
naam: Joustra, Pier Ekkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1758 Houke Baukes Weersma; gehuwd 2 1769 Pyttie Nessing; burger in 1758, uit Workum; scheepsbouwer
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Sneek
boeknummer: 10342

Pier Eckes 1758
Boeknummer 10343
Pieter Dovwes brovver in Stavoren

Ann 1648
naam: Brouwer, Pieter Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1653 Jildou Tjerks; geboren rond 1628
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Stavoren
boeknummer: 10343

Pieter Dovwes brovver in Stavoren

Ann 1648
Boeknummer 10344
J.A. Rodenburg in apotheker tot Workum den 24 novem 1739
naam: Rodenburg, Jacob A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1740 Ybeltje Yedema; gehuwd 2 1753 Magdalena Posthumus; gehuwd 3 1764 Sara Groen; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10344

J.A. Rodenburg in apotheker tot Workum den 24 novem 1739
Boeknummer 10345
Griet Ottes dochter 1639

SF
naam: Grietje Ottes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10345

Griet Ottes dochter 1639

SF
Boeknummer 10346
D.Y. v.d.W.
naam: Werff, Dirk Izaaks van der
geb.datum:
doopdatum: 11-08-1762
sterfdatum:
aant.: zoon van Izaak Hendriks van der Werf en Jeltje Dirks Fellinga; gehuwd 1786 Iemkje Eintes Klaver, Dokkum; gedoopt in Dokkum
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Dokkum
boeknummer: 10346

D.Y. v.d.W.
naam: Jacob Tjerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1721 Barber Hendriks; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10347

Iacob Tierks 1723

Sinte Tomas
Boeknummer 10348
Johannes Alberts 1763
naam: Jacob Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: metselaar
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10348

Johannes Alberts 1763
Boeknummer 10349
Iohannes Iacobs 1671
naam: Johannes Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10349

Iohannes Iacobs 1671
Boeknummer 10350
Pijter Wijbes Algera 1695
naam: Algera, Pieter Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wiebe Pieters Algera en Baukje Johannes; gehuwd 1693 Trijntie Wybrens Pau; geboortejaar geschat; bakker; burgemeester
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10350

Pijter Wijbes Algera 1695
Boeknummer 10351
Pyter Aerts 1670
naam: Pieter Aarts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10351

Pyter Aerts 1670
naam: Callenbach, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10352

Johannes Callenbag den 12 augustus 1796
Boeknummer 10353
F
Hendericus Tierks Feenstra meester bakker heeft den proef gedaan den 19 maei 1736

HTF 1736
naam: Feenstra, Hendrik Tjerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1736 Hebbeltje Klases Jouwersma; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10353

F
Hendericus Tierks Feenstra meester bakker heeft den proef gedaan den 19 maei 1736

HTF 1736
Boeknummer 10354
Tiallinch Siebovdts 1698
naam: Tjalling Siebouds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-11-1719
aant.: gehuwd 1689 Geertje Pieters; geboortejaar geschat; leertouwer
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Franeker
boeknummer: 10354

Tiallinch Siebovdts 1698
Boeknummer 10355
Witse Sijbbes Wijaerde 1681
naam: Wiarda, Wietse Siebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Wietske Jakkeles; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Sneek
boeknummer: 10355

Witse Sijbbes Wijaerde 1681
Boeknummer 10356
Abe aukes No 119
naam: Abe Aukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1671 Aafke Klases; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
aantekening: onzeker
boeknummer: 10356

Abe aukes No 119
naam: Sjoerd Taekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10357

Siordt Taeckes
SSFF
naam: Smedema, Dirk Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-05-1731
aant.: zoon van Klaas Dirks, smid; gehuwd 1681 Trijntje Paulus Kolkman; burgemeester voor het laatst in 1727; rentemeester
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Dokkum
boeknummer: 10358

Dierck Clasen anno 1681
Aantal objecten gevonden: 124