Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10577 ingevoerd in een database, waarvan 3995 voorzien zijn van een foto. Foto's die niet worden getoond, heb ik niet. De afgelopen 365 dagen zijn er 86 nieuwe toegevoegd. Je kunt gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

Boeknummer 3343; foto: Wouter Onrust
1795 den 23 september is geboren Grietje Jans Wierstra

Grietje Jans Jansen geboren 29 mei 1855

Grietje Bauckes Couperus 9 Juli 1912
naam: Weerstra, Grietje Jans
geb.datum: 23-01-1795
doopdatum:
sterfdatum: 14-08-1835
aant.: dochter van Jan Rommerts en Trijntje Rimmerts;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Makkum
boeknummer: 3343

1795 den 23 september is geboren Grietje Jans Wierstra

Grietje Jans Jansen geboren 29 mei 1855

Grietje Bauckes Couperus 9 Juli 1912
Boeknummer 10490; foto: Van Spengen
Sibbe Gerlifs Bottie Siercks
naam: Baard, Siebe Gerlofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Gerlof Franses Baard en Baukje Rienks; gehuwd 1617 Botje Sierks; geboren rond 1592; oudste zoon geboren 1618; overleden na 1667
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Marssum
boeknummer: 10490

Sibbe Gerlifs Bottie Siercks
naam: Botje Sierks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1617 Siebe Gerlofs Baard;
boeknummer: 10490

idem
Boeknummer 10491; foto: Van Spengen
TLO
TSA
1790
naam: Olivier, Tiete Lourens
geb.datum:
doopdatum: 20-01-1743
sterfdatum: 23-02-1830
aant.: zoon van Lourens Olivier en Baukje Roelofs; gehuwd 1768 Tjitske Seerps Anema;
vindplaats: zilveren vork
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Waaxens
aantekening: twee vorken met initialen
boeknummer: 10491

TLO
TSA
1790
naam: Anema, Tjitske Seerps
geb.datum:
doopdatum: 04-12-1740
sterfdatum: 05-04-1825
aant.: dochter van Seerp Pieters Anema en Antje Hessels Hommema; gehuwd 1768 Tiete Lourens Olivier;
boeknummer: 10491

idem
Boeknummer 10492; foto: Van Spengen
Egbertus Lubeley Reddingius ao 17 nov 1783
naam: Reddingius, Egbertus Lubeley Regnerus Petrus
geb.datum: 17-11-1783
doopdatum: 21-12-1783
sterfdatum: 20-06-1860
aant.: zoon van Regnerus Petrus Reddingius en Elisabeth Benthem;
vindplaats: zilveren vork
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Engelum
boeknummer: 10492

Egbertus Lubeley Reddingius ao 17 nov 1783
Boeknummer 10493; foto: Vendue
JOK
TAN

HC CA
naam: Coops, Hendrik Lubberts
geb.datum:
doopdatum: 05-08-1610
sterfdatum:
aant.: zoon van Lubbert Coops en Trijntje; gehuwd 1632 Klaarke Assueris Vogelsang; beluid 20-9-1677
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10493

JOK
TAN

HC CA
naam: Vogelsang, Klaarke Assueris
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1632 Hendrik Lubberts Coops; geboortejaar geschat; beluid 9-1-1681
boeknummer: 10493

idem
naam: Frieswijk, Ede Hendriks
geb.datum: 27-09-1648
doopdatum: 29-09-1648
sterfdatum: 07-08-1720
aant.: zoon van Hendrik Nolles Frieswijk en Fenne Fensma; gehuwd 1670 Catharina Jacobs Auxbrebis, Sneek; notaris in 1670; rekenmeester
vindplaats: wapenbord in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: GJ 2000
boeknummer: 10494

E. Frieswijk
W. Oosterbaan
O.Keimpema
D. Baukema
C. Hagius
C. van der Meer
D. Bleecker
A. Steinvoorten
T. Noorman
E. Ramcama
E. Havbois
naam: Oosterbaan, Wiebren Fongers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1653 Gatske Sjoerds; geboortejaar geschat; burgemeester; vroedsman
boeknummer: 10494

idem
naam: Keimpema, Oege Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Jeltje Wiebes Broersma; geboortejaar geschat; burgemeester
boeknummer: 10494

idem
naam: Bauckema, Douwe Hanses
geb.datum:
doopdatum: 24-04-1634
sterfdatum:
aant.: zoon van Hans Douwes en Trijntje Jans; burgemeester
boeknummer: 10494

idem
naam: Hagius, Klaas Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wilhelmus Hagius; gehuwd 1 1664 Suster Gijsberts; gehuwd 2 1671 Everdina Willems Lamminga; gehuwd 3 1687 Pietje Pieters; geboortejaar geschat; burgemeester; schepen
boeknummer: 10494

idem
naam: Meer, Klaas Jacobs van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1660 Binske Klases; geboortejaar geschat
boeknummer: 10494

idem
naam: Bleeker, Douwe Okkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1664 Aukje Siemens; geboortejaar geschat; schepen; brouwer
boeknummer: 10494

idem
naam: Steinvoorden, Jan Hessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1639 Trijntje Wouters; geboortejaar geschat; burgemeester
boeknummer: 10494

idem
naam: Noordman, Tjeerd Djurres
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1660 Grietje Hendriks; geboortejaar geschat; raadsman; bouwmeester
boeknummer: 10494

idem
naam: Ramkema, Evert Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1660 Machteldje Bottes; geboortejaar geschat; burgemeester; raadsman; vleeshouwer
boeknummer: 10494

idem
naam: Haubois, Egbert Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Haubois en Janke Siebolds; gehuwd 1682 Habeltje Verbeek; notaris; secretaris
boeknummer: 10494

idem
naam: Idema, Fedde Edes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1642 Tetje Jans; geboortejaar geschat
vindplaats: wapenbord in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: GJ 2000
boeknummer: 10495

[F]. Ydema
A. Looxma
H. Campen
F. Bouma
A. Vogelsang
W. Backer
M. Oneides
W. Meppel
L. Adama
A. Boelens
E. Sminck
H. Minnema
A. Siderius
naam: Looxma, Age Bienses
geb.datum: 10-06-1642
doopdatum: 17-07-1642
sterfdatum: 22-05-1728
aant.: zoon van Biense Ages en Hiltje Adams; gehuwd 1664 Geertje Pieters Waaghals; beluid 23 mei 1728; zilversmid; schepen; burgemeester
boeknummer: 10495

idem
naam: Campen, Herre Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Geertje Gerrits; geboortejaar geschat; bouwmeester
boeknummer: 10495

idem
naam: Buma, Fedde Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-09-1722
aant.: zoon van Wiebe Feddes Buma; gehuwd 1683 Dirkje Reinalda; koopman
boeknummer: 10495

idem
naam: Vogelsang, Asseverus Marcus
geb.datum:
doopdatum: 01-04-1636
sterfdatum:
aant.: zoon van Marcus Asseverus Vogelsang en Sjoukje Dirks; gehuwd 1662 Jacomijntje Gerrits Cnoop; vroedsman
boeknummer: 10495

idem
naam: Backer, Wiepke Sijbrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1684 Eilsabeth Gerards Gorp; geboortejaar geschat; vroedsman
boeknummer: 10495

idem
naam: Oneides, Marten Oenes
geb.datum:
doopdatum: 18-02-1659
sterfdatum: 07-09-1694
aant.: zoon van Oene Martens Oneides en Machteld Jans ; ; doctor; schepen; arts
boeknummer: 10495

idem
naam: Meppel, Wiebrand Meinardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Meinardus Wiebrands Meppel en Aaltje Melchers Hellendoorn; gehuwd 1673 Tjeerd Oeges Hansma; geboortejaar geschat; schepen
boeknummer: 10495

idem
naam: Adema, Lolle Barres
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-04-1728
aant.: gehuwd 1664 Johantje van Eysinga; apotheker
boeknummer: 10495

idem
naam: Boelens, A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10495

idem
naam: Sminck, Eibert Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1670 Antje Gerbens; geboortejaar geschat; vroedsman
boeknummer: 10495

idem
naam: Minnema, Hein Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1658 Antje Pieters; geboortejaar geschat; burgemeester
boeknummer: 10495

idem
naam: Siderius, Arnold Reins
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Rein Siderius en Minke Hanses Bauckema; gehuwd 1678 Rinske Alberts Meilema; gehuwd 2 1696 Botje Robijnsma; notaris; schepen
boeknummer: 10495

idem
naam: Minnema, H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: wapenbord in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: GJ 2000
boeknummer: 10496

H. Minnema
S. Heemstra
G. Nauta
P. Rollema
W. de Graaf
P. Fechter
C. Geyer
P. van der Gracht
I. Daversman
H. Claiterp
G. Robynsma
M. Hellendoorn
G. Gorp
naam: Heemstra, Saphaeus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1661 Ietske Metsma; advocaat; burgemeester
boeknummer: 10496

idem
naam: Nauta, G.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10496

idem
naam: Rollema, Pieter Lieuwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Lieuwe Pieters Rollema en Trijntje Jenkes; gehuwd 1660 Trijntje Joukes Hansma; burgemeester; schepen
boeknummer: 10496

idem
naam: Graaf, Willem Jelles de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1674 Siebrigje Siebrens van der Linde; geboortejaar geschat; bouwmeester
boeknummer: 10496

idem
naam: Fechter, Poppe Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Jans Fechter en Kleis Poppes; gehuwd Metje Alefs; burgemeester
boeknummer: 10496

idem
naam: Geyer, Klaas Ruurds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1661 Antje Eelkes van der War; geboortejaar geschat; schepen; burgemeester
boeknummer: 10496

idem
naam: Gracht, Pieter Arjens van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Aukje Jans;
boeknummer: 10496

idem
naam: Daversman, Johannes Wiegers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1667 Dieuwertje Annes Haersma; gehuwd 2 Catharina Tergouw; geboortejaar geschat; burgemeester
boeknummer: 10496

idem
naam: Kleiterp, Huig Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1670 Antje Idses; geboortejaar geschat
boeknummer: 10496

idem
naam: Robijnsma, Gerrit Theunis
geb.datum:
doopdatum: 21-06-1644
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1666 Trijntje Gerrits Cnoop; gehuwd 2 1683 Martje Martens Ringnalda; bij geboorte 4 jaar oud; goudsmid; hopman
boeknummer: 10496

idem
naam: Hellendoorn, Marcus Melchiors
geb.datum:
doopdatum: 10-10-1641
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1669 Gisela Lamminga; gehuwd 2 1672 Froukje Wigeri; bouwmeester; kerkvoogd
boeknummer: 10496

idem
naam: Gorp, Gerrit Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10496

idem
naam: Hamersma, Sjoerd Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: wapenschilden op het orgel in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10497

S. Hamersma
C. Gosliga
H. Pytersen
naam: Gosliga, Klaas Pieters
geb.datum: 03-04-1726
doopdatum: 05-04-1726
sterfdatum: 23-01-1806
aant.: zoon van Pieter Tjalkes en Catharina Tuzijns; gehuwd 1758 Richtje Oenes Hogenbrug; begraven 23 januari 1806; burgemeester; vroedsman 1776-1784
boeknummer: 10497

idem
naam: Pietersen, H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10497

idem
Boeknummer 10498
Anno 1615 den 23 desember is Willem Iansen gervst in den heere
naam: Willem Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-12-1615
aant.:
vindplaats: afkomstig kerkhof
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Spanga
boeknummer: 10498

Anno 1615 den 23 desember is Willem Iansen gervst in den heere
naam: Entens van Mentheda, Catharina Everts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-04-1660
aant.: gehuwd 1 1618 Antonis Aijlva, Harlingen; gehuwd 2 1622 Sjuk van Burmania;
vindplaats: rouwbord Fries Museum
type: Rouwborden
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Cornjum
boeknummer: 10499

Catharyna … objit 26 apr[il] ano 1660
Boeknummer 10500; foto: Fries Museum
Lisbet. S.rlis do
naam: Liesbeth
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: rijgnaals
type: Rijgnaald
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10500

