Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10389 ingevoerd in een database, waarvan 3771 voorzien zijn van een foto. Foto's die niet worden getoond, heb ik niet. De afgelopen 365 dagen zijn er 114 nieuwe toegevoegd. Je kunt gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

Boeknummer 5996; foto: Pieter Tolsma
1781 den 17 september is in den heere gerust Scholte Jans oud 81 jaar JS
naam: Schelte Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-09-1781
aant.: gehuwd 1726 Jetske Pieters; gebruiker stem 15 Exmorra; boer
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Pingjum
boeknummer: 5996

1781 den 17 september is in den heere gerust Scholte Jans oud 81 jaar JS
naam: Jan Scheltes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5996

idem
naam: Crans, Jan Sipkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hoorn
boeknummer: 10272

Jan Crans me fecit Enchusae anno 1723
naam: Bonk, Marietje Folkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Johannes Vis; lidmaat 1738
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Midsland
boeknummer: 10273

Marytien Bonk
Boeknummer 10274; foto: Hindrik de Jong
... die III noveb oby[t] … [bid voer] die [siel]
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Pingjum
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 10274

... die III noveb oby[t] … [bid voer] die [siel]
naam: Meer, Rinske Pieters van der
geb.datum: 26-01-1798
doopdatum:
sterfdatum: 29-02-1864
aant.: dochter van Pieter Ates van der Meer en Corneliske Aukes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warga
boeknummer: 10275

Rinske Pieters van der Meer is geboren in den jaare 1798
Boeknummer 10276; foto: Maikel Galama
Antos Knock
predikant in op Twysel en Koten

Kerkvoogden van Op Twysel.
E: Hellinga bysitr van 8karspelen.
A: Claasses ontfr van Op Twysel.
Kerkvoogden van De Koten
Sierd Iannes
G: Etes ontfr van de Koten

Anno 1745
naam: Knock, Anthonius Bernhards
geb.datum:
doopdatum: 12-05-1719
sterfdatum: 10-05-1786
aant.: zoon van Bernhard Knock en Angelia ten Hola; predikant; geboren Groningen aan de Grote Markt
vindplaats: klokgevel Tsjerkebuorren 24
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Twijzel
boeknummer: 10276

Antos Knock
predikant in op Twysel en Koten

Kerkvoogden van Op Twysel.
E: Hellinga bysitr van 8karspelen.
A: Claasses ontfr van Op Twysel.
Kerkvoogden van De Koten
Sierd Iannes
G: Etes ontfr van de Koten

Anno 1745
naam: Hellinga, Aelse Luitjens
geb.datum:
doopdatum: 25-05-1707
sterfdatum:
aant.: zoon Luitjen Eelses Hellinga en Trijntje Martens Schilsma; gehuwd 1722 Corneliske Martena; geboren Stavoren; bijzitter; kerkvoogd; ouderling
boeknummer: 10276

idem
naam: Ate Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1728 Baukje Meines; geboren rond 1703
boeknummer: 10276

idem
naam: Sierd Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
boeknummer: 10276

idem
naam: Geert Ietes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1710 Trijntje Sjoerds; geboren rond 1685; gebruiker stem 2; boer; ontvanger
boeknummer: 10276

idem
naam: Valk, Aafke Bontjes
geb.datum: 30-03-1796
doopdatum: 01-05-1796
sterfdatum: 15-10-1872
aant.: dochter van Bontje Cornelis van der Valk en Eke Hendriks Heeringa; volgens Tresoar geboren 31-3-1796
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Jellum
boeknummer: 10277

Afke Bontjes Valk geboren den 30 maart 1796
Boeknummer 10278; foto: Privé
In ’t jaar 1780 den 30 desimber is gebooren Froukjen Aukes 

Froukje Geerts Fopma geboren 19 april 1890 

Froukje Fopma geb. 1 aug. 1930
naam: Dam, Froukje Aukes van
geb.datum: 30-12-1780
doopdatum: 21-01-1781
sterfdatum: 23-10-1807
aant.: dochter van Auke Allerts van Dam en Lammigje Jans; gehuwd 1801 Thijs Sipkes Taconis;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Joure
boeknummer: 10278

In ’t jaar 1780 den 30 desimber is gebooren Froukjen Aukes

Froukje Geerts Fopma geboren 19 april 1890

Froukje Fopma geb. 1 aug. 1930
Boeknummer 10279; foto: Alice Booij
Anno 1794
A R
T O
naam: Reinouts, Anne Willems
geb.datum:
doopdatum: 26-11-1734
sterfdatum:
aant.: zoon van Willem Reinouts en Limke Wiegers; gehuwd 1759 Tetje Klases Oldendorp; begraven 10-04-1808
vindplaats: Peperstraat 1
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10279

Anno 1794
A R
T O
naam: Oldendorp, Tietje Klases
geb.datum:
doopdatum: 06-02-1733
sterfdatum: 27-03-1812
aant.: dochter van Klaas Oldendorp en Aaltje Feghterer; gehuwd 1759 Anne Willems Reinouts;
boeknummer: 10279

idem
Boeknummer 10280; foto: Particulier
De ... [is in den] heere ont[slapen den] eersame ... [olt] int 17 iaer en [leit hier begraven]
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: gevonden in een huis
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Luinjeberd
boeknummer: 10280

De ... [is in den] heere ont[slapen den] eersame ... [olt] int 17 iaer en [leit hier begraven]
Boeknummer 10281; foto: Hannemahuis
Bregtje Lamberts Salverda is geboren den 16 maart 1797
naam: Salverda, Brechtje Lammerts
geb.datum: 16-03-1797
doopdatum: 05-04-1797
sterfdatum: 21-05-1876
aant.: dochter van Lammert Salverda en Janke Waardenburg;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10281

Bregtje Lamberts Salverda is geboren den 16 maart 1797
Boeknummer 10282; foto: Hans Jorna
1791 den 3 april is mijn waarde huisfrouw Antie Jans Teerenstra in den heere gerust en lejdt tot Burgit begraaven oud zijnde 32 jaaren den heer weest haar genadig

D Y
naam: Teernstra, Antje Jans
geb.datum:
doopdatum: 07-11-1760
sterfdatum: 03-04-1791
aant.: dochter van Jan Allerts Teernstra en Aaltje Foppes; gehuwd 1782 Douwe Ytes Flapper;
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Burgwerd
boeknummer: 10282

1791 den 3 april is mijn waarde huisfrouw Antie Jans Teerenstra in den heere gerust en lejdt tot Burgit begraaven oud zijnde 32 jaaren den heer weest haar genadig

D Y
naam: Flapper, Douwe Ytes
geb.datum:
doopdatum: 29-04-1755
sterfdatum: 09-01-1835
aant.: zoon van Yte Dirks en Marijke Dirks Flapper; gehuwd 1782 Antje Jans Teenstra; neemt in 1811 deze achternaam aan
boeknummer: 10282

idem
naam: Botma, Gerrit Sakes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-03-1735
aant.: zoon van Sake Gabes Botma en Aukje Gerrits van Roorda; gehuwd 1680 Jantje Nammens; dijksgedeputeerde; dijkgraaf; bijzitter
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Morra
boeknummer: 10283

G S B
J N
naam: Jantje Nammens
geb.datum:
doopdatum: 26-04-1657
sterfdatum: 30-03-1747
aant.: dochter van Nammen Johannes en Tjamke Siebes; gehuwd 1680 Gerrit Sakes Botma; van Vrouwenparochie
boeknummer: 10283

idem
naam: Zee, Meie Lases van der
geb.datum: 06-11-1781
doopdatum: 07-11-1781
sterfdatum: 14-02-1838
aant.: zoon van Laas Tjallings van der Zee en Fou Meies;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oudega Wym
boeknummer: 10284

Meije Laases is geboren de 6 november 1781
Boeknummer 10285; foto: Hans Jorna
Wijtse B. Blom1795
naam: Blom, Wietse Broers
geb.datum:
doopdatum: 06-06-1769
sterfdatum:
aant.: zoon van Broer Wietses en Antje Pieters; gehuwd 1791 Eke Roelofs Bok; burger van Harlingen 1791; beurtschipper op Amsterdam
vindplaats: memorielepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 10285

Wijtse B. Blom1795
Boeknummer 10286; foto: marktplaats
Oene Harmanus Oneides is geboren de 12 july 1754
naam: Oneides, Oene Harmens
geb.datum: 12-07-1754
doopdatum: 17-07-1754
sterfdatum: 10-06-1824
aant.: zoon van Harmanus Oneides en Trijntje Jacobs Cok; gehuwd 1784 Grietje Wiglama;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 10286

Oene Harmanus Oneides is geboren de 12 july 1754
Boeknummer 10287; foto: Melle Koopmans
[Anno 1768] … [is in den heere gerust den eersamen Wepcke Sy]bes onder Meltselwier oudt zijnde [ontrent] 50 jaar en leit alhier begraven
naam: Wepke Siebes
geb.datum:
doopdatum: 22-01-1719
sterfdatum:
aant.: zoon van Siebe Franses en Stijntje Wepkes; gehuwd 1755 Aaltje Pieters; rond augustus 1768 overleden; boer op stem 10
vindplaats: kerkhof
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Metslawier
boeknummer: 10287

[Anno 1768] … [is in den heere gerust den eersamen Wepcke Sy]bes onder Meltselwier oudt zijnde [ontrent] 50 jaar en leit alhier begraven
Boeknummer 10288; foto: Hans Jorna
Jan Sijbes is gebooren den 12 juni a 1790
Overleden den 29 december 1859 
Sjoerd Jarigs Wenselaar geb. 20 april 1865
naam: Jong, Jan Siebes de
geb.datum: 12-06-1790
doopdatum: 27-06-1790
sterfdatum: 29-12-1859
aant.: zoon van Siebe Siebes en Sipkje Jans; beurtschipper
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Tzum
boeknummer: 10288

Jan Sijbes is gebooren den 12 juni a 1790
Overleden den 29 december 1859
Sjoerd Jarigs Wenselaar geb. 20 april 1865
Boeknummer 10289
Anno 1743 den 13 may is in den heere gerust de eersame Djurre Durks in leven ouderling tot Makkum en kerkvooghd tot Wons oud in zijn 71 jaar en leid alhier begraven
naam: Djurre Dirks
geb.datum:
doopdatum: 22-09-1672
sterfdatum: 13-05-1743
aant.: zoon van Dirk Djurres en Ymkje Lieuwes; gehuwd Meike Siebrens; ouderling; kerkvoogd; eigenaar stem 3 Exmorra
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Exmorra
boeknummer: 10289

Anno 1743 den 13 may is in den heere gerust de eersame Djurre Durks in leven ouderling tot Makkum en kerkvooghd tot Wons oud in zijn 71 jaar en leid alhier begraven
Boeknummer 10290
Anno 1754 den 15 april is in de heere gerust de eerbaare Meike Sybrens in leven huisvrou van Gosse Rintjes en Djurre Durks oud int 86 jaar en is hier begraven
naam: Maaike Siebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-04-1754
aant.: gehuwd 1 Gosse Rintjes; gehuwd 2 1701 Djurre Dirks;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Exmorra
boeknummer: 10290

Anno 1754 den 15 april is in de heere gerust de eerbaare Meike Sybrens in leven huisvrou van Gosse Rintjes en Djurre Durks oud int 86 jaar en is hier begraven
naam: Gosse Rintjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1701 Maaike Siebrens; geboren rond 1666; overleden voor 1701
boeknummer: 10290

idem
naam: Djurre Dirks
geb.datum:
doopdatum: 22-09-1672
sterfdatum: 13-05-1743
aant.: zoon van Dirk Djurres en Ymkje Lieuwes; gehuwd Meike Siebrens; ouderling; kerkvoogd; eigenaar stem 3 Exmorra
boeknummer: 10290

idem
naam: Joha, Philippus Antonius
geb.datum: 10-02-1752
doopdatum: 13-02-1752
sterfdatum: 16-11-1819
aant.: zoon van Antonius Joha en Maria Meinsma; gehuwd 1780 Sara Regina de Vries; dominee in Oosterbierum
vindplaats: historielepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Oosterwierum
boeknummer: 10291

De genootschappen zijn gans in fleur, het baart het jaar daar na getruier
P J
1787
naam: Lieuwe Robijns
geb.datum:
doopdatum: 23-03-1718
sterfdatum:
aant.: zoon van Robijn Lieuwes en Liets Hilles; gehuwd 1 1743 Marijke Ages; gehuwd 2 1745 Minke Meies; boer; overleden mei 1782
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
boeknummer: 10292

L R
M A
naam: Marijke Ages
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1743 Lieuwe Robijns; geboren rond 1720; overleden rond 1744
boeknummer: 10292

idem
naam: Bauke Ates
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1723 Trijntje Gerbens; boer
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Folsgare
boeknummer: 10293

Anno 1748 … is in den hee[re gerust den eersa]me Bauk A[tes] en leit alh[ier begraven]
naam: Breeuwsma, Jentje Oeges
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1696 Fetje Haaies; geboren rond 1671
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Folsgare
boeknummer: 10294

…y is in den heere [gerust den eersa]men Ientie Oe[ges] … [iar]en en leit [alhier begraven]
Boeknummer 10295; foto: derksen.cloudcatalogus.nl
1773 den 8 november is geboren Gorrijt Doues Obbema 

Sjoerd Gorrits Obbema
naam: Obbema, Gorrit Douwes
geb.datum: 08-01-1773
doopdatum: 08-11-1773
sterfdatum: 31-01-1824
aant.: zoon van Douwe Fokeles Obbema en Swopkje Gorrits Bos; gehuwd 1800 Sietske Harings;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dronrijp
aantekening: derksen.cloudcatalogus.nl
boeknummer: 10295

1773 den 8 november is geboren Gorrijt Doues Obbema

Sjoerd Gorrits Obbema
Boeknummer 10296; foto: Ad Fahner
Loo         Aylva    Aylva   Meckma
Van der Mijl Loo      Heerma Feytsma

Douwe Aylva van Loo grietman over Baerderadeel ende mede raad ter admiralitijt int Noordequartier Obyt den 13 maij aetatis 30 Ao 1669

Eemskerck  Alblas       Mockema Rinnerda
Mockema   Kerckwerven Grombach Mellema
naam: Aylva van Loo, Douwe van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-05-1669
aant.: gehuwd 1660 Helena van Botnia;
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Rouwborden
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10296

Loo Aylva Aylva Meckma
Van der Mijl Loo Heerma Feytsma

Douwe Aylva van Loo grietman over Baerderadeel ende mede raad ter admiralitijt int Noordequartier Obyt den 13 maij aetatis 30 Ao 1669

Eemskerck Alblas Mockema Rinnerda
Mockema Kerckwerven Grombach Mellema
Boeknummer 10297
Joukjen Siebes Huitema, geboren den 16 juny 1801

Alida K Zijlstra 23-11-91
naam: Huitema, Joukje Siebes
geb.datum: 16-06-1801
doopdatum: 16-06-1801
sterfdatum: 07-07-1869
aant.: dochter van Siebe Sjoukes Huitema en Jiskje Lieuwes Grondstra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10297

Joukjen Siebes Huitema, geboren den 16 juny 1801

Alida K Zijlstra 23-11-91
naam: Hardenbeek, Taeke Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1730 Tjeerdje Ulbes; geboren rond 1705; leidekker
vindplaats: trotseerloodje
type: Dakloodjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 10298

TJH
Boeknummer 10299; foto: Gunar Boon
Dirk Wybrens Bokma Anno 1762
naam: Bokma, Dirk Wiebrens
geb.datum:
doopdatum: 22-03-1691
sterfdatum: 06-10-1772
aant.: zoon van Wiebren Sipkes Bokma en Trijntje Ruurds ; gehuwd 1717 Trijntje Taekes; gedoopt Marssum; rechter
vindplaats: boerderij Haven Marssum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Marssum
boeknummer: 10299

Dirk Wybrens Bokma Anno 1762
naam: Velsen, Franciscus Cornelis van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-10-1788
aant.: zoon van Cornelis van Velsen; geboren Wolsum; dominee; student Franeker 1743
vindplaats: in de toren
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Gaastmeer
boeknummer: 10300

Anno 1788 den 25 october is in den heere gerust den ed eerwaarde en zeer geleerde heer donus Franciscus van Velsen predikant in de Gaastmeer en oud 62 jaar … en leit alhier begraven
naam: Gelder, Jan Geerts van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: schoenmaker; in 1662 lid stadsbestuur
vindplaats: munt schoenmakersgilde
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 10301

Sinten Crispinvs
Ian Geerdts van Gelder
Fyner v.s. Gielt
naam: Rein Hinnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
vindplaats: in de kerk
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Gaastmeer
aantekening: de keppelstok, juni 2001
boeknummer: 10302

Rein Hinnes kerkvoogd anno 1731
Boeknummer 10304
Jan Ruijt koekkebakker 1749
naam: Ruit, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: bakker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10304

Jan Ruijt koekkebakker 1749
Boeknummer 10305
Burgemeester J. Sadelaer olderman van t boomesin werckers gilt 1682
naam: Sadelaar, IJsbrand Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-10-1705
aant.: gehuwd 1661 Eke Hendriks; burgemeester; kerkvoogd; belastingontvanger
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Bolsward
boeknummer: 10305

Burgemeester J. Sadelaer olderman van t boomesin werckers gilt 1682
naam: Wensinga, Jacobus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1771 Henrica Ruith;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10306

Jacobus Wensenga meester koekebakker worden 1771

IW
Boeknummer 10308
R. Roukema olderman 1768
naam: Roukema, Roelof Roelofs
geb.datum:
doopdatum: 13-02-1707
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1740 Hendrikje Fokkes; gehuwd 2 1752 Sijke Jouwersma; kleermaker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10308

R. Roukema olderman 1768
Boeknummer 10309
Abraham Bouman 1772
naam: Bouman, Abraham
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1758 Aurelia Klases Wierstra; gehuwd 2 1761 Anna Harmens; geboortejaar geschat; knoopmaker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10309

Abraham Bouman 1772
Boeknummer 10310
Marten Atses van der Wovda
Smids gilde pinningh 1753
naam: Wouda, Marten Atses van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: smid
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10310

Marten Atses van der Wovda
Smids gilde pinningh 1753
naam: Klaas Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10311

Klaas Jans 1755
Boeknummer 10313
Ian Baptt Geeraerts
naam: Gerards, Jan Baptist
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10313

Ian Baptt Geeraerts
Boeknummer 10314
Reinder Wessels coopman 1762
naam: Reinder Wessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: koopman
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10314

Reinder Wessels coopman 1762
Boeknummer 10315
Pitter Hendriks Drijsten anno 1747
naam: Drijsten, Pieter Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10315

Pitter Hendriks Drijsten anno 1747
Boeknummer 10316
Adam Iansen 1643
naam: Milland, Adam Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1643 Anna Radijs; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10316

Adam Iansen 1643
Boeknummer 10318
Jacobus Feits zijn gilde gerechtigheit voldaan 24 desember 1767
naam: Jacobus Feitses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: metselaar
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10318

Jacobus Feits zijn gilde gerechtigheit voldaan 24 desember 1767
Boeknummer 10319
Albert Tielenburg mr stoelendraaier ao 1769
naam: Tielenburg, Albert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10319

Albert Tielenburg mr stoelendraaier ao 1769
Boeknummer 10320
Sijmen Jelles Bruininga 1706
naam: Bruininga, Siemen Jelles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1706 Taecla van Erpen; gehuwd 2 1719 Baukje Dirks Jorritsma; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10320

Sijmen Jelles Bruininga 1706
Boeknummer 10321
Daried Balthaaser Enkler mr schoenmaker den 9 september 1783
naam: Enkler, Daried Balthasar
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: schoenmaker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10321

Daried Balthaaser Enkler mr schoenmaker den 9 september 1783
Boeknummer 10322
Arent Geerts 1782
naam: Arend Geerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10322

Arent Geerts 1782
Boeknummer 10323
1750 den 17 juni is Pytter Folkerts van der Meulen mr timmerman geworden
naam: Meulen, Pieter Folkerts van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10323

1750 den 17 juni is Pytter Folkerts van der Meulen mr timmerman geworden
Boeknummer 10324
Den 6 augustus 1760 is A D Haan meester timmerman geworden
naam: Haan, Albert de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-05-1771
aant.: gehuwd 1760 Anna Beilsma; overleden in Suriname; timmerman
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10324

Den 6 augustus 1760 is A D Haan meester timmerman geworden
Boeknummer 10325
Fokke Willems Koning 1769
naam: Koning, