Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10467 ingevoerd in een database, waarvan 3830 voorzien zijn van een foto. Foto's die niet worden getoond, heb ik niet. De afgelopen 365 dagen zijn er 111 nieuwe toegevoegd. Je kunt gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

Boeknummer 5708
Albert Bokkes Bokma anno 17?5
naam: Bokma, Albert Bokkes
geb.datum: 25-01-1768
doopdatum: 19-02-1769
sterfdatum: 13-06-1818
aant.: zoon van Bokke Alberts Bokma en Eelkje Dirks Tolsma; gehuwd 1796 Trijntje Pieters Pot; boer
vindplaats: zilveren tabaksdoos
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Hallum
boeknummer: 5708

Albert Bokkes Bokma anno 17?5
Boeknummer 5904; foto: particulier
… dagen

32

1716 den 1. … [is in de heere[ gerust N… huisvrouw [van] … Tjetses oud …

1726 de[n] … [is in den heere] gerust …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 5904

… dagen

32

1716 den 1. … [is in de heere[ gerust N… huisvrouw [van] … Tjetses oud …

1726 de[n] … [is in den heere] gerust …
naam: Neeltje Martens
geb.datum:
doopdatum: 04-07-1651
sterfdatum:
aant.: dochter van Pieter Gerrits en Martje Jans; gehuwd 1682 Broer Tjitses;
boeknummer: 5904

idem
naam: Broer Tjitses
geb.datum:
doopdatum: 16-01-1652
sterfdatum:
aant.: zoon van Tjitse Alles; gehuwd 1682 Neeltje Martens; burger Sneek 1684; afkomstig Leeuwarden
boeknummer: 5904

idem
naam: Sipke Gatses
geb.datum:
doopdatum: 17-10-1734
sterfdatum:
aant.: zoon van Gatse Dirks en Sieuwke Reins; gehuwd 1764 Trijntje Aukes;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wirdum
boeknummer: 10359

S G
T A
naam: Trijntje Aukes
geb.datum:
doopdatum: 08-07-1731
sterfdatum: 11-01-1800
aant.: dochter van Auke Sjoukes en Saakje Hanses; gehuwd 1764 Sipke Gatses;
boeknummer: 10359

idem
naam: Nauta, Eeuwe Schreuder Hettes
geb.datum: 08-10-1757
doopdatum:
sterfdatum: 23-09-1826
aant.: zoon van Hette Nauta en Beitske Mollema; gehuwd 1782 Anna Lantinga; dominee
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Itens
boeknummer: 10360

Eeuwe Schreuder geboren Nauta is geboren den 8 october 1757
Boeknummer 10361; foto: catawiki
1762 den 7 februarij is geboren Pierkjen Pijtters
naam: Zonderland, Pierkje Pieters
geb.datum: 07-02-1762
doopdatum:
sterfdatum: 30-08-1847
aant.: dochter van Pieter Anskes en IJsbranda Simkes; gehuwd 1790 Jacob Widmers Langedijk;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oosterend
boeknummer: 10361

1762 den 7 februarij is geboren Pierkjen Pijtters
Boeknummer 10362
Anna Crisstiena Metselaar is gebooren den 20 april 1793
naam: Metselaar, Anna Christiena Jacobs
geb.datum: 20-03-1793
doopdatum: 05-05-1793
sterfdatum: 14-08-1862
aant.: dochter van Jacob Metzelaar en Trijntje Epkes; volgens Allefriezen geboren 20 maart
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10362

Anna Crisstiena Metselaar is gebooren den 20 april 1793
Boeknummer 10363; foto: catawiki
Sjoerd Bootes is gebooren de 23 februari 1789 en overleden den 12e maart 1859

Virginia Lippincott Xmas 1881
naam: Botinga, Sjoerd Botes
geb.datum: 23-02-1789
doopdatum:
sterfdatum: 12-03-1859
aant.: zoon van Bote Sjoerds en Antje Jacobs;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Abbega
boeknummer: 10363

Sjoerd Bootes is gebooren de 23 februari 1789 en overleden den 12e maart 1859

Virginia Lippincott Xmas 1881
Boeknummer 10364; foto: Wouter Onrust
Ruierdt Pitersz mr kuijper tot Mennam
naam: Ruurd Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Pieter Ruurds en Feikje Jans; vermoedelijk 1715 overleden
vindplaats: vermoedelijk uit de kerk of gasthuis
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Menaldum
boeknummer: 10364

Ruierdt Pitersz mr kuijper tot Mennam
naam: Coopmans, Heiltje Jurjens
geb.datum: 15-08-1759
doopdatum:
sterfdatum: 27-08-1759
aant.: dochter van Jurjen Gatses Coopmans en Aukje Reinders Fontein;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 10365

Heiltje Coopmans is geboren den 16 augus 1759 & overleden den 27 dito
Boeknummer 10366; foto: Nederlandse Bank
Jan Lolkes Suiderbaen
naam: Suiderbaan, Jan Lolkes
geb.datum:
doopdatum: 30-12-1694
sterfdatum: 21-08-1761
aant.: zoon van Lolke Jans Suiderbaan; gehuwd 1 1719 Anna Aelses Inia; gehuwd 2 1722 Susanna Groenwolt; gehuwd 3 1726 Jeltje Botes Wynia;; procureur; stadssecretaris; belastingontvanger
vindplaats: huwelijkspenning
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
aantekening: https://nnc.dnb.nl/dnb-nnc-ontsluiting-frontend/#/collectie/object/PE-03821
boeknummer: 10366

Jan Lolkes Suiderbaen
Boeknummer 10367; foto: Nederlandse Bank
Iigramvs ab Achlen frisiæ pr ao æ 40  

animvm rege a d 1574
naam: Achelen, Igram van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; overleden na 1574
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10367

Iigramvs ab Achlen frisiæ pr ao æ 40

animvm rege a d 1574
Boeknummer 10368; foto: Nederlandse Bank
Mr Sicco van der Woude — geb 17 maart 1751 overl 24 oct 1779  

De tyd die d eindpal
Wyst van sicco s jonge dagen
Heeft daar dees grafnaald 
Ryst astrea s hoop verslaagen 
Zy treurt om zyn gemis 
Een levendiger smarte geprent 
In s broeders harte schenkt 
Dees gedachtenis
naam: Woude, Sikke Jacobs van der
geb.datum: 17-03-1751
doopdatum: 28-03-1751
sterfdatum: 24-10-1779
aant.: zoon van Jacobus van der Woude en Grietje Gerlofsma; advocaat
vindplaats: overlijdenspenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10368

Mr Sicco van der Woude — geb 17 maart 1751 overl 24 oct 1779

De tyd die d eindpal
Wyst van sicco s jonge dagen
Heeft daar dees grafnaald
Ryst astrea s hoop verslaagen
Zy treurt om zyn gemis
Een levendiger smarte geprent
In s broeders harte schenkt
Dees gedachtenis
naam: Brolsma, Jan Gerrits
geb.datum: 25-04-1766
doopdatum:
sterfdatum: 29-08-1846
aant.: zoon van Gerrit Jans Brolsma en Catharina Jetses Kooijstra; gehuwd Catharina Rinses;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10369

Jan Gerrijts is geboren den 25 april 1766
naam: Sjoerdje Olferts
geb.datum: 27-01-1725
doopdatum: 15-05-1760
sterfdatum:
aant.: dochter van Olfert Gatses en Hiske Rintjes; gehuwd 1746 Lieuwe Thijses Tania; overleden na 1790
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bozum
boeknummer: 10370

Suiertie Olfferts is geboren den 27 january 1725
Boeknummer 10371; foto: Nederlandse Bank
Dit is de penning van het schoenmakersgild

Deese is tot gedagtenis van sint Chrispijns

Beerend Jans 1775
naam: Berend Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10371

Dit is de penning van het schoenmakersgild

Deese is tot gedagtenis van sint Chrispijns

Beerend Jans 1775
Boeknummer 10372; foto: Nederlandse Bank
Wijebbe Tiedses 1740
naam: Wiebe Tjitses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: genoemd in 1749; van 1730-1762 eigenaar en bewoner van Súd 74
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 10372

Wijebbe Tiedses 1740
Boeknummer 10373; foto: Nederlandse Bank
Minne Jans Marstra
naam: Marnstra, Minne Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1682 Eeufke Wieros; geboortejaar geschat; burger hopman
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10373

Minne Jans Marstra
Boeknummer 10374; foto: Nederlandse Bank
Jan Hindricks Brouwer 1705
naam: Jan Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Ybeltje Jelles;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10374

Jan Hindricks Brouwer 1705
Boeknummer 10375; foto: Nederlandse Bank
Jan Scheltes van der Mey 1764
naam: Mey, Jan Scheltes van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-07-1814
aant.: zoon van Schelte Cornelis en Jouwerke Rienks; gehuwd 1762 Wypkje Martens de Jong;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10375

Jan Scheltes van der Mey 1764
Boeknummer 10376; foto: Nederlandse Bank
Antony Willems den 9 april 1781
naam: Anthonie Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1782 Jantje Koerts; gehuwd 2 1793 Grietje Freerks; geboortejaar geschat; in 1781 burger van Harlingen
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10376

Antony Willems den 9 april 1781
Boeknummer 10377; foto: Nederlandse Bank
JohannesS Cocejus theol.T nat: B. 1603. denat: L.B. 1669

Hier toond de kunst door
Smeltzings hand
Coccejus, `t ligt van Nederland,
In zijn godvrugtig beeld en wezen
Waarvoor de laster beeft en vlied.
Die zig hier aan niet zat en ziet
Mag zijn berugte schriften lesen
naam: Coccejus, Johannes Timans
geb.datum: 09-08-1606
doopdatum:
sterfdatum: 05-11-1669
aant.: zoon van Timan Coch;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10377

JohannesS Cocejus theol.T nat: B. 1603. denat: L.B. 1669

Hier toond de kunst door
Smeltzings hand
Coccejus, 't ligt van Nederland,
In zijn godvrugtig beeld en wezen
Waarvoor de laster beeft en vlied.
Die zig hier aan niet zat en ziet
Mag zijn berugte schriften lesen
Boeknummer 10378; foto: Nederlandse Bank
Iohannes Coceius Theol. prof. in acad. Lugd. vat. nat: Bremae MDCIII  

Vicit
naam: Coccejus, Johannes Timans
geb.datum: 09-08-1606
doopdatum:
sterfdatum: 05-11-1669
aant.: zoon van Timan Coch;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10378

Iohannes Coceius Theol. prof. in acad. Lugd. vat. nat: Bremae MDCIII

Vicit
Boeknummer 10379; foto: Nederlandse Bank
Frans Wopkes meister metselar binnen Franeker

GP
naam: Popta, Frans Wopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wopke Pieters Popta en Iemkje Andeles van Dotinga; gehuwd 1 Anna Siebes Tallum; gehuwd 2 1664 Gerbrich Hanses; gehuwd 3 1670 Trijntje Jacobs;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10379

Frans Wopkes meister metselar binnen Franeker

GP
Boeknummer 10380; foto: Fries Scheepvaartmuseum
Anne Jans gebooren in `t jaar 1728 den 10 februarij en IJttje Sibbes gebooren in 4 jaar 1726 den 7 may getrouwt in`t jaar 1753 te Peijns
naam: Anne Jans
geb.datum: 10-02-1728
doopdatum: 22-02-1728
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Klases en Rixt Annes; gehuwd 1753 Ytje Siebes;
vindplaats: glazen huwelijksbeker
type: Bekers
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Peins
boeknummer: 10380

Anne Jans gebooren in 't jaar 1728 den 10 februarij en IJttje Sibbes gebooren in 4 jaar 1726 den 7 may getrouwt in't jaar 1753 te Peijns
naam: Ietje Siebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1753 Anne Jans;
boeknummer: 10380

idem
Boeknummer 10381; foto: fries scheepvaartsmuseum
Sijbrigje Jelkes

Ter gedagtenisse van Hiske Dirks Steedehouder. Huisvrouw van Folkert van Loon. Overleeden te IJrnsum den 21 januarij 1804 en op haar 30 jaardag te Dronrijp begraaven
naam: Siebrigje Jelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1770 Dirk Scheltes Stedehouder; gehuwd 2 1789 Jetse Jacobs; geboren rond 1747
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Irnsum
boeknummer: 10381

Sijbrigje Jelkes

Ter gedagtenisse van Hiske Dirks Steedehouder. Huisvrouw van Folkert van Loon. Overleeden te IJrnsum den 21 januarij 1804 en op haar 30 jaardag te Dronrijp begraaven
naam: Steedehouder, Hiske Dirks
geb.datum: 27-01-1774
doopdatum: 20-03-1774
sterfdatum: 21-01-1804
aant.: dochter van Dirk Scheltes en Siebrigje Jelkes; gehuwd 1795 Folkert Klases van Loon;
boeknummer: 10381

idem
naam: Loon, Folkert Klases van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-12-1840
aant.: zoon van Nicolaas van Loon en Catharina Schellingwou; gehuwd 1795 Hiske Dirks Steedehouder;
boeknummer: 10381

idem
Boeknummer 10382; foto: Peerdeman
Andersje Klazes Andriese gebooren den 31 october 1786
naam: Andriesse, Andrieske Klases
geb.datum: 31-10-1786
doopdatum: 19-11-1786
sterfdatum: 05-03-1864
aant.: dochter van Klaas Johannes Andriesse en Minke Siebrens;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Grouw
boeknummer: 10382

Andersje Klazes Andriese gebooren den 31 october 1786
naam: Boltjes, Jan Pieters
geb.datum: 24-04-1744
doopdatum: 10-05-1744
sterfdatum: 30-04-1819
aant.: zoon van Pieter Sanders en Jetske Jans;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: www.lot-tissimo.com
boeknummer: 10383

Jan Pieters is gebooren den 24 april 1744
naam: Sieske Harmens
geb.datum: 22-07-1809
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10384

Sieske Harmens is geboren den 22 juli 1809
Boeknummer 10385
Grijtje Sijmons gebooren den 19 julius 1718
naam: Grietje Siemens
geb.datum: 19-07-1718
doopdatum: 20-07-1718
sterfdatum:
aant.: dochter van Siemen Sipkes en Dieuwer Sjoerds;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10385

Grijtje Sijmons gebooren den 19 julius 1718
Boeknummer 10386; foto: Ebay
1785 den 9 novemberis gebooren Aegien Jochems en is oveleden den 2 januarij 1824

1823 den 28 december is geboren Aagien Lieuwes Vos
naam: Helm, Aagje Jochems van der
geb.datum: 09-11-1785
doopdatum: 24-11-1785
sterfdatum: 20-01-1824
aant.: dochter van Jochem Roelofs en Trijntje Gerrits;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10386

1785 den 9 novemberis gebooren Aegien Jochems en is oveleden den 2 januarij 1824

1823 den 28 december is geboren Aagien Lieuwes Vos
naam: Poppes, Harmen Baukes
geb.datum: 17-12-1785
doopdatum: 27-12-1795
sterfdatum: 14-05-1854
aant.: zoon van Bauke Pieters en Baukje Jans Poppes;
vindplaats: tonvormige doos
type: Dozen, potten en kannen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Balk
aantekening: www.veilinghuispeerdeman.nl
boeknummer: 10387

Harmen Bouke[s] is gebooren den 17 desbr 1795
naam: Lentz, Adam Nicolaas
geb.datum: 04-04-1799
doopdatum:
sterfdatum: 04-05-1859
aant.: zoon van Nicolaas Adams Lentz en Grietje Tjeerds van Esta; volgens allefriezen geboren 4 april
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10388

Adam Nicolaas Lentz is gebooren den 4 sept 1799
Boeknummer 10389; foto: Ebay
1801 op den 10 september is in den heere gerust Yeskyen Harmannus Ykema oud 35 jaar en 8 maanden en enige dagen
naam: Ykema, Jiskje Harmens
geb.datum: 24-01-1765
doopdatum: 03-02-1765
sterfdatum: 10-09-1801
aant.: dochter van Harmen Ykema en Martje Floris; ongehuwd
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Westhem
aantekening: www.ebay.co.uk
boeknummer: 10389

1801 op den 10 september is in den heere gerust Yeskyen Harmannus Ykema oud 35 jaar en 8 maanden en enige dagen
naam: P. J.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Idzega
boeknummer: 10390

P I
GS
1696

1777 den 4 maart is in den heere gerust Murk Sijbrens
naam: G. S.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10390

idem
naam: Murk Siebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-03-1777
aant.: gehuwd 1729 Wietske Taekes; mogelijk van Idzega; geboortejaar geschat
boeknummer: 10390

idem
naam: Talma, Aafke Siebrens
geb.datum:
doopdatum: 12-10-1762
sterfdatum: 08-08-1826
aant.: dochter van Siebrand Talma en Elske Schaaf; gehuwd 1783 Seerp Gratama;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
aantekening: Catalogus tentoonstelling Kind en kunst, gehouden 3 Nov.-30 Nov. 1931
boeknummer: 10391

Aafke Talma 1762
naam: Tjaarda, Lolke Ottes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1686 Aleida Martens;; gehuwd 2 1689 Dievertien Jans; geboortejaar geschat
vindplaats: trouwkistje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Stavoren
boeknummer: 10392

Lolke Ottis Tjaerda Aliet Martens 1689
naam: Aleida Martens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1686 Lolke Ottes Tjaarda; geboortejaar geschat
boeknummer: 10392

idem
naam: Botnia, Elisabeth van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-03-1700
aant.: gehuwd Inne Harmens Idema; geboren rond 1619
vindplaats: bijbel met zilverbeslag
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Kortehemmen
boeknummer: 10393

Elisabet Botnia 1667
naam: Willemtje Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: St Jacobiparochie
boeknummer: 10394

Willemtje Willems en Baert Dirks 1630
naam: Wassenaar, Beert Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-12-1626
aant.: zoon van Dirk Willems Wassenaar en Dirkje Jelles; gehuwd Willemtje Willems;
boeknummer: 10394

idem
naam: Hanenburg, Jelle Hendriks
geb.datum:
doopdatum: 22-08-1610
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1634 Maaike Pieters Wytinga; begraven met de rode wezen Leeuwarden 28 april 1651; kamerbewaarder; klerk Gedeputeerde Staten; commies, schrijver van een compagnie voetvolk; de zate Hanenburg te Tietjerk was hun eigendom
vindplaats: stoffer met steel en zilveren plaat
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10395

IHH MP 1634
naam: Wytinga, Maaike Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1634 Jelle Hendriks Hanenburg;
boeknummer: 10395

idem
naam: Foekje Harkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10396

Foek Harkes d 1593
naam: Twijnstra, Siebren Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-05-1787
aant.: zoon van Jacob Siebrens Twijnstra en Antje Jacobs Brolsma; gehuwd 1747 Trijntje Ruurds Bokma; boer; kerkvoogd
vindplaats: koffieketeltje
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Hallum
boeknummer: 10397

S.J.T. T.R.B. 1766
naam: Bokma, Trijntje Ruurds
geb.datum: 15-04-1722
doopdatum: 03-05-1722
sterfdatum: 19-01-1805
aant.: dochter van Ruurd Wiebrens Bokma en Geertje Jans van der Mey; gehuwd Siebren Jacobs Twijnstra;
boeknummer: 10397

idem
naam: Haren, Willem Anne Onno Zwiers van
geb.datum: 24-08-1749
doopdatum:
sterfdatum: 22-04-1835
aant.: zoon van van Onno Zwier van Haren en Adeleide Sara van Huls; gehuwd Cecilia Johanna Scheltes van Heemstra; grietman Weststellingwerf 1779-1795
vindplaats: zilveren tabakspot
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Nijeholtwolde
boeknummer: 10398

W. A. van Haren , geb. te 's Gravenhage den 24 augustus 1749

Als vriendlijk aandenken van W. A. van Haren aan C. C. Lochner
naam: Siebrand Hessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1648 Maaike Goukes; gehuwd 2 1660 Joukje Romkes Langwert; geboortejaar geschat; koopman
vindplaats: waarschijnlijk uit een kerk
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Harlingen
boeknummer: 10399

Sybrant Hessels coopman deser stede anno 1664 .

Joucke Sybrants Anno 1664

Jouckien Romckes Langwaert syn wyff
naam: Jouke Siebrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 10399

idem
naam: Langwert, Joukje Romkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1660 Siebrand Hessels Coop; geboortejaar geschat
boeknummer: 10399

idem
naam: Kuiken, Rutger Cornelis
geb.datum: 21-08-1755
doopdatum:
sterfdatum: 07-03-1816
aant.: gehuwd 1786 Ytje Tjeerds;
vindplaats: mangelplank
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: St Jacobiparochie
boeknummer: 10400

Rutger Cornelis Kuiken 1773
naam: Hinlopen, Simon Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: voor 1796 overleden; koopman
vindplaats: mangelplank
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Workum
boeknummer: 10401

Simon Dirks Hinlopen
naam: Sjoerd Tjeerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: mangelplank
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10402

Sjoerd Tjerds 1744
naam: Willem Riemers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1681 Janke Wiegers; geboortejaar geschat
vindplaats: mangelplank
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: St Jacobiparochie
boeknummer: 10403

Willem Riemers anno 1682 en Janke Wiegers
naam: Janke Wiegers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1681 Willem Riemers; geboortejaar geschat
boeknummer: 10403

idem
naam: Berber Theunis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: mangelplank
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10404

1751 Berber Teunes

Wast wit en mangelt net
naam: Arjen Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: mangelplank
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10405

Gy froutie soet,
pas op u goed
en let op alle saken ,
wast net en mangelt glad,
wilt het bed opmaken.
Arjen Wybes, anno 1743
naam: Hottinga, Jetske van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: mangelplank
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10406

Jufvrou Jetske van Hottinga anno 1645
naam: Sierk Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: mangelplank
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10407

Frest god bovenal anno 1643 , Sierck Pieters. P. K.
naam: Maria Gooitsens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: mangelplank
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10408

Mary Goikes
wast wit, mangelt snel ,
wagt u voor sonden , so doet gij wel
anno 1691
naam: Roelofs, Arjen Roelofs
geb.datum: 31-03-1754
doopdatum: 28-04-1754
sterfdatum: 11-05-1828
aant.: zoon van Roelof Pieters en Neeltje Alberts; ongehuwd;
vindplaats: houten ring
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Hijum
boeknummer: 10409

Arjen Roelofs Hijum 1808
naam: Roelofs, Arjen Roelofs
geb.datum: 31-03-1754
doopdatum: 28-04-1754
sterfdatum: 11-05-1828
aant.: zoon van Roelof Pieters en Neeltje Alberts; ongehuwd;
vindplaats: zilveren munt
type: Penningen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Hijum
boeknummer: 10410

Arjen Roelofs
Pieter Roelofs
Albert Roelofs
naam: Roelofs, Pieter Roelofs
geb.datum: 06-11-1742
doopdatum: 25-11-1742
sterfdatum: 01-11-1801
aant.: ongehuwd; boer
boeknummer: 10410

idem
naam: Roelofs, Albert Roelofs
geb.datum: 08-12-1745
doopdatum: 25-12-1745
sterfdatum: 07-07-1809
aant.: ongehuwd;
boeknummer: 10410

idem
naam: Eppens, Martinus Eppes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-05-1824
aant.: zoon van Eppe Eppens; gehuwd 1784 Catharina Herfst; dominee
vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10411

Tot verdediging der christelijke godsdienst , aan Martinus Eppens, v.d.m. te Leeuwarden , 1797
naam: Bergsma, Arjen Pieters
geb.datum:
doopdatum: 09-08-1702
sterfdatum:
aant.: zoon van Petrus Bergsma en Catharina Wendt; gehuwd 1741 Catharina Regina van Bijnkershoek; geboortejaar geschat; student
vindplaats: gouden munt
type: Penningen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Dokkum
boeknummer: 10412

Alzo d'heer mr. Adrianus Bergsma gewesen advocaet fiscael van Nederlands Indien als commandeur de retour scheepen van de Nederlandsche geoctroyeerde Oostindische Comp . Onder zijne vlagge geweest zijnde in den Jaare 1740 in goede ordre behouden in de havens dezer landen heeft overgebragt. Word hem deze medailje in kettingh tot een gedagtenisse vereert

Societas Indiae Orientalis Foederat. Provinciae
naam: Althuisius, Jantje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: Brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10413

Jantie Althusius 1717
naam: Plettenberg, Hans Willem Hendrik Casimirs van
geb.datum: 01-12-1732
doopdatum: 03-12-1732
sterfdatum: 06-06-1800
aant.: zoon van Hendrik Casimir van Plettenberg en Agatha Petronella van Ammama; gehuwd 1788 Maria Johanna Hermanna Keizer; gedoopt in Leeuwarden;
vindplaats: wijnglas, 4 stuks
type: Bekers
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Harlingen
boeknummer: 10414

H.W. Plettenberg en M.J.H. Keizer
naam: Keizer, Maria Johanna Hermanna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-08-1816
aant.: gehuwd 1788 Hans Willem Hendrik Casimirs van Plettenberg; geboren te Groningen
boeknummer: 10414

idem
naam: Rinkje Joukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Plaats onbekend
aantekening: met wapens
boeknummer: 10415

Rinck Jouckes dr 1678
naam: Eminga, Baukje Minnes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-12-1658
aant.: dochter van Minne Minnes van Eminga en Froukje Gerrits van Wytsma; gehuwd Frans Hessels van Eminga;
vindplaats: zilveren vingehoed
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Goutum
boeknummer: 10416

Bauck van Eminga 1588
naam: Roorda, Karel Andries van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-01-1670
aant.: zoon van Andreas Roorda en Anna Epes van Juckema; gehuwd 1648 Liskje Sapes van Wissema; student 1628 Franeker; grietman Idaarderadeel 1635-1670
vindplaats: klok op Friesma State
type: Klokken
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Grouw
boeknummer: 10417

C. v. Roorda , grietman van Idaard

Balthazar heeft mij gemaakt, anno 1653
naam: Siebrand Abels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dominee
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Harlingen
boeknummer: 10418

Wanneer het waare ligt tot Harlingen eerst uitblonk
Men uit deess beeker doe de reyne wyne dronk
Bestondt uit seeven leeden die 't avondmael genooten
Onder 't Raads Huys van ons stadt. Hier eerstmaal ingegooten
Bedient van domini Abely : In diess tyt wonaghtig
In 't jaar getal terwijl van 1580
D Simonidis fezit .
naam: Simonides, D.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zilversmid
boeknummer: 10418

idem
naam: Wijmstra, Gelske Foppes
geb.datum:
doopdatum: 07-01-1742
sterfdatum: 31-08-1785
aant.: dochter van Foppe Jorrits Wijmstra en Taekeltje Lieuwes ; gehuwd 1763 Johannes Ages Looxma; gedoopt in Ferwerd
vindplaats: kerkboek met gouden beslag
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Sneek
aantekening: mogelijk Gelske Fopeps Wijmstra
boeknummer: 10419

G.F.W. 1763
naam: Gonggrijp, Thomas Harmens
geb.datum: 02-07-1730
doopdatum: 05-07-1730
sterfdatum: 19-03-1814
aant.: zoon van Harmen Gonggrijp en Antie Louws Fopma; gehuwd 1 1764 Anna Maria Munnik; gehuwd 2 1765 Sietske van den Berg; glasschilder
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Sneek
boeknummer: 10420

Thomas en Tjalling Gonggrijp , glasschilders binnen Sneek , 1770
naam: Gonggrijp, Tjalling Harmens
geb.datum: 09-11-1736
doopdatum: 11-11-1736
sterfdatum: 12-12-1823
aant.: Zoon van Harmen Gonggrijp en Antje Louws Fopma; gehuwd 1771 Liesbeth de Haan; glasmaker
boeknummer: 10420

idem
naam: Staak, Jurjen Ulbes
geb.datum:
doopdatum: 08-02-1720
sterfdatum:
aant.: zoon van Ulbe Jurjens Stack en Tietje Iepes; gehuwd 1742 Doetje Outgers; glasschilder
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10421

Jurjen Ulbes Staak
naam: Eerntje Eeltjes
geb.datum: 09-08-1735
doopdatum: 03-10-1735
sterfdatum:
aant.: dochter van Eelke Eelkes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Oppenhuizen
aantekening: "Is gegeven door de old weesvoogden te Sneek"
boeknummer: 10422

Eerntie Eel[k]es is geboren den 9 augustus 1735
naam: Weide, Klaas van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1748 Saakjen Tjeerds Lania; geboortejaar geschat; slachter
vindplaats: koperen tabaksdoos
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10423

1766 den 2 febr . heeft K. van der W[ey]de dese koe geslagt wegende in de Waag aan vleesch 1003 aan smeer 227 samen 1230 pond.

Tjeerd N. van der W[ey]de 1765
naam: Weide, Tjeerd Klases van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-12-1822
aant.: gehuwd 1777 Janke Dirks Postma; geboortejaar geschat; bakker
boeknummer: 10423

idem
Boeknummer 10424; foto: Chris Kramer
… [fo]er sint Dyonisius starf …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in een tuin
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hitsum
aantekening: vermoedelijk uit de oude kerk
boeknummer: 10424

… [fo]er sint Dyonisius starf …
naam: Brink, Elske Hendriks ten
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1695 Sieds Pieters Schaaf; gehuwd 2 Siebrand Sjoerds Talma; geboortejaar geschat
vindplaats: koperen plaat
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Harlingen
boeknummer: 10425

Elzie Hendriks Brink, weduwe van Syts Pieters Schaaf A 1735 en H. R. Brouwer out 12 jaar
naam: Schaaf, Sieds Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Pieter Jans en Jantje Christoffels; gehuwd 1 1662 Jetske Ruurds; gehuwd 2 1670 Pietertje Jans; gehuwd 3 1695 Elske ten Brink; geboortejaar geschat; apotheker
boeknummer: 10425

idem
naam: Brouwer, Hendrik Reins
geb.datum:
doopdatum: 19-03-1724
sterfdatum:
aant.: zoon van Rein Hoites Brouwer en Sietske Siedses Schaaf; gehuwd 1752 Riemke Jans Bijlsma; overleden voor 1761
boeknummer: 10425

idem
naam: Feikema, Jents Douwes
geb.datum:
doopdatum: 22-12-1771
sterfdatum:
aant.: dochter van Douwe Ieps en Neeltje Jans de Haan; gehuwd 1795 Pieter Martens Offenga;
vindplaats: tas met zilverbeslag
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Arum
boeknummer: 10426

Jends Douwes Feikema, 1785
Jencke Ages 1717
naam: Jenke Ages
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1729 Yb Feikes; geboortejaar geschat
boeknummer: 10426

idem
naam: Trijntje Sjoukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zilveren hanger
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10427

1628, Trinke Sioukesdochter
naam: Trijntje Yntes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zilveren vingerhoed
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10428

Trin Intes 1584
naam: Hieke Alles
geb.datum: 06-09-1778
doopdatum: 06-09-1778
sterfdatum: 17-12-1784
aant.: dochter van Alle Regnerus en Geertje Obbes;
vindplaats: zilveren theebus
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Bolsward
boeknummer: 10429

Hijke Alles [is gebooren] op 6 sept. 1778 en overleden op 17 dec. 1784
naam: Botje Martens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: stenen bierkan met tinnen deksel
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10430

Bottie Martens 1696
naam: Popta, Jacob Jacobs
geb.datum: 13-11-1726
doopdatum: 17-11-1726
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Leenderts Popta en Janke Olthof; ;
vindplaats: dag en maandwijzer
type: Overige voorwerpen
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Harlingen
aantekening: plaats en persoon niet duidelijk
boeknummer: 10431

Jacob Popta 1707
Boeknummer 10432; foto: Rijksmuseum
Ter gedagtenis van den eerw godsalige en veel geleerde heer Johannes Noordbeek veel geeert en gelieft predikant van Amst gebooren in de Lemmer d` 14 sept 1683 beroepen van Deventer d`5 maij en bevestigt 12 julij 1722 overleden d` 8 april 1749 oudt 65 jr 6 maande 11 dagen en begraven tot Workum d` 15 april 1749

Getrouw en waaksaam waardig en wakker
Josûa 5, Vs. 15
De waarheijt In t binneste
De liefde blijft eeûwig
Stantvastig opregt onbewegelyk
Daar syn de klijne ende groote  
Hij sal rûsten in vrede
naam: Noordbeek, Johannes Rudolfs
geb.datum: 04-09-1683
doopdatum: 09-09-1683
sterfdatum: 15-04-1749
aant.: zoon van Rudolf Johannes Noordbeek en Geertruida Strick; student; dominee
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
aantekening: www.rijksmuseum.nl
boeknummer: 10432

Ter gedagtenis van den eerw godsalige en veel geleerde heer Johannes Noordbeek veel geeert en gelieft predikant van Amst gebooren in de Lemmer d' 14 sept 1683 beroepen van Deventer d'5 maij en bevestigt 12 julij 1722 overleden d' 8 april 1749 oudt 65 jr 6 maande 11 dagen en begraven tot Workum d' 15 april 1749

Getrouw en waaksaam waardig en wakker
Josûa 5, Vs. 15
De waarheijt In t binneste
De liefde blijft eeûwig
Stantvastig opregt onbewegelyk
Daar syn de klijne ende groote
Hij sal rûsten in vrede
Boeknummer 10433; foto: Melle Koopmans
Ao 1655 de 5 octobris is in den [heere ontslapen] den eersamen Garbrand …mstra 57 jaren en leyt hier begraven

Hier rusten de vergankelijke deelen van Trijntje H: Croes met die van hare ouders Hindrik L Croes in zijn leven chirurgyn en boekhouder van het burgerweeshuis dezer Stad en ook die van zijne echtgenoot Grittje Camphuis
naam: Garbrand
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10433

Ao 1655 de 5 octobris is in den [heere ontslapen] den eersamen Garbrand …mstra 57 jaren en leyt hier begraven

Hier rusten de vergankelijke deelen van Trijntje H: Croes met die van hare ouders Hindrik L Croes in zijn leven chirurgyn en boekhouder van het burgerweeshuis dezer Stad en ook die van zijne echtgenoot Grittje Camphuis
naam: Croes, Trijntje Hendriks
geb.datum: 07-09-1785
doopdatum: 11-09-1785
sterfdatum:
aant.: dochter van Hendrik Croes en Grietje Camphuis; begraven 30-8-1808
boeknummer: 10433

idem
naam: Croes, Hendrik Lourens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-10-1808
aant.: zoon van Lourens Joseph Croes en Aaltje Hendriks van der Meulen; gehuwd 1783 Grietje Camphuis; chirurgijn; boekhouder
boeknummer: 10433

idem
naam: Kamphuis, Grietje Johannes
geb.datum:
doopdatum: 28-01-1753
sterfdatum: 08-06-1821
aant.: dochter van Johannes Kamphuis en Trijntje Jelles;
boeknummer: 10433

idem
Boeknummer 10434; foto: Melle Koopmans
Anno 1620 de 13 april is in den heer gervyst den eerbare Sjovckien Andries dr ovt 43 jaren die hvisfrov van mr. Harmen Ietzesz cirvrgin
naam: Sjoukje Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-04-1620
aant.: gehuwd 1605 Harmen Jetses; uit Leeuwarden
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10434

Anno 1620 de 13 april is in den heer gervyst den eerbare Sjovckien Andries dr ovt 43 jaren die hvisfrov van mr. Harmen Ietzesz cirvrgin
naam: Harmen Jetses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1605 Sjoukje Andries; gehuwd 2 1622 Baukje Juws; geboortejaar geschat; chirurgijn; burger van Sneek in 1606; uit Leeuwarden; overleden na 1622
boeknummer: 10434

idem
Boeknummer 10435; foto: Melle Koopmans
Den 29 februarij 1808 stierf in een jeugdigen leeftijd van 20 jaar en 7 maanden Dirkje A: Everts huisvrouw van G: W: Brunings bij haar rust haar eenigst kind Geertie het welk den 3 september 1808 overleed, hebbende nauwlijks den ouderdom van een half jaar
bereikt
naam: Everts, Dirkje Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-02-1808
aant.: gehuwd 1807 Georg Willem Bruinings;
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10435

Den 29 februarij 1808 stierf in een jeugdigen leeftijd van 20 jaar en 7 maanden Dirkje A: Everts huisvrouw van G: W: Brunings bij haar rust haar eenigst kind Geertie het welk den 3 september 1808 overleed, hebbende nauwlijks den ouderdom van een half jaar
bereikt
naam: Bruinings, Georg Willem Christiaan Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-08-1826
aant.: zoon van Christiaan Jacobs Bruinings en Tita Staak; gehuwd 1807 Dirkje Arends Everts;
boeknummer: 10435

idem
naam: Bruinings, Geertje Georg Willems
geb.datum: 10-02-1808
doopdatum:
sterfdatum: 03-09-1808
aant.:
boeknummer: 10435

idem
Boeknummer 10436; foto: Melle Koopmans
[Ao 1645 den 2]9 oct… … n… …y...

Ao 1618 de 29 ivly is in den heere [gervst] … … der stede Sn[eeck] …

… …ry … novem… 1616

… natus 19 augusti et denatus 5 september 161.

…

…cke avgustinvs Nauta

… die kinder …

Ao 1646 den 4 february [is] christelijk gesturven [die] deuchdeliken juffrou Lo[lck van Aysma] laeste huisvrou van de [heer Gaius  Nauta ende leyt hier beg[raven]

…bris …

Ao 1620 [den] 19 november nata bimes mortuum 29 januari
naam: Nauta, Gaius Aukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-10-1645
aant.: zoon van Auke Gatses Nauta en Fetje Baukes Hiddinga; gehuwd 1 1614 Antje Annes Buma; gehuwd 2 1619 Tjitske Gualteri; gehuwd 3 1628 Lolkje van Aysma; advocaat in 1606
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10436

[Ao 1645 den 2]9 oct… … n… …y...

Ao 1618 de 29 ivly is in den heere [gervst] … … der stede Sn[eeck] …

… …ry … novem… 1616

… natus 19 augusti et denatus 5 september 161.…cke avgustinvs Nauta

… die kinder …

Ao 1646 den 4 february [is] christelijk gesturven [die] deuchdeliken juffrou Lo[lck van Aysma] laeste huisvrou van de [heer Gaius Nauta ende leyt hier beg[raven]

…bris …

Ao 1620 [den] 19 november nata bimes mortuum 29 januari
naam: Buma, Antje Annes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-07-1618
aant.: gehuwd 1614 Gaius Nauta; geboortejaar geschat
boeknummer: 10436

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10436

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10436

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10436

idem
naam: Onbekend Augustinus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10436

idem
naam: Aysma, Lolkje Hotses van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-02-1646
aant.: dochter van Hotse van Aysma en Lolkje Johannes van Aysma; gehuwd 1 1624 Johannes Bloemendaal; gehuwd 2 1628 Gaius Nauta; geboortejaar geschat
boeknummer: 10436

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10436

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10436

idem
Boeknummer 10437; foto: Melle Koopmans
Anno 1669 den 12 october is in den heere ontslapen den ee[waerdigen] welgeleerde godt[salige] do Iohannes Idtsma die ...

Anno … [den] 10 september is godtsalick in [den heere] … Aeltie Hemkes Feikens [die huys]vrou va do Johannes Idtsma … goddelijken woorts op Nijland [en leit alhier] begraven
naam: Itsma, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-10-1669
aant.: gehuwd 1651 Aaltje Hemkes Feikens; geboortejaar geschat; uit Leeuwarden; dominee sinds 1632 Heeg; student Franeker 1624
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10437

Anno 1669 den 12 october is in den heere ontslapen den ee[waerdigen] welgeleerde godt[salige] do Iohannes Idtsma die ...

Anno … [den] 10 september is godtsalick in [den heere] … Aeltie Hemkes Feikens [die huys]vrou va do Johannes Idtsma … goddelijken woorts op Nijland [en leit alhier] begraven
naam: Feikens, Aaltje Hemkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Hemke Jelles Feikens en Geertje Sjoerds; gehuwd 1651 Johannes Itsma; geboortejaar geschat
boeknummer: 10437

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10438

… …4 de hvis[vrou van] …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10438

idem
Boeknummer 10439; foto: Melle Koopmans
… [d]en 24 february is …

… voor ons
…
… erlies
…bbot
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10439

… [d]en 24 february is …

… voor ons

… erlies
…bbot
Boeknummer 10440; foto: Melle Koopmans
Ano dni 1562 den …

1782 den 17 junij is overleden Sibbeltje Alberts in leven huisvrou van … Eling Carsten te Sneek oud 61 jaar en en 1. maanden en leit alhier begraven

Anno 1788 den 22 maart is in den ouderdom van 75 jaren en circa 6 maanden in den heere ontslapen … heer Eling Carsten in leven … der stad Sneek en leit alhier begraven

P… Sibold

Oegh… Ioe…

W…m[a] Fetzen..
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10440

Ano dni 1562 den …

1782 den 17 junij is overleden Sibbeltje Alberts in leven huisvrou van … Eling Carsten te Sneek oud 61 jaar en en 1. maanden en leit alhier begraven

Anno 1788 den 22 maart is in den ouderdom van 75 jaren en circa 6 maanden in den heere ontslapen … heer Eling Carsten in leven … der stad Sneek en leit alhier begraven

P… Sibold

Oegh… Ioe…

W…m[a] Fetzen..
naam: Sibbeltje Alberts
geb.datum:
doopdatum: 19-01-1721
sterfdatum: 17-06-1782
aant.: dochter van Albert Sannes en Baukje Heres; gehuwd 1742 Eling Karstes; uit Lemmer
boeknummer: 10440

idem
naam: Eling Karstes
geb.datum:
doopdatum: 02-10-1712
sterfdatum: 22-03-1788
aant.: zoon van Karst Elings en Aukjen Freerks; gehuwd 1. 1742 Sibbeltje Alberts; gehuwd 2 1783 Catharina Elisabeth Schultzen; uit Oosterzee; burger Sneek 1744; koopman; burgemeester
boeknummer: 10440

idem
Boeknummer 10441; foto: Melle Koopmans
Harmanus Cruisbek mr chirurgijn oud burg… vroedsman ontvanger van de geestelijk stade regter der stede Sneek obiit 4 8ber 1720 …

Grietie Jaytsma … obiit 30 … en 77 en 44 ..

Anna Cruisbeek de huisvrouw van Oetsonius Ottama … stad Sneek obiit …
naam: Kruisbeek, Harmen Luitjens
geb.datum:
doopdatum: 02-09-1660
sterfdatum: 04-10-1720
aant.: zoon van Luitjen Hennings; gehuwd 1683 Grietje Ypes Jaeitsma; burger in 1683, uit Stiens
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10441

Harmanus Cruisbek mr chirurgijn oud burg… vroedsman ontvanger van de geestelijk stade regter der stede Sneek obiit 4 8ber 1720 …

Grietie Jaytsma … obiit 30 … en 77 en 44 ..

Anna Cruisbeek de huisvrouw van Oetsonius Ottama … stad Sneek obiit …
naam: Jaeitsma, Grietje Ypes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1683 Harmen Kruisbeek; geboortejaar geschat; uit Leeuwarden
boeknummer: 10441

idem
naam: Kruisbeek, Antje Harmens
geb.datum:
doopdatum: 16-02-1692
sterfdatum:
aant.: dochter van Harmens Kruisbeek en Grietje Jaeitsma; gehuwd 1715 Oedse Ottema; overleden voor 1735
boeknummer: 10441

idem
naam: Ottema, Oedse Gosses
geb.datum:
doopdatum: 30-04-1693
sterfdatum:
aant.: zoon van Gosse Ottema en Dirkje Feikens; gehuwd 1715 Anna Kruisbeek; notaris sinds 1714
boeknummer: 10441

idem
Boeknummer 10442; foto: Melle Koopmans
1781 den 13 november is in de heere gerust Hoite Jurjens Nijland coopmn en olyslager te Sneek in den ouderdom van ruim 30 jaaren en leit alhier begraven met sijn soontje Pieter H. Nijland overleden den 16 feb[ruari] 1782 oud 1/2 jaaren

Denzelver moeder Eke Pijtters van der Werf oud 50 jaren 4 maanden laatst huisvrouw van Ane Buwalda [met een soo]ntje genaamt Pijtter … oud …
naam: Nijland, Hoite Jurjens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-11-1781
aant.: zoon van Jurjen Hoites Nijlannd en Ymkje Poelsma; gehuwd 1773 Eke van der Werf; koopman; olieslager
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10442

1781 den 13 november is in de heere gerust Hoite Jurjens Nijland coopmn en olyslager te Sneek in den ouderdom van ruim 30 jaaren en leit alhier begraven met sijn soontje Pieter H. Nijland overleden den 16 feb[ruari] 1782 oud 1/2 jaaren

Denzelver moeder Eke Pijtters van der Werf oud 50 jaren 4 maanden laatst huisvrouw van Ane Buwalda [met een soo]ntje genaamt Pijtter … oud …
naam: Nijland, Pieter Hoites
geb.datum: 14-08-1781
doopdatum: 19-08-1781
sterfdatum: 16-02-1782
aant.: zoon van Hoite Jurjens Nijland en Eke van der Werf;
boeknummer: 10442

idem
naam: Werf, Eke Pieters van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Pieter Aukes van der Werf en Trijntje Heres; gehuwd 1 1773 Hoiten Jurjens Nijland; 2 1785 Ane Buwalda; geboren juli 1751
boeknummer: 10442

idem
naam: Buwalda, Ane Arjen
geb.datum: 07-05-1757
doopdatum: 08-05-1757
sterfdatum: 12-04-1820
aant.: zoon van Arjen Buwalda en Janke Jouwerts Stapert; gehuwd 1 1783 Jetje de Vries; gehuwd 2 1785 Eke Pieters van der Werf; gehuwd 3 1803 Trijntje Hof;
boeknummer: 10442

idem
naam: Buwalda, Pieter Anes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Ane Pieters Buwalda en Eke Pieters van der Werf;
boeknummer: 10442

idem
Boeknummer 10443; foto: Gilbert Hofstra
Anno 1780 de 8 febr is in den heere gerust de … Hayes … bov... out 80 iaeren ende leit hier begraven
naam: Onbekend Haaies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10443

Anno 1780 de 8 febr is in den heere gerust de … Hayes … bov... out 80 iaeren ende leit hier begraven
Boeknummer 10444; foto: Melle Koopmans
… eerbare Tiet …
naam: Tietje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10444

… eerbare Tiet …
Boeknummer 10445; foto: Maikel Galama
Hier rust het stoflijk overblijfsel van den heer T: ten Kate Bz & huisvrouw F:J: Hesselink met dat van hunne kleindochter mejr. Eva Mastenbroek
naam: Kate, Teunis Berends ten
geb.datum: 09-12-1728
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Berend Teunis ten Kate en Martje Minnes; gehuwd 1757 Fennigje Jacobs Hesselink; geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10445

Hier rust het stoflijk overblijfsel van den heer T: ten Kate Bz & huisvrouw F:J: Hesselink met dat van hunne kleindochter mejr. Eva Mastenbroek
naam: Mastenbroek, Eva Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Pieter Jacobs Mastenbroek en Anneke Theunis ten Kate;
boeknummer: 10445

idem
naam: Oene Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1634 Grietje Seerpsl gehuwd 2 1659 Grietje Pieters; gehuwd 3 1669 Eelck Tabes; gehuwd 4 1577 Ynske Aarns; geboortejaar geschat; burger Sneek in 1634; beluid 17-06-1685
vindplaats: dobbelbeker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10446

Oenne Yoannes Backer ende Griettie Serps Ano 1649
naam: Grietje Seerps
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1634 Oene Johannes; geboortejaar geschat; overleden voor 1659
boeknummer: 10446

idem
naam: Boersma, Grietje Reins
geb.datum: 29-06-1791
doopdatum:
sterfdatum: 23-12-1820
aant.: zoon van Rein Douwes en Hieke Hessels;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Loenga
boeknummer: 10447

Grytje Reins is geboren 29 juny 1791
Boeknummer 10448; foto: Hans Jorna
MVL 1630 AVL
naam: Lieuwkema, Maaike Mattheus van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Mattheus van Lieuwkema en Jeltje Donia; non
vindplaats: kelk
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Makkum
aantekening: namen niet zeker
boeknummer: 10448

MVL 1630 AVL
naam: Lieuwkema, Anskje Mattheus van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Mattheus van Lieuwkema en Jeltje Donia; non
boeknummer: 10448

idem
Boeknummer 10449; foto: www.marktplaats.nl
Geert Rinkes is geboren den 14 augustus 1791
naam: Roukema, Geert Rinkes van
geb.datum: 14-08-1791
doopdatum:
sterfdatum: 20-06-1859
aant.: zoon van Rinke Geerts van Roukema en Foekje Foekes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Idskenhuizen
boeknummer: 10449

Geert Rinkes is geboren den 14 augustus 1791
naam: Feikens, Johannes Frederiks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1651 Dirckien Ates Reynalda; geboortejaar geschat; overleden eind oktober 1666; predikant te Menaldum
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10450

… godsalige en seer welgeleerde Iannes Feikens out int [4]3 iaer sijns … levens… dienaer des h evangeliums in [Menaldum]

Frederik Witteveen van Nijland ligt alhier begraven, afgesneden in den bloei des levens van 17 Jaren 3 maanden 5 dagen overleden den 20ste october 1818
Boeknummer 10451; foto: Willem Hansma
Ao 1722 den 11 may is in den heere gerust de eerbare Ybeltie Pieters Heddema in har lieven dochter van Pieter Pieters out 24 Iaar en leit alhier begraven
naam: Heddema, Iebeltje Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-05-1722
aant.: beluid 12 mei 1722
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10451

Ao 1722 den 11 may is in den heere gerust de eerbare Ybeltie Pieters Heddema in har lieven dochter van Pieter Pieters out 24 Iaar en leit alhier begraven
naam: Heddema, Pieter Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10451

idem
Boeknummer 10452; foto: Willem Hansma
Den 11 maijus 1715 is gebooren Antje Hindriks de Loover in leven de huisvrouw van de burger hopman Sybren Jans Zeilstra en is overleden den 27 october 1781 in den ouderdom van 66 Jaren 5 maanden en 16 dagen en leit alhier begraven
naam: Lover, Antje Hendriks de
geb.datum: 11-05-1715
doopdatum:
sterfdatum: 27-10-1781
aant.: dochter van Hendrik Siemens de Lover en Geiske Eiverts Smink; gehuwd 1735 Siebren Hans Zeilstra;
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10452

Den 11 maijus 1715 is gebooren Antje Hindriks de Loover in leven de huisvrouw van de burger hopman Sybren Jans Zeilstra en is overleden den 27 october 1781 in den ouderdom van 66 Jaren 5 maanden en 16 dagen en leit alhier begraven
naam: Zeilstra, Siebren Jans
geb.datum: 06-02-1708
doopdatum: 10-02-1708
sterfdatum: 09-11-1781
aant.: zoon van Jan Romkes Zeilstra en Baukje Siebrens Hoitema; gehuwd 1735 Antje Hendriks de Loover;
boeknummer: 10452

idem
Boeknummer 10453; foto: Willem Hansma
Den [6] february [1708] is gebooren Sybren Jans Zeilstra was hopman mr zeilmaker en touwslager hier der Stede en is overleden den 9 november 1781 in den ouderdom van 73 Jaren 9 maanden en 3 dagen en leit alhier begraven
naam: Zeilstra, Siebren Jans
geb.datum: 06-02-1708
doopdatum: 10-02-1708
sterfdatum: 09-11-1781
aant.: zoon van Jan Romkes Zeilstra en Baukje Siebrens Hoitema; gehuwd 1735 Antje Hendriks de Loover;
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10453

Den [6] february [1708] is gebooren Sybren Jans Zeilstra was hopman mr zeilmaker en touwslager hier der Stede en is overleden den 9 november 1781 in den ouderdom van 73 Jaren 9 maanden en 3 dagen en leit alhier begraven
naam: Lover, Antje Hendriks de
geb.datum: 11-05-1715
doopdatum:
sterfdatum: 27-10-1781
aant.: dochter van Hendrik Siemens de Lover en Geiske Eiverts Smink; gehuwd 1735 Siebren Hans Zeilstra;
boeknummer: 10453

idem
Boeknummer 10454; foto: Willem Hansma
Ao 1667 den 31 iuly is in den heere gerust den godsaligen en seer geleerden Hero Kingma dienaer IC in Sneek oud 72 iaer en leit hier begraven
naam: Kingma, Here Pieters
geb.datum: 08-05-1596
doopdatum:
sterfdatum: 31-07-1667
aant.: zoon van Pieter Jelles Kingum (Kingma) en Aelcke Here Jelderts; gehuwd 1 1626 Janke Jansdr Adema; gehuwd 2 Minck Minckes; predikant; student Franeker 1617
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10454

Ao 1667 den 31 iuly is in den heere gerust den godsaligen en seer geleerden Hero Kingma dienaer IC in Sneek oud 72 iaer en leit hier begraven
naam: Minnema, Pieter Heins
geb.datum:
doopdatum: 16-04-1662
sterfdatum: 04-01-1753
aant.: zoon van Hein Jans en Antje Pieters; gehuwd 1683 Duifke Pyters Heeringha; burgemeester
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10455

Anno 1753 den 4 januari is in den heere gerust den eersame Pieter Heins Minnema oud burgemeester deser stede in het 91 ste jaer en legt alhier begraven
Boeknummer 10456; foto: Willem Hansma
… Ga… Hendr… …
naam: G. Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10456

… Ga… Hendr… …
Boeknummer 10457; foto: Haffmans antiek
1807 den 21 februa. is gebooren Geertje Sibles Buwalda zaterdagmorgen om 3 uur
naam: Buwalda, Geertje Sibbeles
geb.datum: 21-02-1807
doopdatum: 22-03-1807
sterfdatum: 09-05-1856
aant.: dochter van Sibbele J. Buwalda en Geiske Jans;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Witmarsum
boeknummer: 10457

1807 den 21 februa. is gebooren Geertje Sibles Buwalda zaterdagmorgen om 3 uur
Boeknummer 10458; foto: Willem Hansma
Hier onder rust het lichaam van Maria de Gra in haar leven huisvrouw en weduwe van Willem van der Steeg …
naam: Gra, Maria de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1686 Willem van der Steeg;
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10458

Hier onder rust het lichaam van Maria de Gra in haar leven huisvrouw en weduwe van Willem van der Steeg …
naam: Steeg, Willem van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Johanna Gougeon; gehuwd 2 1686 Maria de Gra; meester; burger in 1686; uit Steenwijk
boeknummer: 10458

idem
Boeknummer 10459; foto: Willem Hansma
Hier leit begrave Heero Doekes Wyaerda ovt olderma va Sneek pilgrv van Iervsale sterf ao 1577 de 13 ian
naam: Wiarda, Here Doekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-01-1577
aant.: zoon van Doeke Heres Wiarda; gehuwd 1 Rieme Douwe gehuwd 2 Anna Bauwma; 1554 burger van Sneek en in 1559 olderman
vindplaats: in de Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10459

Hier leit begrave Heero Doekes Wyaerda ovt olderma va Sneek pilgrv van Iervsale sterf ao 1577 de 13 ian
Boeknummer 10460; foto: Willem Hansma
Ao 1662 de 4 nouember is in de heere gerust de eersame Meinert Iohannis van der Ley burger en stadsleydecker binnen Sneeck out int 69 iaer en leyt hier begrave

Anno 1670 den 4 febrevis is in de heere gerust de duchtsamen Tryntie Cornelis dr sy wyf out 80 iare en leyt hier begrave
naam: Ley, Meindert Johannes van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-11-1662
aant.: gehuwd 1623 Trijntje Cornelis; uit Leeuwarden; leidekker
vindplaats: in de Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10460

Ao 1662 de 4 nouember is in de heere gerust de eersame Meinert Iohannis van der Ley burger en stadsleydecker binnen Sneeck out int 69 iaer en leyt hier begrave

Anno 1670 den 4 febrevis is in de heere gerust de duchtsamen Tryntie Cornelis dr sy wyf out 80 iare en leyt hier begrave
naam: Trijntje Cornelis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-02-1670
aant.: gehuwd 1623 Meindert Johannes;
boeknummer: 10460

idem
Boeknummer 10461; foto: Willem Hansma
Anno 1663 is uersturuen Schato Coops in leven burgemeester en volmacht tot hier met syn huisvrou Siouckien Douwes hier begrauen
naam: Coops, Schato Lubberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1628 Sjoukje Douwes; geboren rond 1603
vindplaats: in de martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10461

Anno 1663 is uersturuen Schato Coops in leven burgemeester en volmacht tot hier met syn huisvrou Siouckien Douwes hier begrauen
naam: Sjoukje Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1628 Schato Lubberts; geboren rond 1605; burgemeester; volmacht; schepen
boeknummer: 10461

idem
Boeknummer 10462; foto: Sotheby
Aet Gaetses

L I S

1774
naam: Atje Gatses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-12-1680
aant.: gehuwd 1 Hessel Rinses; gehuwd 2 Rinse Johannes;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 10462

Aet Gaetses

L I S

1774
Boeknummer 10463; foto: Haffmans antiek
Klaaske Meintes is gebooren den 3 may anno 1789
naam: Berg, Klaaske Meintes van der
geb.datum: 03-05-1789
doopdatum:
sterfdatum: 10-04-1867
aant.: dochter van Meinte Ruurds en Hinke Jans; gehuwd 1806 Douwe Foppes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Rauwerd
boeknummer: 10463

Klaaske Meintes is gebooren den 3 may anno 1789
Boeknummer 10464; foto: Haffmans antiek
1730 den 4 maart is gebooren Doekle Douwes
naam: Yntema, Doekele Douwes
geb.datum: 04-03-1730
doopdatum: 15-02-1756
sterfdatum: 18-02-1782
aant.: zoon van Douwe Doekeles; gehuwd 1766 Berber Lambartus Haga;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10464

1730 den 4 maart is gebooren Doekle Douwes
Boeknummer 10465; foto: Haffman antiek
DDJ BLH 1773
naam: Yntema, Doekele Douwes
geb.datum: 04-03-1730
doopdatum: 15-02-1756
sterfdatum: 18-02-1782
aant.: zoon van Douwe Doekeles; gehuwd 1766 Berber Lambartus Haga;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10465

DDJ BLH 1773
naam: Haga, Berber Lammerts
geb.datum:
doopdatum: 23-11-1738
sterfdatum: 13-08-1818
aant.: dochter van Lammert Jans Haga en Botje Sierks; gehuwd 1766 Doekele Douwes Yntema;
boeknummer: 10465

idem
Boeknummer 10466
Gepke Martens is geboren den 1 april in den jare 1800 en is overleden den 10 december 1836
naam: Hem, Gepke Martens van der
geb.datum: 01-04-1800
doopdatum:
sterfdatum: 10-12-1836
aant.: dochter van Marten Sjoerds van der Hem en Tetje Bruins Bruinsma;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Grouw
boeknummer: 10466

Gepke Martens is geboren den 1 april in den jare 1800 en is overleden den 10 december 1836
naam: Meulen, Riemer Siebrens van der
geb.datum: 05-09-1794
doopdatum: 28-09-1794
sterfdatum: 10-05-1828
aant.: zoon van Siebren Riemers en Jeltje Broers;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Huins
boeknummer: 10467

Rijmer Sijbrens gebooren 5 september 1794

J.A 1750
naam: J. A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10467

idem
Aantal objecten gevonden: 111