Lisbet. S.rlis do
Boeknummer 10501; foto: Fries Museum
Vlck Hil.r.
naam: Uilkje Hilbrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Dongjum
boeknummer: 10501

Vlck Hil.r.
Boeknummer 10502; foto: Fries Museum
AFA
naam: Andela, Anske Frederiks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Frederik Anskes Andela en Saakje Sikkes Palsma; gehuwd Sibbeltje Alberts van Aysma; geboren rond 1599; student 1616 Franeker; rekenmeester; doctor; gedeputeerde staat; arts; raad van state
vindplaats: zegelring
type: Cachet, zegelring
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Ried
boeknummer: 10502

AFA
Boeknummer 10503; foto: Fries Museum
PvB
naam: Burmania, Poppe Bokkes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-08-1638
aant.: zoon van Bokke Poppes van Burmania en Froukje Oepkes van Burmania; gehuwd 1634 Oedske van Sickinga; geboren rond 1609; officier
vindplaats: ring
type: Cachet, zegelring
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
aantekening: persoon onzeker
boeknummer: 10503

PvB
Boeknummer 10504; foto: Fries Museum
Geertrui ten Caate
naam: Kate, Geertruida Gerrits ten
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Beerent Hindriks Bussemaker;
vindplaats: cachet
type: Cachet, zegelring
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 10504

Geertrui ten Caate
Boeknummer 10505; foto: Fries Museum
G.G.E.
naam: Ens, Grietje Gijsberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Gijsbert Franses Ens en Aafje Jacobs; gehuwd 1595 Harmen Rienks; geboortejaar geschat
vindplaats: cachet
type: Cachet, zegelring
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10505

G.G.E.
Boeknummer 10506; foto: collectie.friesmuseum.nl
Betroout godt in allen

Frans Minnema Wyts Iongama

Anno 1613
naam: Minnema, Frans Franses van
geb.datum: 18-03-1506
doopdatum:
sterfdatum: 23-04-1540
aant.: zoon van Frans Sipkes van Minnema en Lutske Hessels van Feytsma; gehuwd 1 Syts van Eminga; gehuwd 2 Wietske van Juwinga;
vindplaats: altaarstuk
type: Overige voorwerpen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10506

Betroout godt in allen

Frans Minnema Wyts Iongama

Anno 1613
naam: Juwinga, Wietske Gosliks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Goslik van Juwinga en Ytje Sietses van Harinxma thoe Heeg; gehuwd Frans van Minnema;
boeknummer: 10506

idem
Boeknummer 10507
I T
A F
naam: J. T.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
aantekening: britishmuseum.org; Zou om Jan Tjerks en Antje Fedriks kunnen gaan, trouwen 1644 te Sneek, of Jetze Thomas en Aaltje Fokkes gehuwd 1613 te Leeuwarden
boeknummer: 10507

I T
A F
naam: A. F.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10507

idem
Boeknummer 10508
Jeltje Alles

HJ

1807
naam: Jeltje Alles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: onduidelijk
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10508

Jeltje Alles

HJ

1807
naam: Halbertsma, Hidde Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-05-1836
aant.: zoon van Jacobus Hiddes Halbertsma en Minke Bruins; gehuwd 1810 Hiltje Durks Rauwerda; HJ zou staan voor Hidde Jacobus Halbertsma
boeknummer: 10508

idem
Boeknummer 10509
Durck Ulbes is geboren den 14 april anno 1737
naam: Dirk Ulbes
geb.datum: 14-04-1737
doopdatum: 21-05-1737
sterfdatum:
aant.: zoon van Ulbe Dirks en Geertje Everts;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Winsum
boeknummer: 10509

Durck Ulbes is geboren den 14 april anno 1737
Boeknummer 10510
Barber Lambartus is geboren den 6 novemb 1738
naam: Haga, Berber Lammerts
geb.datum: 16-11-1738
doopdatum: 23-11-1738
sterfdatum: 13-08-1818
aant.: dochter van Lammert Jans Haga en Botje Sierks; gehuwd 1766 Doekele Douwes Yntema;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Heeg
boeknummer: 10510

Barber Lambartus is geboren den 6 novemb 1738
Boeknummer 10511; foto: André Buwalda
De hoog edel geboren v[rouwe] vrou Anna van Andringa la[atst] weduw wijlen de heer Lubbert[us van] Lijcklama a Nijeholt grietman over Stellingwerf Oosteijnde obiit den 30 april 1718 oud 78 jaar
naam: Andringa, Antje Rienks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-04-1718
aant.: dochter van Rienk Tinkoos van Andringa en Detje Lubberts Lycklama à Nijeholt; gehuwd 1 1667 Tjerk van Boelens; gehuwd 2 1675 Lubbert Lycklama à Nijeholt;
vindplaats: rouwbord
type: Rouwborden
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10511

De hoog edel geboren v[rouwe] vrou Anna van Andringa la[atst] weduw wijlen de heer Lubbert[us van] Lijcklama a Nijeholt grietman over Stellingwerf Oosteijnde obiit den 30 april 1718 oud 78 jaar
naam: Lycklama a Nijeholt, Lubbert Piers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-10-1697
aant.: gehuwd 1 1664 Romkje Daniels van Scheltinga; gehuwd 2 1675 Anna van Andringa; geboren rond 1639; raad ter admiraliteit; grietman, monstercommissaris
boeknummer: 10511

idem
Boeknummer 10512; foto: www.marktplaats.nl
Rinke Heeres is gebooren den 13 january 1741
naam: Hiemstra, Rinke Heres
geb.datum: 13-01-1741
doopdatum: 15-01-1741
sterfdatum: 04-04-1818
aant.: zoon van Here Annes en Hielkje Iekeles; gehuwd 1766 Trijntje Sjerps;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Ferwoude
boeknummer: 10512

Rinke Heeres is gebooren den 13 january 1741
Boeknummer 10513; foto: Willem Hansma
Anno 1616 den 28 en 8bris is in den heere gerust juffrou Frouck van Goslinga huisvrou van Kempo Donia en leit al hier begrauen
naam: Goslinga, Froukje Ernsts van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-10-1616
aant.: dochter van Ernst Tjepkes van Goslinga en Sietske Keimpes van Donia; gehuwd Keimpe Franses van Donia; vermeld dootboeck
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Jelsum
boeknummer: 10513

Anno 1616 den 28 en 8bris is in den heere gerust juffrou Frouck van Goslinga huisvrou van Kempo Donia en leit al hier begrauen
naam: Donia, Keimpe Franses van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-11-1622
aant.: zoon van Frans van Donia en Trijntje van Gerbranda; gehuwd Froukje Ernsts van Goslinga; vermeld dootboeck
boeknummer: 10513

idem
Boeknummer 10514; foto: Bas Hendrikx
1725 den 1 october is de vierde Dirk Dirks geboren soon van DD en MM
naam: Kuik, Dirk Dirks
geb.datum: 01-10-1725
doopdatum: 08-10-1724
sterfdatum:
aant.: volgens Tresoar geboren 1724
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 10514

1725 den 1 october is de vierde Dirk Dirks geboren soon van DD en MM
naam: Kuik, Dirk Dirks
geb.datum:
doopdatum: 17-02-1702
sterfdatum:
aant.: zoon van Dirk Dirks Kuik en Trijntje Jacobs Gelder; gehuwd 1723 Metje Meinderts; molenaar
boeknummer: 10514

idem
naam: Metje Meinderts
geb.datum:
doopdatum: 21-01-1703
sterfdatum:
aant.: dochter van Meindert Jans en Antje Tjallings; gehuwd 1723 Dirk Dirks Kuik;
boeknummer: 10514

idem
Boeknummer 10515; foto: Jan Schipper
R:K A J 1772
naam: Rindert Klases
geb.datum:
doopdatum: 22-05-1718
sterfdatum: 17-02-1781
aant.: zoon van Klaas Rinderts en Gertje Dirks; gehuwd 1 1747 Sibbeltje Annes; gehuwd 2 1760 Antje Jans;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Anjum
aantekening: mogelijk genoemde personen
boeknummer: 10515

R:K A J 1772
naam: Antje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1760 Rindert Klases; geboortejaar geschat; overleden na 1797
boeknummer: 10515

idem
naam: Wiersma, Pietje Hessels
geb.datum: 27-07-1805
doopdatum:
sterfdatum: 22-11-1889
aant.: dochter van Hessel Gerlofs en Teuntje Pieters;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Itens
aantekening: politieblad 1858
boeknummer: 10516

Pietje Hessels Wiersma is geboren den 27 julij 1805
naam: Geldra, Jacob Jans
geb.datum: 18-02-1803
doopdatum:
sterfdatum: 23-02-1880
aant.: zoon van Jan Jacobs Geldra en Dieuwke Jans; landbouwer
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Itens
aantekening: politieblad 1858
boeknummer: 10517

Jacob Jans is geboren den 18 februarij 1803
naam: Gatske Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat; mogelijk dezelfde als Gatske Wiebes van Grovestins
vindplaats: rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Berlikum
aantekening: portable-antiquities.nl; plaats onduidelijk
boeknummer: 10518

Gaets Wibe d[r] 1572
Boeknummer 10519; foto: portable-antiquities.nl
Gees Wistses 1613
naam: Geeske Wietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: portable-antiquities.nl
boeknummer: 10519

Gees Wistses 1613
Boeknummer 10520; foto: portable-antiquities.nl
Rixt Minnes 10
naam: Rixt Minnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gegevens onzeker
vindplaats: rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wons
aantekening: portable-antiquities.nl
boeknummer: 10520

Rixt Minnes 10
Boeknummer 10521; foto: collectiegelderland.nl
Met Kersten 1671
naam: Metje Karstes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Willem Cornelis; geboortejaar geschat
vindplaats: rijnaald
type: Rijgnaald
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Vlieland
aantekening: collectiegelderland.nl
boeknummer: 10521

Met Kersten 1671
Boeknummer 10522; foto: Nykle Dijkstra
1745 De vooghden van dit huijs, uit de vroedtschap en gemeente der stadt Leeuwarden

Johannes Wielinga 1745
O.N. Tholen vroedtschap 1746
Dr. Alexander Otto Swalue 1747
Otto H. Posthumus br. faendrik 1747
Jan Jacobs Dijxtra 1748
J.F. Oldersma 1749
Dr. P. Wielinga ontv. der boelgoederen 1750
P. Wierdsma vroedtschap 1751
Dr. J. Wesselius 1752
Dr. Eco de Wendt pensionaris 1753
Dr. Quirijn W. Blau pensionaris 1754
J. Andeles br vaandrig 1755
W. v. Arum agent etc. 1756
A. Visser vroedtschap 1757
Th. N. van Winge 1758
B. Schrader 1759
Dr. G. Hiddema pensionaris 1760
Herm Balk 1761
J.H. Berghuis vroedtschap 1762
Jentje v.d. Feen 1763
P. Raasvelt br. vaandrig 1764
Dr. M. Nauta pensionaris 1765
P. Brouwer br. vaandrig 1766
R. Distelbloem vroedtschap 1767
Dr. J.K. Wierdsma pensionaris 1768
naam: Wielinga, Johannes Everhards
geb.datum:
doopdatum: 16-07-1719
sterfdatum: 28-05-1791
aant.: zoon van Everhard Wielinga en Suffrida Poutsma; ; gecommitteerde ten landsdage
vindplaats: wapenbord Voogdenkamer Nieuw Stadsweeshuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10522

1745 De vooghden van dit huijs, uit de vroedtschap en gemeente der stadt Leeuwarden

Johannes Wielinga 1745
O.N. Tholen vroedtschap 1746
Dr. Alexander Otto Swalue 1747
Otto H. Posthumus br. faendrik 1747
Jan Jacobs Dijxtra 1748
J.F. Oldersma 1749
Dr. P. Wielinga ontv. der boelgoederen 1750
P. Wierdsma vroedtschap 1751
Dr. J. Wesselius 1752
Dr. Eco de Wendt pensionaris 1753
Dr. Quirijn W. Blau pensionaris 1754
J. Andeles br vaandrig 1755
W. v. Arum agent etc. 1756
A. Visser vroedtschap 1757
Th. N. van Winge 1758
B. Schrader 1759
Dr. G. Hiddema pensionaris 1760
Herm Balk 1761
J.H. Berghuis vroedtschap 1762
Jentje v.d. Feen 1763
P. Raasvelt br. vaandrig 1764
Dr. M. Nauta pensionaris 1765
P. Brouwer br. vaandrig 1766
R. Distelbloem vroedtschap 1767
Dr. J.K. Wierdsma pensionaris 1768
naam: Tholen, Otto Nicolaas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1725 Eelkjen Poutsma; gehuwd 2 1744 Catharina de Vicq; vroedsman
boeknummer: 10522

idem
naam: Swalue, Alexander Otto Bernardus
geb.datum:
doopdatum: 01-09-1715
sterfdatum:
aant.: zoon van Bernardus Swalue; gehuwd 1745 Belitje Beukens; advocaat
boeknummer: 10522

idem
naam: Posthumus, Otto H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10522

idem
naam: Dijkstra, Jan Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-04-1752
aant.: gehuwd 1733 Jiskje Dorhout; geboortejaar geschat
boeknummer: 10522

idem
naam: Oldersma, Jonas Franses
geb.datum:
doopdatum: 01-12-1706
sterfdatum: 27-10-1775
aant.: zoon van Frans Oepts en Elisabeth Ruardi; gehuwd 1732 Reineke Pieters Sevensma; gedoopt in Leeuwarden;
boeknummer: 10522

idem
naam: Wielinga, Petrus Everhardus
geb.datum:
doopdatum: 15-09-1717
sterfdatum:
aant.: zoon van Everhardus Wielinga; gehuwd 1760 Barbara Sophia Arnoldi; advocaat
boeknummer: 10522

idem
naam: Wierdsma, Petrus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1762 Jeltje van der Feen; geboortejaar geschat; vroedsman
boeknummer: 10522

idem
naam: Wesselius, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: advocaat; burgemeester
boeknummer: 10522

idem
naam: Wendt, Eco Eises de
geb.datum: 16-07-1725
doopdatum:
sterfdatum: 01-08-1809
aant.: gehuwd 1756 Geertruid Redding;
boeknummer: 10522

idem
naam: Blau, Quirijn Hieronimus de
geb.datum:
doopdatum: 01-09-1726
sterfdatum:
aant.: zoon van Hieronimus de Blauw;
boeknummer: 10522

idem
naam: Andeles, Jouke Andeles
geb.datum:
doopdatum: 31-10-1727
sterfdatum: 03-09-1806
aant.: zoon van Andele Andelesen Trijntje Joukes Jelsma; gehuwd 1754 Rebecca Balk;
boeknummer: 10522

idem
naam: Arum, Willem C. van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1750 Maria van Dessel; geboortejaar geschat
boeknummer: 10522

idem
naam: Visser, A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10522

idem
naam: Winge, Th. N. van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10522

idem
naam: Schrader, Bernardus Johannes Henricus
geb.datum:
doopdatum: 28-12-1727
sterfdatum: 24-05-1820
aant.: zoon van Johannes Henricus Schrader; gehuwd 1763 Elisabeth Oldersma;
boeknummer: 10522

idem
naam: Hiddema, Georgius Georgius
geb.datum:
doopdatum: 13-04-1735
sterfdatum: 17-11-1765
aant.: zoon van Georgius Hiddema en Tetje Siderius; gehuwd 1760 Elisabeth Maria Smit; advocaat; doctor
boeknummer: 10522

idem
naam: Balk, Hermanus Dominicus
geb.datum:
doopdatum: 17-01-1734
sterfdatum: 12-02-1807
aant.: zoon van Dominicus Balk en Geertruida Hareboom; gehuwd 1762 Sibbeltje Dorhout;
boeknummer: 10522

idem
naam: Berghuis, Jan Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-02-1782
aant.: gehuwd Catharina Velt; vroedsman
boeknummer: 10522

idem
naam: Veen, Jentje Tjitses van der
geb.datum:
doopdatum: 02-07-1723
sterfdatum:
aant.: zoon van Tjitse van der Veen; gehuwd 1763 Aukje Dorhout;
boeknummer: 10522

idem
naam: Raasvelt, Pieter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1716 Anna Koers; geboren rond 1689; begraven 14-04-1767; zilversmid
boeknummer: 10522

idem
naam: Nauta, Marius Gijsberts
geb.datum:
doopdatum: 01-05-1729
sterfdatum:
aant.: zoon van Gijsbert Nauta en Geertruida Beuckens; gehuwd 1761 Fokeltje Oeges Laurman; doctor; advocaat
boeknummer: 10522

idem
naam: Brouwer, Pieter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ;
boeknummer: 10522

idem
naam: Distelbloem, Robertus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-01-1793
aant.: gehuwd 1773 Joukje Reneman; vroedsman; bouwmeester
boeknummer: 10522

idem
naam: Wierdsma, J. K.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10522

idem
Boeknummer 10523; foto: Nykle Dijkstra
1769
De vooghden van dit huis uit de vroedschap en gemeente der stadt

Ger. Jac. Voorda, rentemeester, 1769
T. Wielandt, pensionaris, 1770
A.P. de Vries, br. vaandrig, 1771
F.H. Reen, vroedschap, 1772
F. Kuast, med. doctor, 1773
A. Wassenberg, 1774
Dr. Gerl. Buma, pensionaris, 1775
G. de Vries, br. hopman, 1776
Dr. T. Tadema, vroedschap, 1777
Joh. Storm, old br hopman, 1778
Mr. G.W. Coulon, br. hopman, 1779
Sikko Haakma, 1780
Johannes Bouritius, 1781
Mr. R.K. Blom, 1782
M. van der Veen, vroedschap, 1782
H. Smeding, br. hopman, 1783
Mr. E.H. Bergsma, pensionaris, 1783
H.E. Veer, br. vaandrig, 1784
T.H. Bolman, br. vaandrig, 1785
S. Pluim, br. vaandrig, 1786
S. Westra, vroedschap, 1787
J. Fenema, br. hopman, 1788
D.R. Smeding, br. collonel, 1789
A. Storm, br. hopman, 1790
S. Faber, subst. graphier, 1791
F. Bavius, vroedschap, 1792
Dr. J.V. Coulon, br. hopman, 1793
D. Pars, old br. collonel, 1794
J. Bolman, br. hopman, 1795
naam: Voorda, Gerard Jacob
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-02-1805
aant.:
vindplaats: wapenbord Voogdenkamer Nieuw Stadsweeshuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10523

1769
De vooghden van dit huis uit de vroedschap en gemeente der stadt

Ger. Jac. Voorda, rentemeester, 1769
T. Wielandt, pensionaris, 1770
A.P. de Vries, br. vaandrig, 1771
F.H. Reen, vroedschap, 1772
F. Kuast, med. doctor, 1773
A. Wassenberg, 1774
Dr. Gerl. Buma, pensionaris, 1775
G. de Vries, br. hopman, 1776
Dr. T. Tadema, vroedschap, 1777
Joh. Storm, old br hopman, 1778
Mr. G.W. Coulon, br. hopman, 1779
Sikko Haakma, 1780
Johannes Bouritius, 1781
Mr. R.K. Blom, 1782
M. van der Veen, vroedschap, 1782
H. Smeding, br. hopman, 1783
Mr. E.H. Bergsma, pensionaris, 1783
H.E. Veer, br. vaandrig, 1784
T.H. Bolman, br. vaandrig, 1785
S. Pluim, br. vaandrig, 1786
S. Westra, vroedschap, 1787
J. Fenema, br. hopman, 1788
D.R. Smeding, br. collonel, 1789
A. Storm, br. hopman, 1790
S. Faber, subst. graphier, 1791
F. Bavius, vroedschap, 1792
Dr. J.V. Coulon, br. hopman, 1793
D. Pars, old br. collonel, 1794
J. Bolman, br. hopman, 1795
naam: Wieland, Thomas Petrus
geb.datum:
doopdatum: 13-05-1742
sterfdatum:
aant.: zoon van Petrus Wieland; gehuwd 1770 Petronella Tadema; advocaat; pensionaris
boeknummer: 10523

idem
naam: Vries, Andries Pieters de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kleermaker
boeknummer: 10523

idem
naam: Reen, Frans Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-10-1784
aant.: gehuwd 1773 Maria Elisabeth Cannegieter; gebortejaar geschat; schepen; vroedsman
boeknummer: 10523

idem
naam: Quast, Filip Peter Antons
geb.datum:
doopdatum: 01-03-1744
sterfdatum:
aant.: zoon van Anton Quast en Elsie Elisabeth;
boeknummer: 10523

idem
naam: Wassenberg, Arnoldus Everinus
geb.datum:
doopdatum: 10-08-1738
sterfdatum:
aant.: zoon van Everwyn Wassenberg en Catryna Luirsmater; gehuwd 1 1767 Pietje Nieuwhoff; gehuwd 2 1775 Catharina Yda Bottinga;
boeknummer: 10523

idem
naam: Buma, Gerlacus Wiebes
geb.datum:
doopdatum: 24-08-1732
sterfdatum:
aant.: zoon van Wiebe Buma en Rebecca Joukes; meester
boeknummer: 10523

idem
naam: Vries, Govert de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1777 Anna Catharina Andeles; geboortejaar geschat; schepen; vroedsman
boeknummer: 10523

idem
naam: Tadema, Theodorus Jarigs
geb.datum:
doopdatum: 05-02-1747
sterfdatum:
aant.: zoon van Jarig Tadema en Gerbrig de Jong; vroedsman
boeknummer: 10523

idem
naam: Storm, Johannes Roelofs
geb.datum:
doopdatum: 30-01-1728
sterfdatum:
aant.: zoon van Roelof Storm en Margrieta Christina Jansonius; gehuwd 1763 Rinske Smeding;
boeknummer: 10523

idem
naam: Coulon, Carel Willem Willems
geb.datum:
doopdatum: 09-02-1752
sterfdatum:
aant.: zoon van Willem Coulon en Jeluana Anna Tholen; gehuwd 1787 Jeane Georgette Assendelft; burgemeester
boeknummer: 10523

idem
naam: Haakma, Sikke Hermans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-08-1817
aant.: zoon van Herman Haakma en Trijntje Rijpma; gehuwd 1 1765 Cornelia Clasina van der Hegge; gehuwd 2 Hiltje Meins; gehuwd 3 1807 Anna Weidema; schepen; horlogemaker
boeknummer: 10523

idem
naam: Bouritius, Johannes Johannes
geb.datum:
doopdatum: 07-09-1718
sterfdatum:
aant.: zoon van Johannes Bouritius;
boeknummer: 10523

idem
naam: Blom, Reinier Karel Cornelius
geb.datum:
doopdatum: 04-10-1752
sterfdatum:
aant.: zoon van Cornelius Blom en Agatha Constantia van Kuffeler; gehuwd 1785 Jeane Georgette Assendelft; advocaat
boeknummer: 10523

idem
naam: Veen, Marten Jacobs van der
geb.datum:
doopdatum: 19-01-1744
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Martens van der Veen en Adriana van der Wenden; gehuwd 1765 Elisabeth Stellingwerf; geboortejaar geschat
boeknummer: 10523

idem
naam: Smeding, Harmen Ritskes
geb.datum:
doopdatum: 05-01-1755
sterfdatum: 07-01-1844
aant.: zoon van Ritske Doekes Smeding en Iebeltie Borgrink; gehuwd 1 1781 Gerritje Koumans; gehuwd 2 1801 Helena Aletta Siderius; zilversmid; burger hopman
boeknummer: 10523

idem
naam: Bergsma, Ennius Harmen Eises
geb.datum: 30-03-1755
doopdatum:
sterfdatum: 22-10-1822
aant.: zoon van Eise Bergsma en Sietske van Tuinen; gehuwd 1782 Barta Bauwina Schulte; ammunitiemeester; meester
boeknummer: 10523

idem
naam: Veer, H.E.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: officier
boeknummer: 10523

idem
naam: Bolman, Tiberius Horatius Hajonides
geb.datum:
doopdatum: 12-06-1754
sterfdatum:
aant.: zoon van Hajonides Bolman en Sietske Hanenburg; gehuwd 1781 Magtelda de Vries;
boeknummer: 10523

idem
naam: Pluim, Sjouke Hendriks
geb.datum:
doopdatum: 01-05-1740
sterfdatum:
aant.: zoon van Hendrik Klases Pluim en Sietske Jelles; gehuwd 1769 Elisabeth Idema; collecteur van het beestiaal
boeknummer: 10523

idem
naam: Westra, Sweitse
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-08-1803
aant.: gehuwd 1768 Trijntje Aukes; geboortejaar geschat; deurwaarder
boeknummer: 10523

idem
naam: Fenema, Johannes Rudolphus
geb.datum:
doopdatum: 10-12-1749
sterfdatum:
aant.: zoon van Rudolphus Fenema en Doetje Visscher;
boeknummer: 10523

idem
naam: Smeding, Doeke Ritskes
geb.datum:
doopdatum: 03-01-1753
sterfdatum: 01-04-1814
aant.: zoon van Ritske Doekes Smeding en Ybeltje Borgrink; gehuwd 1 1783 Margaretha Ferwerda; gehuwd 2 1809 Grietje Rinsma;
boeknummer: 10523

idem
naam: Storm, Abraham
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1774 Grietje Rinsma;
boeknummer: 10523

idem
naam: Faber, Sierk
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1774 Aefke Rinsma; deurwaarder
boeknummer: 10523

idem
naam: Bavius, Frans Jans
geb.datum:
doopdatum: 04-10-1747
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Franses Bavius en Froukje Jacobs;
boeknummer: 10523

idem
naam: Coulon, Julius Vitringa Aemelius
geb.datum: 29-05-1767
doopdatum: 10-06-1767
sterfdatum: 15-08-1843
aant.: zoon van Aemelius Coulon en Johanna Vitringa; arts; doctor; officier
boeknummer: 10523

idem
naam: Pars, Dirk Arends
geb.datum:
doopdatum: 06-08-1734
sterfdatum: 23-11-1803
aant.: zoon van Arend Pars en Janke Buitenpost; gehuwd 1762 Geertje Nauta; chirurgijn
boeknummer: 10523

idem
naam: Bolman, Jan Dominicus
geb.datum:
doopdatum: 13-03-1750
sterfdatum:
aant.: zoon van Dominicus Bolleman en Mariijke Antonides; gehuwd 1776 Tetje Ruurds;
boeknummer: 10523

idem
Boeknummer 10524; foto: Nykle Dijkstra
D.T. Smeding, …, 1760
Dr. J. Wesselius, burgemeester
P.H. Petraeus, boumeester, 1761
Dr. J. Tadema, boumeester, 1763
Jou de Haan, schepen, 1762
Abrahas Couperus, schepen, 1762
T. Bruining, schepen, 1764
N. Arnoldi, burgemeester, 176.
R. Visser, boumeester, 1765
H. Semler, boumeester, 1765
L. le Maire, schepen, 1766
B. Molinus, schepen, 1766
T. Wielandt, , schepen, 1768
B. Dorhout, burgemeester, 1769
P.H. Petreaus, boumeester, 1769
E. Couperus, boumeester, 17..
T. Haakma, schepen, 17..
J. Gravius, schepen, 17..
… Berghuis, schepen, 1772
Mr. M.A. Sloterdijk, burgemeester, 1773
J. Datz, boumeester, 1773
Jou de Haan, boumeester, 1773
P. Heringa, schepen, 1774
T. Haakma, schepen, 1774
naam: Smeding, Doeke Taekes
geb.datum:
doopdatum: 14-08-1692
sterfdatum:
aant.: zoon van Taeke Doekes Smeding en Maaike Tjitses Faber; gehuwd 1 1710 Jouckien Nieukerck; gehuwd 2 1725 Aaltje Pieters Bruining;
vindplaats: wapenbord Voogdenkamer Nieuw Stadsweeshuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10524

D.T. Smeding, …, 1760
Dr. J. Wesselius, burgemeester
P.H. Petraeus, boumeester, 1761
Dr. J. Tadema, boumeester, 1763
Jou de Haan, schepen, 1762
Abrahas Couperus, schepen, 1762
T. Bruining, schepen, 1764
N. Arnoldi, burgemeester, 176.
R. Visser, boumeester, 1765
H. Semler, boumeester, 1765
L. le Maire, schepen, 1766
B. Molinus, schepen, 1766
T. Wielandt, , schepen, 1768
B. Dorhout, burgemeester, 1769
P.H. Petreaus, boumeester, 1769
E. Couperus, boumeester, 17..
T. Haakma, schepen, 17..
J. Gravius, schepen, 17..
… Berghuis, schepen, 1772
Mr. M.A. Sloterdijk, burgemeester, 1773
J. Datz, boumeester, 1773
Jou de Haan, boumeester, 1773
P. Heringa, schepen, 1774
T. Haakma, schepen, 1774
naam: Wesselius, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: advocaat; burgemeester
boeknummer: 10524

idem
naam: Petraeus, Petrus Henricus Jan Willems
geb.datum:
doopdatum: 05-09-1723
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Willem Petraeus en Christina van der Heuvel; gehuwd 1750 Saapke Sipkes Heimans; gedoopt Beers / Jellum; apotheker; vroedsman
boeknummer: 10524

idem
naam: Tadema, Jarig Theodorus
geb.datum:
doopdatum: 14-05-1704
sterfdatum:
aant.: zoon van Theodorus Tadema en Jetske Banga; gehuwd 1 1738 Johanna Suringar; gehuwd 2 1746 Gerbrig de Jong; schepen; bouwmeester; advocaat
boeknummer: 10524

idem
naam: Haan, Juw de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1745 Aaltje Johannes; geboortejaar geschat; schepen
boeknummer: 10524

idem
naam: Couperus, Abraham Petrus
geb.datum:
doopdatum: 27-02-1698
sterfdatum:
aant.: zoon van Petrus Couperus; gehuwd 1735 Geeske Hoppinga; schepen; schoenmaker
boeknummer: 10524

idem
naam: Bruining, Taeke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-08-1772
aant.: gehuwd 1731 Jacomijn Oosterbaan; geboortejaar geschat; schepen
boeknummer: 10524

idem
naam: Arnoldi, Nicolaas Martinus
geb.datum:
doopdatum: 24-01-1696
sterfdatum: 07-08-1777
aant.: zoon van Martinus Arnoldi en Jetske Tania; gehuwd 1729 Barbara van Knock; advocaat; voogd Poptaslot
boeknummer: 10524

idem
naam: Visser, Rienk Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1741 Catharina Margarieta Wijnholdts; gehuwd 2 1743 Titia Maria Fopma; geboortejaar geschat; bouwmeester
boeknummer: 10524

idem
naam: Semler, Hendrik Johannes
geb.datum:
doopdatum: 23-09-1731
sterfdatum:
aant.: zoon van Johannes Georgh Semler en Fenneke Krys; gehuwd 1 1753 Maria Gerlsma; gehuwd 2 1765 Johanna Elisabeth Coulon; gedoopt in Leeuwarden; bouwmeester 1754 - 1782; advocaat 1755
boeknummer: 10524

idem
naam: Maire, Louis le
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-05-1796
aant.: gehuwd 1 1733 Maria Lormier; gehuwd 2 1765 Catharina Theresia van Duijsel; geboortejaar geschat; schepen; burgemeester
boeknummer: 10524

idem
naam: Molinus, Bernardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-10-1800
aant.: schepen; uit Den Haag
boeknummer: 10524

idem
naam: Wieland, Thomas Petrus
geb.datum:
doopdatum: 13-05-1742
sterfdatum:
aant.: zoon van Petrus Wieland; gehuwd 1770 Petronella Tadema; advocaat; pensionaris
boeknummer: 10524

idem
naam: Dorhout, Bernard Pieters
geb.datum: 14-09-1703
doopdatum: 23-09-1703
sterfdatum: 06-01-1789
aant.: zoon van Pieter Tjitses Dorhout en Aukje Pieters; gehuwd 1731 Neeltje Martens Mercator; burgemeester; vroedsman
boeknummer: 10524

idem
naam: Couperus, Eelke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Maaike Ates;
boeknummer: 10524

idem
naam: Haakma, Theunis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-05-1785
aant.: gehuwd 1743 Helena Wigmans; schepen
boeknummer: 10524

idem
naam: Gravius, Jan Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1754 Sjoerdtje Pieters de Vries; geboortejaar geschat
boeknummer: 10524

idem
naam: Berghuis, Jan Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-02-1782
aant.: gehuwd Catharina Velt; vroedsman
boeknummer: 10524

idem
naam: Sloterdijk, Matthijs Arnoldus Titus
geb.datum:
doopdatum: 12-11-1702
sterfdatum: 03-02-1792
aant.: zoon van Titus Sloterdijk en Titia van Idsinga; burgemeester; doctor; vroedsman; raadsordinaris
boeknummer: 10524

idem
naam: Datz, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-01-1776
aant.: gehuwd 1 1735 Maria Margaretha Hagen; gehuwd 2 1754 Eduarda Lucia Radijs; geboortejaar geschat; passementmaker
boeknummer: 10524

idem
naam: Heringa, Petrus Joukes
geb.datum:
doopdatum: 03-03-1731
sterfdatum: 16-10-1804
aant.: zoon van Jouke Heringa en Catharina Camphuis; gehuwd 1753 Lucia Maria Fons; schepen
boeknummer: 10524

idem
Boeknummer 10525; foto: Nykle Dijkstra
De ed. heeren gecommitteerden uit de actbaare magestraat sedert nieuw jaar 1776 tot polyci in t stads weeshuis gecommitteert

L. le Maire, schepen 1776
Mr. J. Doting, burgermeester 1777
R. Distelbloem, bouwmeester 1777
J. Gravius, bouwmeester 1777
E. Wielinga, burgermeester
Mr. M.H. Winterswijk, schepen 1778
Jou de Haan, schepen 1778
F.H. Reen, schepen 1780
A. Meinsma, schepen 1780
Mr. A. Siccama, burgermeester 1781
Joh. Snoek, bouwmeester 1781
R. Distelbloem, bouwmeester 1781
P. Heringa, schepen 1782
Mr. J. Tadema, schepen, 1782
T. Haakma, schepen 1783
P. Herfst, schepen 1784
E. Wielinga, burgermeester 1784
W. Dominicus, burgermeester
T.N. Suringar, bouwmeester 1785
J. de Wal, bouwmeester 1785
J. de Vries, schepen 1786
O. Burenstein, schepen 1786
Jou de Haan, schepen 1788
A. Storm, bouwmeester 1789
R. Buijsing, bouwmeester 1789
T.N. Suringar, bouwmeester 1789
R. Acronius, schepen 1790
Jou de Haan, schepen 1790
Johs Rodenhuis, schepen 1792
T.N. Suringar, burgermeester 1792
D.H. Smeding, bouwmeester 1793
R. Distelbloem, bouwmeester 1793
L. Hoffman, bouwmeester 1793
Mr. B.M. Schik, schepen 1794
D.H. Hamerster, schepen 1794
naam: Maire, Louis le
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-05-1796
aant.: gehuwd 1 1733 Maria Lormier; gehuwd 2 1765 Catharina Theresia van Duijsel; geboortejaar geschat; schepen; burgemeester
vindplaats: wapenbord Voogdenkamer Nieuw Stadsweeshuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10525

De ed. heeren gecommitteerden uit de actbaare magestraat sedert nieuw jaar 1776 tot polyci in t stads weeshuis gecommitteert

L. le Maire, schepen 1776
Mr. J. Doting, burgermeester 1777
R. Distelbloem, bouwmeester 1777
J. Gravius, bouwmeester 1777
E. Wielinga, burgermeester
Mr. M.H. Winterswijk, schepen 1778
Jou de Haan, schepen 1778
F.H. Reen, schepen 1780
A. Meinsma, schepen 1780
Mr. A. Siccama, burgermeester 1781
Joh. Snoek, bouwmeester 1781
R. Distelbloem, bouwmeester 1781
P. Heringa, schepen 1782
Mr. J. Tadema, schepen, 1782
T. Haakma, schepen 1783
P. Herfst, schepen 1784
E. Wielinga, burgermeester 1784
W. Dominicus, burgermeester
T.N. Suringar, bouwmeester 1785
J. de Wal, bouwmeester 1785
J. de Vries, schepen 1786
O. Burenstein, schepen 1786
Jou de Haan, schepen 1788
A. Storm, bouwmeester 1789
R. Buijsing, bouwmeester 1789
T.N. Suringar, bouwmeester 1789
R. Acronius, schepen 1790
Jou de Haan, schepen 1790
Johs Rodenhuis, schepen 1792
T.N. Suringar, burgermeester 1792
D.H. Smeding, bouwmeester 1793
R. Distelbloem, bouwmeester 1793
L. Hoffman, bouwmeester 1793
Mr. B.M. Schik, schepen 1794
D.H. Hamerster, schepen 1794
naam: Dotinga, Johannes Wiegers
geb.datum:
doopdatum: 13-05-1711
sterfdatum: 06-09-1777
aant.: zoon van Wieger Dotingh; burgemeester; vroedsman; doctor; meester
boeknummer: 10525

idem
naam: Distelbloem, Robertus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-01-1793
aant.: gehuwd 1773 Joukje Reneman; vroedsman; bouwmeester
boeknummer: 10525

idem
naam: Gravius, Jan Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1754 Sjoerdtje Pieters de Vries; geboortejaar geschat
boeknummer: 10525

idem
naam: Wielinga, Iepe Johannes
geb.datum: 30-11-1702
doopdatum: 01-12-1702
sterfdatum: 04-10-1773
aant.: zoon van Johannes Wielinga en Dieuwke Sjoerds Westerhuis; gehuwd 1 Magdalena Martinus van Scheltinga; gehuwd 2 1755 Detje Cecilia Sakes van Idsinga; gedoopt in Leeuwarden; raad in den hove van Friesland; voogd Poptaslot
boeknummer: 10525

idem
naam: Winterswijk, Matthias Hermanus Winandus
geb.datum:
doopdatum: 02-02-1753
sterfdatum:
aant.: zoon van Winandus Winterswijk en Barbara Sofia Knock; schepen; vertrokken naar Nijmegen
boeknummer: 10525

idem
naam: Haan, Juw de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1745 Aaltje Johannes; geboortejaar geschat; schepen
boeknummer: 10525

idem
naam: Reen, Frans Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-10-1784
aant.: gehuwd 1773 Maria Elisabeth Cannegieter; gebortejaar geschat; schepen; vroedsman
boeknummer: 10525

idem
naam: Meinsma, Abraham Philippus
geb.datum:
doopdatum: 08-10-1721
sterfdatum:
aant.: zoon van Philippus Meinsma en Fokeltje Abrahams Ferwerda; gehuwd 1759 Maria Smider; schepen
boeknummer: 10525

idem
naam: Siccama, Abel Abels
geb.datum:
doopdatum: 02-04-1736
sterfdatum:
aant.: zoon van Abel Siccama en Benjamina Douglas Siccama; gehuwd 1770 Doetje Ferwerda; burgemeester; doctor
boeknummer: 10525

idem
naam: Snoek, Johannes Jans
geb.datum:
doopdatum: 03-08-1732
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Johannes Snoek en Minke Roels; gehuwd 1766 Akke Snoek; geboortejaar geschat; bouwmeester
boeknummer: 10525

idem
naam: Heringa, Petrus Joukes
geb.datum:
doopdatum: 03-03-1731
sterfdatum: 16-10-1804
aant.: zoon van Jouke Heringa en Catharina Camphuis; gehuwd 1753 Lucia Maria Fons; schepen
boeknummer: 10525

idem
naam: Tadema, Jarig Theodorus
geb.datum:
doopdatum: 14-05-1704
sterfdatum:
aant.: zoon van Theodorus Tadema en Jetske Banga; gehuwd 1 1738 Johanna Suringar; gehuwd 2 1746 Gerbrig de Jong; schepen; bouwmeester; advocaat
boeknummer: 10525

idem
naam: Haakma, Theunis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-05-1785
aant.: gehuwd 1743 Helena Wigmans; schepen
boeknummer: 10525

idem
naam: Herfst, Petrus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1750 Dieuwke Staak; schepen
boeknummer: 10525

idem
naam: Dominicus, Wiebe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1757 Tieltje Andeles; geboortejaar geschat; burgemeester; edelsmid
boeknummer: 10525

idem
naam: Suringar, Tjeerd Nicolaas Gerard Tjaards
geb.datum: 13-04-1741
doopdatum:
sterfdatum: 18-06-1820
aant.: zoon van Gerard Tjaard Suringar en Aafke Jacobi; gehuwd 1 1759 Petronella Couperus; gehuwd 2 Elisabeth Thijssen; bouwmeester
boeknummer: 10525

idem
naam: Wal, Johannes de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1783 Wobbina Siderius;
boeknummer: 10525

idem
naam: Vries, Jan de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: schepen
boeknummer: 10525

idem
naam: Burenstein, Obbe Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 26-01-1727
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Burenstein; gehuwd 1760 Jocomientje de Vries; schepen
boeknummer: 10525

idem
naam: Storm, Abraham
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1774 Grietje Rinsma;
boeknummer: 10525

idem
naam: Buising, Reinder Geerts
geb.datum: 29-07-1743
doopdatum: 04-08-1743
sterfdatum: 23-07-1821
aant.: zoon van Geert Reinders Buising en Gertje Oenes Kalkenstein; gehuwd 1766 Rinske Reiger;
boeknummer: 10525

idem
naam: Acronius, Renatus Sixtus
geb.datum:
doopdatum: 07-03-1736
sterfdatum: 18-01-1798
aant.: zoon van Sixtus Acronius en Alida Ynsma; gehuwd 1768 Petronella Swerns; schepen; arts
boeknummer: 10525

idem
naam: Rodenhuis, Johannes Frederiks
geb.datum:
doopdatum: 12-03-1724
sterfdatum: 01-02-1801
aant.: zoon van Frederik Johannes Rodenhuis en Baukje Pieters Minnema; gehuwd Anna Christina van Houten; apotheker; schepen
boeknummer: 10525

idem
naam: Hofman, Lodewijk
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1769 Jeltje Rodenburg;
boeknummer: 10525

idem
naam: Schik, Bernard Marius
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-11-1811
aant.: gehuwd 1798 Sytske Ypey; schepen
boeknummer: 10525

idem
naam: Hamerster, Dominicus Ages
geb.datum: 14-11-1690
doopdatum:
sterfdatum: 11-05-1774
aant.: gehuwd Maria Agnes Harmens Huber; meester; vroedsman; raad in den hove van Friesland; schepen
boeknummer: 10525

idem
Boeknummer 10526; foto: R. Broersma
1743
De vrouwen vooghdessen van dit huijs

Aaltie Bruining huijsvrouw van schepen D.T. Smeding 1743
Elisabet Ruardi huijsvrouw van F. Uptes Oldersma 1744
Sara Leurs, huisvrou van F: Stellingw: mr. zilversmid 1745
Anna Catharina Lolcama, huisvrou van de vroedsman T. Cleijenburg 1746
Clara Catarina Cramer, huisvrou van J. van Wicheren 1747
Anna Coets huisvrou van P: Raasvelt 1748
Anna Bonnama, huisvrou van dr. N. Jongsma 1749
Catarina Berghuis huisvrou van de heer U:H: Huber 1750

Rinske Tjallingi huisvrou van P. Nieubuur 175.
Hillegonda Wieland huisvrou van P. Gravius 1760
Margaretha Christina Jansonius weduwe van kamerbewaarder Roelof Storm 1761
Trijntje Jongsma huisvrou van Pieter Koumans 1762
G. de Jongh huisvrou van de boumr dr J. Tadema 1764
Rinske Tjallingi huisvrou van hopman P. Nieubuur 1764
M. Vlasbloem huisv P. de Vries 1765
Sijtske Hanenburg huisvrou van H. Bolman 1766

H. Hajonides, huisvrou van S. de Vries, organist van de Jacobiner Kerk, 1775
Elisabeth Oldersma huisvrou van Bernardus Schrader 1768
Tieltje Andeles huisvrou van W. Dominicus 1769
Amelia Cuniara van Lennep huisvrou van Johan Kilian Schutz 1770
Alegonda Johanna Berghuis, huisvrou van de Hr E. J. Frieswijk,1771
Johanna Elisabeth Coulon huisvrou van H. Semler boumr van Friesland vroedsman deser stad 1772
Catharina Theresia van Duijsel huisvrou van L. le Maire 1773
B. A. Tuinhout, wedue van de Wel EW Heer Dominus H. W. Buma, 1774
naam: Bruining, Aaltje Pieters
geb.datum:
doopdatum: 05-04-1693
sterfdatum:
aant.: dochter van Pieter Bruining en Renske van Houten; gehuwd 1725 Doeke Taekes Smeding; voogdes
vindplaats: wapenbord Voogdenkamer Nieuw Stadsweeshuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10526

1743
De vrouwen vooghdessen van dit huijs

Aaltie Bruining huijsvrouw van schepen D.T. Smeding 1743
Elisabet Ruardi huijsvrouw van F. Uptes Oldersma 1744
Sara Leurs, huisvrou van F: Stellingw: mr. zilversmid 1745
Anna Catharina Lolcama, huisvrou van de vroedsman T. Cleijenburg 1746
Clara Catarina Cramer, huisvrou van J. van Wicheren 1747
Anna Coets huisvrou van P: Raasvelt 1748
Anna Bonnama, huisvrou van dr. N. Jongsma 1749
Catarina Berghuis huisvrou van de heer U:H: Huber 1750

Rinske Tjallingi huisvrou van P. Nieubuur 175.
Hillegonda Wieland huisvrou van P. Gravius 1760
Margaretha Christina Jansonius weduwe van kamerbewaarder Roelof Storm 1761
Trijntje Jongsma huisvrou van Pieter Koumans 1762
G. de Jongh huisvrou van de boumr dr J. Tadema 1764
Rinske Tjallingi huisvrou van hopman P. Nieubuur 1764
M. Vlasbloem huisv P. de Vries 1765
Sijtske Hanenburg huisvrou van H. Bolman 1766

H. Hajonides, huisvrou van S. de Vries, organist van de Jacobiner Kerk, 1775
Elisabeth Oldersma huisvrou van Bernardus Schrader 1768
Tieltje Andeles huisvrou van W. Dominicus 1769
Amelia Cuniara van Lennep huisvrou van Johan Kilian Schutz 1770
Alegonda Johanna Berghuis, huisvrou van de Hr E. J. Frieswijk,1771
Johanna Elisabeth Coulon huisvrou van H. Semler boumr van Friesland vroedsman deser stad 1772
Catharina Theresia van Duijsel huisvrou van L. le Maire 1773
B. A. Tuinhout, wedue van de Wel EW Heer Dominus H. W. Buma, 1774
naam: Smeding, Doeke Taekes
geb.datum:
doopdatum: 14-08-1692
sterfdatum:
aant.: zoon van Taeke Doekes Smeding en Maaike Tjitses Faber; gehuwd 1 1710 Jouckien Nieukerck; gehuwd 2 1725 Aaltje Pieters Bruining;
boeknummer: 10526

idem
naam: Ruardi, Elisabeth
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1704 Frans Upts; geboortejaar geschat; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Oldersma, Frans Oepts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1704 Elisabeth Ruardi; geboortejaar geschat; lakenkoopman
boeknummer: 10526

idem
naam: Leurs, Sara
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1728 Frans Stellingwerf; gehuwd 2 1754 Justus Wiarda; geboortejaar geschat; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Stellingwerf, Frans Tjerks
geb.datum:
doopdatum: 24-09-1697
sterfdatum:
aant.: zoon van Tierck Tiebbes Stellingwerf; gehuwd 1728 Sara Leurs; geboortejaar geschat; overleden na 1768
boeknummer: 10526

idem
naam: Lolkama, Anna Catharina
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1735 Tiberius Kleienburg; geboortejaar geschat; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Kleienburg, Tiberius
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1735 Anna Catharina Lolcama; geboortejaar geschat; apotheker
boeknummer: 10526

idem
naam: Cramer, Clara Catharina
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1714 Joeke van Wicheren; geboortejaar geschat; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Wicheren, Joeke van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1714 Clara Catharina Cramer; geboortejaar geschat; klerk
boeknummer: 10526

idem
naam: Coets, Anna
geb.datum: 01-10-1690
doopdatum:
sterfdatum: 16-03-1756
aant.: gehuwd 1716 Pieter Raasvelt;
boeknummer: 10526

idem
naam: Raasvelt, Pieter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1716 Anna Koers; geboren rond 1689; begraven 14-04-1767; zilversmid
boeknummer: 10526

idem
naam: Bonnema, Anna Hiddes
geb.datum:
doopdatum: 27-05-1701
sterfdatum:
aant.: dochter van Hidde Bonnema en Sytske Haringa; gehuwd 1728 Nicolaus Jongsma; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Jongsma, Nicolaus Cornelis
geb.datum:
doopdatum: 10-11-1702
sterfdatum:
aant.: zoon van Cornelis Jongsma en Alegonda Duijff; gehuwd 1728 Anna Bonnema; advocaat
boeknummer: 10526

idem
naam: Berghuis, Catharina Lamberts
geb.datum:
doopdatum: 26-02-1721
sterfdatum:
aant.: dochter van Lambert Berghuis en Saakje Siegers; gehuwd 1746 Ulricus Hermanus Huber; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Huber, Ulricus Hermanus Ulrik Jans
geb.datum:
doopdatum: 19-01-1727
sterfdatum:
aant.: zoon van Ulrik Jan Huber en Wemelia Wielinga; gehuwd 1746 Catharina Berghuis;
boeknummer: 10526

idem
naam: Tjallingi, Rinske
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1753 Pieter Nieuwbuur; geboortejaar geschat; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Nieuwbuur, Pieter Bernards
geb.datum:
doopdatum: 12-07-1716
sterfdatum:
aant.: zoon van Bernard Jacobs Nieuwbuur; gehuwd 1753 Rinske Tjallingi; makelaar; overleden voor 1769
boeknummer: 10526

idem
naam: Wieland, Hillegonda
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1746 Joeke Gravius; geboortejaar geschat; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Gravius, Joeke Oenes
geb.datum:
doopdatum: 15-08-1714
sterfdatum:
aant.: zoon van Oene Gravius en Froukje Joekes Nauta; gehuwd 1746 Hillegonga Wieland;
boeknummer: 10526

idem
naam: Jansonius, Margaretha Christina Johannes
geb.datum:
doopdatum: 19-08-1703
sterfdatum:
aant.: dochter van Johannes Jansonius en Christine Warners; gehuwd Roelof Storm;
boeknummer: 10526

idem
naam: Storm, Roelof Roelofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1726 Margaretha Christina Jansonius; geboortejaar geschat
boeknummer: 10526

idem
naam: Jongsma, Trijntje Cornelis
geb.datum:
doopdatum: 04-12-1709
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1737 Pieter Koumans; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Koumans, Pieter Gerrits
geb.datum:
doopdatum: 15-01-1702
sterfdatum:
aant.: zoon van Gerrit Koumans en Ytie Verhoeck; gehuwd 1737 Trijntje Jongsma;
boeknummer: 10526

idem
naam: Jong, Gerbrig Pieters de
geb.datum:
doopdatum: 09-11-1712
sterfdatum:
aant.: dochter van Pieter de Jong; gehuwd 1746 Jarig Tadema; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Tadema, Jarig Theodorus
geb.datum:
doopdatum: 14-05-1704
sterfdatum:
aant.: zoon van Theodorus Tadema en Jetske Banga; gehuwd 1 1738 Johanna Suringar; gehuwd 2 1746 Gerbrig de Jong; schepen; bouwmeester; advocaat
boeknummer: 10526

idem
naam: Vlasbloem, Maria Dirks
geb.datum:
doopdatum: 27-12-1709
sterfdatum:
aant.: dochter van Dirk Johannes Vlasbloem; gehuwd 1734 Petrus de Vries;
boeknummer: 10526

idem
naam: Vries, Petrus A. de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
boeknummer: 10526

idem
naam: Hanenburg, Sietske Horatius Boeitius
geb.datum:
doopdatum: 20-05-1725
sterfdatum: 28-03-1798
aant.: dochter van Horatius Hanenburg en Beitske Visser; gehuwd 1749 Hajonides Bolman;
boeknummer: 10526

idem
naam: Bolman, Hajonides Tjepkes
geb.datum:
doopdatum: 03-10-1723
sterfdatum: 20-07-1798
aant.: zoon van Tjepke Bolman en Aukje Hajonides; gehuwd 1749 Sietske Hanenburg;
boeknummer: 10526

idem
naam: Hajonides, Helena
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1757 Siebe de Vries; geboortejaar geschat; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Vries, Siebe de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1757 Helena Hajonides; geboortejaar geschat
boeknummer: 10526

idem
naam: Oldersma, Elisabeth Jonas
geb.datum:
doopdatum: 23-10-1735
sterfdatum:
aant.: dochter van Jonas Franses Oldersma en Reinouke Sevensma; gehuwd 1763 Bernard Schrader;
boeknummer: 10526

idem
naam: Schrader, Bernardus Johannes Henricus
geb.datum:
doopdatum: 28-12-1727
sterfdatum: 24-05-1820
aant.: zoon van Johannes Henricus Schrader; gehuwd 1763 Elisabeth Oldersma;
boeknummer: 10526

idem
naam: Andeles, Tieltje Andeles
geb.datum:
doopdatum: 05-11-1724
sterfdatum:
aant.: dochter van Andele Andeles en Trijntje Joukes; gehuwd 1757 Wiebe Dominicus; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Dominicus, Wiebe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1757 Tieltje Andeles; geboortejaar geschat; burgemeester; edelsmid
boeknummer: 10526

idem
naam: Lennep, Amelia Cunira van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1746 Johan Kilian Schutz; geboortejaar geschat; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Schutz, Johan Kilian
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1746 Amelia Cunira van Lennep; arts
boeknummer: 10526

idem
naam: Berghuis, Alegonda Johanna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1761 Edo Johannes Frieswijk; geboortejaar geschat; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Frieswijk, Edo Johannes Albert Jacobus
geb.datum:
doopdatum: 05-05-1734
sterfdatum:
aant.: zoon van Albertus Jacobus Frieswijk en Anna Elisabeth Coopmans; gehuwd 1761 Alegonda Johanna Berghuis;
boeknummer: 10526

idem
naam: Coulon, Johanna Elisabeth
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1765 Hendrik Johannes Semler; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Semler, Hendrik Johannes
geb.datum:
doopdatum: 23-09-1731
sterfdatum:
aant.: zoon van Johannes Georgh Semler en Fenneke Krys; gehuwd 1 1753 Maria Gerlsma; gehuwd 2 1765 Johanna Elisabeth Coulon; gedoopt in Leeuwarden; bouwmeester 1754 - 1782; advocaat 1755
boeknummer: 10526

idem
naam: Duisel, Catharina Theresia van
geb.datum:
doopdatum: 11-12-1720
sterfdatum: 15-11-1811
aant.: gehuwd 1765 Louis le Maire; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Maire, Louis le
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-05-1796
aant.: gehuwd 1 1733 Maria Lormier; gehuwd 2 1765 Catharina Theresia van Duijsel; geboortejaar geschat; schepen; burgemeester
boeknummer: 10526

idem
naam: Tuinhout, Binke Haaies
geb.datum:
doopdatum: 08-08-1717
sterfdatum:
aant.: dochter van Haaie Tuinhout; gehuwd 1746 Hanso Buma; voogdes
boeknummer: 10526

idem
naam: Buma, Hans Johannes
geb.datum: 19-08-1716
doopdatum:
sterfdatum: 22-12-1772
aant.: zoon van Johannes Ages Buma en Jeltje Sipkes; gehuwd 1746 Binke Tuinhout; 1734 student te Franeker; dominee te IJsbrechtum
boeknummer: 10526

idem
Boeknummer 10527; foto: Rikkoert
F.E. Wijthout is geboren den 3 september 1761
naam: Witholt, Femma Elisabeth Alberts
geb.datum: 03-09-1767
doopdatum:
sterfdatum: 10-05-1816
aant.: dochter van Albert Harmens Without en Lutgertjen Jans Winters; gehuwd Pieter Sjoerds;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dongjum
boeknummer: 10527

F.E. Wijthout is geboren den 3 september 1761
Boeknummer 10528; foto: Niels Hooghiemstra
Doecka Heslings
naam: Heslinga, Doeke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: mogelijk gehuwd me Sieuwke Heslinga van de gelijknamige state in Pietersbierum;
vindplaats: zegelstempel
type: Cachet, zegelring
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Pietersbierum
aantekening: plaats onzeker
boeknummer: 10528

Doecka Heslings
naam: Lange, Johann Christoph
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1746 Trijntje Lourens; geboortejaar geschat
vindplaats: Lutherse kerk wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10529

J:C: Lange
J:H: Gebel
Augustus Sterk
J:A: Karsten
C: van Deventer
C: Sonntag
J:A: Gebhard
A. Sonntag
H:W: Schroeder
F: Poppenhaus
H: Ruger
J:F:W Everleyn
H: Victor
naam: Gebel, Johan Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Maria Catharina Klein; geboortejaar geschat
boeknummer: 10529

idem
naam: Sterk, Augustus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Clara Johanna Cobbe; geboortejaar geschat; doctor; voor het eerst vader in 1755
boeknummer: 10529

idem
naam: Karsten, Johan Antoon
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10529

idem
naam: Deventer, Christian van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1770 Balthina Buchner; geboortejaar geschat; kastelein
boeknummer: 10529

idem
naam: Sonntag, C.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10529

idem
naam: Gebhard, Johan Andreas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10529

idem
naam: Sonntag, A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10529

idem
naam: Schroeder, Hendrik Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1770 Elisabeth van Deventer; geboortejaar geschat
boeknummer: 10529

idem
naam: Poppenhaus, Frederik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1764 Maria Catrina Bouwmeester; geboortejaar geschat
boeknummer: 10529

idem
naam: Ruger, Hermannus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1778 Dorothea Sophia Hauck; koopman
boeknummer: 10529

idem
naam: Everleyn, Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1754 Tetje Wierds; geboortejaar geschat; boekbinder
boeknummer: 10529

idem
naam: Fictor, Hendrik Frederik Harmanus
geb.datum:
doopdatum: 17-07-1740
sterfdatum: 12-03-1823
aant.: zoon van Frederik Harmanus Fictor en Angenietje Hendriks; gehuwd 1775 Maria Cuperus; schoenmaker
boeknummer: 10529

idem
naam: Westra, Pieter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1779 Kniertje Arentsma;
vindplaats: wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
aantekening: De wapens van de collecterende voogden van het zuid en noord Oldehoofster espels
boeknummer: 10530

P. Westra 1779
I. Bolman 1780
N. Swalue 1781
J. Swalue 1782
C. Elzinga 1783
S. Sijbesma 1784
J. Klinkhamer 1785
B. van Lon 1786
Haije Beekkerk 1787
N: Lourens 1788
J: Feima 1789
H. Bakker 1791
Binema 1792
naam: Bolman, Izaak Hajonides
geb.datum:
doopdatum: 15-09-1756
sterfdatum:
aant.: zoon van Hajonides Bolman en Sietske Hanenburg;
boeknummer: 10530

idem
naam: Swalue, Nicolaas Cornelis
geb.datum:
doopdatum: 30-01-1750
sterfdatum:
aant.: Zoon van Cornelis Swalue en Gertie Wijndorp; gehuwd 1 1778 Henriëtte van den Bosch; gehuwd 2 1785 Sophia Leijber;
boeknummer: 10530

idem
naam: Swalue, Jacob Eilardus
geb.datum:
doopdatum: 18-09-1750
sterfdatum:
aant.: Zoon van Eylardus Swalue en Maria Heyman; gehuwd 1780 Maria wybranda van den Bosch;
boeknummer: 10530

idem
naam: Elzinga, Cornelis Hendriks
geb.datum:
doopdatum: 04-06-1755
sterfdatum:
aant.: Zoon van Hendrik Lucas Elsinga en Minke Baukes; gehuwd 1776 Grietje van Slooten;
boeknummer: 10530

idem
naam: Sybesma, Siebe Tybolts
geb.datum:
doopdatum: 16-10-1750
sterfdatum:
aant.: Zoon van Tybolt Sybesma en Helena Scrinerius; gehuwd 1784 Anna Cahais; kunstschilder
boeknummer: 10530

idem
naam: Klinkhamer, Jacob
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: koperslager
boeknummer: 10530

idem
naam: Lon, Bauke Dirks van
geb.datum:
doopdatum: 30-11-1764
sterfdatum:
aant.: Zoon van Dirk van Lon en Anna Hofman; gehuwd 1 1787 Jetske Zijlstra; gehuwd 2 1789 Geertruida Rebekka Angelbeek; koopman
boeknummer: 10530

idem
naam: Beekkerk, Haaie Wouters
geb.datum: 30-07-1758
doopdatum: 18-08-1758
sterfdatum: 05-09-1822
aant.: zoon van Wouter Beekkerk en Trijntje Kroon; gehuwd 1 1785 Geertruida Meiles Toussaint; gehuwd 2 1790 Sietske Siemens Sloterdijk; burger officier; lakenkoper
boeknummer: 10530

idem
naam: Lourens, Nicolaas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10530

idem
naam: Feima, Jan Jans
geb.datum:
doopdatum: 28-02-1766
sterfdatum:
aant.: Zoon van Jan Ypes Feima en Fettie Jans Distelsma;
boeknummer: 10530

idem
naam: Bakker, Hette
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1792 Trijntje Wibrandi; apotheker; overleden voor 1804
boeknummer: 10530

idem
naam: Bienema, Johannes Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10530

idem
naam: Swart, Frans de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-12-1691
aant.: gehuwd 1 1660 Margaretha Brandsma; gehuwd 1686 Eelkje Kann; apotheker; burgemeester; gecommitteerde; gedeputeerde staat
vindplaats: schouw voormalige voogdenkamer Natuurmuseum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
aantekening: met potlood achterop de wapens
boeknummer: 10531

Anno 1675
François de Swart, burgemeester
Abraham de Schepper, burgemeester
Meierus Beetzius, schepen
Harmanus Crans, bouwmeester
Sjoerd Ates Haakma, vroedschap
Dr. Johannes Doting, vroedschap
Jacob Lamberts Fenema, vroedschap
Douwe Thijssen, vroedschap
naam: Schepper, Abraham siebrens de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1658 Titia Hagius; geboortejaar geschat; burgemeester
boeknummer: 10531

idem
naam: Beetzius, Meierius Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-06-1679
aant.: zoon van Allert Beetzius en Berber van Haersma; geboortejaar geschat; schepen
boeknummer: 10531

idem
naam: Crans, Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1664 Hiltje Wiglius; geboortejaar geschat; bouwmeester; burgemeester
boeknummer: 10531

idem
naam: Haakma, Sjoerd Ates
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwde 1639 Japke Jans; geboortejaar geschat; vroedsman; steenhouwer
boeknummer: 10531

idem
naam: Dotinga, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-08-1694
aant.: gehuwd 1664 Margaretha Huighis; geboren rond 1633; stadssecretaris 1678 - 1693; vroedsman
boeknummer: 10531

idem
naam: Fenema, Jacob Lammerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: vroedsman
boeknummer: 10531

idem
naam: Thijssen, Douwe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-04-1687
aant.: gehuwd 1659 Hiltje Hanses van Milhuisen; gecommitteerde ten landsdage; burgemeester; vroedsman
boeknummer: 10531

idem
Boeknummer 10532
Sigillv Sicco Harcuma
naam: Harckama, Sikke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zilveren zegelring
type: Cachet, zegelring
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Kollum
aantekening: De Vrije Fries 1995
boeknummer: 10532

Sigillv Sicco Harcuma
naam: Auke Scheltes
geb.datum: 02-11-1729
doopdatum: 09-11-1729
sterfdatum:
aant.: zoon van Schelte Aukes en Jeltje Douwes; gehuwd 1761 Wimkje Lieuwes; overleden na 1777
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Workum
aantekening: tentoonstellingsgids Utrecht 1938
boeknummer: 10533

Den 2 november 1729 is ons soon Auke Scheltes geboren
naam: Aukje Rinses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zilveren drinkbeker
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: Catalogus der tentoonstelling van antieke goud- en zilversmidswerken 1900
boeknummer: 10534

Aucktien Rinses dochter. Anno 1639
naam: Kleffens, Gerard Siedses van
geb.datum: 12-06-1747
doopdatum: 02-07-1747
sterfdatum: 09-04-1812
aant.: zoon van Sieds Klases van Kleffens en Anna Klases Balk; gehuwd 1777 Trijntje Paulus Smedema; begraven Oosternijkerk; dominee
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Raard
aantekening: familieboek Van Kleffens
boeknummer: 10535

Gerrit Sijdses is gebooren den 12 junij 1747
naam: Ieskje Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-10-1688
aant.: gehuwd Johannes Ykes Ykema;
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Westhem
boeknummer: 10536

Op heden den 11en october 1688 nam de heere tot zich Yeskje Harmens huisvrouw van Johannes Ykes Yckama oud 43 jaren
naam: Ykema, Johannes Ykes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Onbekend; gehuwd 2 Ieskje Harmens; gehuwd 3 1703 Sjoerdje Baukes; geboortejaar geschat
boeknummer: 10536

idem
naam: Siedses, Froukje Pieters
geb.datum: 04-03-1782
doopdatum: 13-03-1782
sterfdatum: 19-03-1842
aant.: dochter van Pieter Douwe Siedses en Baukje Gerbens Kingma; gehuwd 1813 Jentje Cats;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10537

Froukje Pieters gebooren den 4 maart 1782
naam: Friesema, Marten Jacobs
geb.datum: 11-02-1768
doopdatum: 21-02-1768
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Friesema en Eke Fokkes; gehuwd 1 1794 Pietje Willems Ypey; gehuwd 2 1805 Antje Dirks; testament 1810
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Blija
boeknummer: 10538

Martynus Friezma gebooren den ii february 1768
naam: Lieuwkje Hendriks
geb.datum: 18-08-1591
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Marten Ottes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stavoren
aantekening: genealogysk jierboek 2015
boeknummer: 10539

Lieuck Hendrix geboren den 18e aug. 1591
naam: Westra, Willemke Paulus
geb.datum: 01-03-1785
doopdatum: 02-03-1785
sterfdatum: 03-04-1850
aant.: dochter van Paulus Pieters en Jeltje Jans; winkelierske
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dronrijp
aantekening: Catalogus eener uitgebreide verzameling schilderijen, horloges, trouwkistjes, sieraden, gedreven en gegraveerde lepels 1885
boeknummer: 10540

Willemke Paulus Westra is geboren den 1 maart 1785

F.S.A. A.I. 1822
naam: Jelle Sietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1749 Antje Baukes; geboortejaar geschat
vindplaats: vorklepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Workum
aantekening: Catalogus eener uitgebreide verzameling schilderijen, horloges, trouwkistjes, sieraden, gedreven en gegraveerde lepels 1885; herkomst namen onzeker
boeknummer: 10541

Ter gedachtenis en erkentelyheid van J.S. en A.B. aan Jan Ates voor het redden van S.J. 9 july anno 1763
naam: Antje Baukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1749 Jelle Sietses; geboortejaar geschat
boeknummer: 10541

idem
naam: Jan Ates
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10541

idem
naam: Moelenaar, Sietse Jelles
geb.datum:
doopdatum: 20-09-1750
sterfdatum: 03-03-1826
aant.: zoon van Jelle Sietses en Antje Baukes; gehuwd 1776 Joukje Johannes;
boeknummer: 10541

idem
naam: Dokter, Gerrit Jacobs
geb.datum: 04-04-1797
doopdatum:
sterfdatum: 20-04-1877
aant.: zoon van Jacobs Gerbens Doctor en Akke Gerrits Nauta;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Tzummarum
aantekening: Catalogus eener uitgebreide verzameling schilderijen, horloges, trouwkistjes, sieraden, gedreven en gegraveerde lepels 1885
boeknummer: 10542

Gerrijt Jacobs Doctor is gebooren den 4 april 1797

Gerrit Pieters 1752
naam: Gerrit Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1774 Trijntje Pieters; grootvader Gerrit Jacobs Doctor
boeknummer: 10542

idem
naam: Boer, Ytje Gerrits de
geb.datum: 17-11-1791
doopdatum: 15-11-1791
sterfdatum: 15-03-1863
aant.: dochter van Gerrit Jelles de Boer en Jetske Annes de Klaver; volgens allefriezen gedoopt 15-11-1791
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Lemmer
aantekening: Catalogus eener uitgebreide verzameling schilderijen, horloges, trouwkistjes, sieraden, gedreven en gegraveerde lepels 1885
boeknummer: 10543

IJtje Gerrits de Boer is geboren den 17 november 1791
naam: Wal, Klaas Gosses van der
geb.datum: 26-09-1785
doopdatum:
sterfdatum: 15-03-1861
aant.: zoon van Gosse Klases van der Wal en Lutske Cornelis; gehuwd 1808 Trijntje Dirks Hoogterp;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Holwerd
aantekening: Catalogus eener uitgebreide verzameling schilderijen, horloges, trouwkistjes, sieraden, gedreven en gegraveerde lepels 1885
boeknummer: 10544

Claas Gosses is geboren den 26en sept. 1785
naam: Burmania, Rinske Siebrens van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-09-1705
aant.: dochter van Siebren van Burmania en Magdalena Hessels van Bootsma; ; mogelijk; geboren rond 1631; of Rints (1619-1685)
vindplaats: spiegel met verzilverde houten rand
type: Overige voorwerpen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: Catalogus der tentoonstelling van kunstvoorwerpen in vroegere eeuwen uit edele metalen vervaardigd, gehouden door de maatschappij Arti et Amicitiae; Rins van Burmania (1631-1705)
boeknummer: 10545

Juffer Rins van Burmania 1662
Boeknummer 10546; foto: Jelle de Jong
In den jare 1785 is dese schuur herbouwd door de wedue Aesge Jans Bekker
naam: Geertje Wietses
geb.datum: 24-03-1720
doopdatum: 31-03-1720
sterfdatum: 11-04-1794
aant.: dochter van Wietse Jelles, koopman en Trijntje Meinderts; gehuwd 1737 Aesge Jans Bekker;
vindplaats: in een boerderij
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Stiens
boeknummer: 10546

In den jare 1785 is dese schuur herbouwd door de wedue Aesge Jans Bekker
naam: Bekker, Aesge Jans
geb.datum:
doopdatum: 05-05-1709
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Aesges en Ytje Lieuwes; gehuwd 1737 Geertje Wietses;
boeknummer: 10546

idem
Boeknummer 10547; foto: marktplaats
1805 den 17 january is geboren Hiltje Hantjes

Ter gedachtenis aan …. v.d. Hantjes augustus 1861
naam: Jouwstra, Hiltje Hantjes
geb.datum: 17-01-1805
doopdatum: 10-02-1805
sterfdatum: 01-04-1828
aant.: dochter van Hantje Gerbens en Aagje Tjerks;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Kubaard
boeknummer: 10547

1805 den 17 january is geboren Hiltje Hantjes

Ter gedachtenis aan …. v.d. Hantjes augustus 1861
Boeknummer 10548; foto: Rienk Wiersma
Wiepkjen Douwes is geboren den 20 november 1777

J.W.H.
naam: Wiepkje Douwes
geb.datum: 20-11-1777
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10548

Wiepkjen Douwes is geboren den 20 november 1777

J.W.H.
Boeknummer 10549
GIW AD
naam: Wiglama, Gosse Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-10-1756
aant.: zoon van Johannes Gosses Wiglama en Grietje Jans; gehuwd 1 1695 Anke Thomas Dotinga; gehuwd 2. 1701 Akke Sakes Wijma;
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Nijland
boeknummer: 10549

GIW AD
naam: Dotinga, Anke Thomas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Thomas Doekes Dotinga en Gerbrig Jans; gehuwd 1695 Gosse Johannes Wiglama; geboortejaar geschat; overleden 1700
boeknummer: 10549

idem
naam: Pekema, Dieuwke Martens
geb.datum: 16-04-1805
doopdatum:
sterfdatum: 14-10-1830
aant.: dochter van Marten Jelles Pekema, koopman en grutter te Joure, en Antje Jans Rinkes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 10550

Dieuke M. Peekema gebooren den 16 april 1805
Boeknummer 10551; foto: Omrop Fryslân Casper Slotboom
In plaats van S. Weers is tot vroedsman gekozen E.J. Eisinga den 7 janu 1777

6: elect:
A. Lentz
naam: Weers, Sikke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1770 Baukje de Vries; geboortejaar geschat
vindplaats: electeurslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
boeknummer: 10551

In plaats van S. Weers is tot vroedsman gekozen E.J. Eisinga den 7 janu 1777

6: elect:
A. Lentz
naam: Eisinga, Eise Jeltes
geb.datum: 21-02-1744
doopdatum: 08-03-1744
sterfdatum: 27-08-1828
aant.: zoon van Jelte Eises en Hitje Steffens; gehuwd 1768 Pietje Jacobs;
boeknummer: 10551

idem
naam: Lentz, Adam Nicolaas
geb.datum:
doopdatum: 11-06-1730
sterfdatum:
aant.: zoon van Nicolaas Lentz en Elisabeth Maassen; gehuwd 1 1761 Fetje Feddes Posthuma; gehuwd 2 1772 Ykje Pieters Ykema;
boeknummer: 10551

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: buiten de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Buitenpost
boeknummer: 10552

… eerste huisvrouw [van] … tweede Bouwe … Pyter Pyters ende … [ver]wachtende een z[alige opstandinge] in Iesu …
naam: Bouwe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10552

idem
naam: Pieter Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10552

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: buiten bij de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Buitenpost
boeknummer: 10553

[A]n 1700 is in den [heere gerust den eer]bare duegdsam[e] … t 41 iaer sijns … van Iurck … [lei]t alhier [begraven]
naam: Jurk
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10553

idem
naam: Jochem Jelles
geb.datum: 29-07-1786
doopdatum: 29-07-1786
sterfdatum: 09-04-1850
aant.: zoon van Jelle Lammerts en Oeke Jochems;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 10554

Joghem Jelles geboren den 29 julij 1786
Boeknummer 10555; foto: friesscheepvaartmuseum
1764 den 24 febr is geboren Sieuke Jenties

S:A 1808
naam: Sjieuwke Jentjes
geb.datum: 24-02-1764
doopdatum: 25-02-1764
sterfdatum:
aant.: dochter van Jentje Sjoerds en Aukje Johannes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Idzega
boeknummer: 10555

1764 den 24 febr is geboren Sieuke Jenties

S:A 1808
naam: Onbekend Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Wymbritseradeel
plaats: Heeg
boeknummer: 10557

Anno 1687 is alhier begraven ...be Sjoerds
Boeknummer 10558; foto: Sian Wierda
Heere Hendriks gewesen brouwer tot Oerterp 1740
naam: Here Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1694 Sietske Pieters; brouwer; geboren rond 1670; overleden voor 1758
vindplaats: Weibuorren 76
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Ureterp
boeknummer: 10558

Heere Hendriks gewesen brouwer tot Oerterp 1740
Boeknummer 10559; foto: marktplaats
HS
KI
naam: Land, Hendrik Sierks van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-01-1820
aant.: zoon van Sierk Harmens en Aukje Hendriks; gehuwd 1779 Klaaske Jentes; boer
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Kollumerzwaag
boeknummer: 10559

HS
KI
naam: Klaaske Jentjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-09-1829
aant.: dochter van Jentje Taekes en Antje Harmens; gehuwd 1779 Hendrik Sierks;
boeknummer: 10559

idem
naam: Siersma, Jeltje Pieters
geb.datum: 20-03-1793
doopdatum:
sterfdatum: 22-11-1827
aant.: dochter van Pieter Hyltjes Siersma en Geertje Paulus;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Hennaard
boeknummer: 10560

Jeltsin Pijters is geboren op dinsdag de 20 maart 1793
Boeknummer 10561
A S
naam: Wassenaar, Aagje Stevens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Steven Willems en Jantje Beerts; gehuwd 1632 Waling Harrents;
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 10561

A S
Boeknummer 10562
Ao 1747 den 18 december is geboren Pietie Seerps Swerms en overleeden den 11 november 1804
naam: Swerms, Pietje Seerps
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Seerps Stevens Swerms en Grietje Pieters Agema;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 10562

Ao 1747 den 18 december is geboren Pietie Seerps Swerms en overleeden den 11 november 1804
Boeknummer 10563
Anno 1558 den 14 septembris stoerf den edelen eerentfesten Wybe van Poppema …

[Anno 1558] den 24 octobris sterf die eerbare Margarieta Ringia
naam: Popma, Wiebe Harings van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-09-1558
aant.: zoon van Haringa van Popma en Onbekend Hoites van Hoitema; gehuwd Margriet Rinia;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Heeg
boeknummer: 10563

Anno 1558 den 14 septembris stoerf den edelen eerentfesten Wybe van Poppema …

[Anno 1558] den 24 octobris sterf die eerbare Margarieta Ringia
naam: Rinia, Margriet Wilkes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-10-1558
aant.: dochter van Wilcke van Rinia en Alydt Tjaerda van Starkenborgh; gehuwd Wybe van Popma;
boeknummer: 10563

idem
Boeknummer 10564
Klaaske Hogenbrugh is gebooren den 26e feb. 1725

Nicolaas Folkers Algera geboren 11 april 1867
naam: Hogenbrug, Klaaske Oenes
geb.datum: 26-02-1725
doopdatum: 02-03-1725
sterfdatum:
aant.: dochter van Oene Hogenbrug en Rigtje Sjoerds Hamersma; gehuwd 1748 Oege Breeuwsma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10564

Klaaske Hogenbrugh is gebooren den 26e feb. 1725

Nicolaas Folkers Algera geboren 11 april 1867
Boeknummer 10565
Jan Wopkes Brouwer gebooren den 18 may 1776 op saterdag
naam: Brouwer, Jan Wopkes
geb.datum: 18-05-1776
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wopke Dirks Brouwer en Hinke Haitses; gehuwd 1799 Maria Catharina J. Lohman;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 10565

Jan Wopkes Brouwer gebooren den 18 may 1776 op saterdag
Boeknummer 10566
Ieske Semkes is gebooren den 29 julijus 1765
naam: Boermans, Jetske Simkes
geb.datum: 29-07-1765
doopdatum: 29-07-1765
sterfdatum: 13-09-1820
aant.: dochter van Simke Jacobs en Anke Douwes; gehuwd 1796 Sikke Sikkes Postma; doopnaam Isberga
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dronrijp
boeknummer: 10566

Ieske Semkes is gebooren den 29 julijus 1765
Boeknummer 10567
Gerben Klaases Pil is geboren den 3 maart 1809
naam: Pel, Gerben Klases
geb.datum: 03-03-1809
doopdatum:
sterfdatum: 24-09-1861
aant.: zoon van Klaas Gerbens Pel en Pietje Everts Everda;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wirdum
boeknummer: 10567

Gerben Klaases Pil is geboren den 3 maart 1809
Boeknummer 10568; foto: Peter De Reijke
SSI HH
naam: Idsinga, Sierk Sakes van
geb.datum:
doopdatum: 11-12-1603
sterfdatum: 01-04-1660
aant.: zoon van Sake Sakes Idsinga en Uilkje Sierks; gehuwd 1628 Hiske Huiberts Hiddema; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris; belastingontvanger; ouderling
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Jorwerd
boeknummer: 10568

SSI HH
naam: Hiddema, Hiske Huiberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-03-1664
aant.: gehuwd 1 1628 Sierk Sakes Idsinga; gehuwd 2 1662 Duco Roorda van Bockema; geboren rond 1606
boeknummer: 10568

idem
Boeknummer 10569; foto: Peter de Reijke
PI DF
naam: Pieter Jochums
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1626 Dirkje Frismoedt; geboortejaar geschat; betaalt tappersgeld
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
aantekening: plaats onzeker
boeknummer: 10569

PI DF
naam: Dirkje Frismoets
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1626 Pieter Jochums;
boeknummer: 10569

idem
Boeknummer 10570; foto: Peter de Reijke
GW

1777

FVO
naam: Unia, Feikje Jans van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Jan Keimpes van Unia en Aafke Dirks; gehuwd Broer Tjardes;
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warstiens
aantekening: plaats en namen onzeker
boeknummer: 10570

GW

1777

FVO
Boeknummer 10571; foto: Peter de Reijke
AL

FVO
naam: Unia, Feikje Jans van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Jan Keimpes van Unia en Aafke Dirks; gehuwd Broer Tjardes;
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warstiens
aantekening: plaats en namen onzeker
boeknummer: 10571

AL

FVO
Boeknummer 10573; foto: the-saleroom.com
Sipke Tangerman gebooren den 16 septembr  1771
naam: Tangerman, Sipke Fredericus
geb.datum: 16-09-1771
doopdatum: 13-10-1771
sterfdatum:
aant.: zoon van Fredericus Tangerman en Trijntje Ijsbrandy; overleden voor 1774
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10573

Sipke Tangerman gebooren den 16 septembr 1771
Boeknummer 10575; foto: marktplaats
1798 den 24 april is gebooren Tettje Douwes

Den 20 novem is geboren Pieter Klaas 1889
naam: Yska, Tetje Douwes
geb.datum: 24-04-1798
doopdatum: 06-05-1798
sterfdatum: 24-01-1814
aant.: dochter van Douwe IJsbrands en Pietje Douwes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Engwier
aantekening: marktplaats
boeknummer: 10575

1798 den 24 april is gebooren Tettje Douwes

Den 20 novem is geboren Pieter Klaas 1889
Boeknummer 10576; foto: marktplaats
1806 den 23 december 1806 is gebooren Jan Tijsses Taconis
naam: Taconis, Jan Thijses
geb.datum: 23-12-1806
doopdatum: 11-01-1807
sterfdatum: 22-01-1819
aant.: zoon van Thijs Simons Taconis en Corneliske Sjoerds; volgens Tresoar geboren 22-12-1806
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10576

1806 den 23 december 1806 is gebooren Jan Tijsses Taconis
Boeknummer 10577; foto: marktplaats
Pieter Ates Jorritsma is geboren den 3 may 1720
naam: Jorritsma, Pieter Ates
geb.datum: 03-05-1720
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Ate Dirks Jorritsma en Froukje Douwes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
boeknummer: 10577

Pieter Ates Jorritsma is geboren den 3 may 1720
Aantal objecten gevonden: 86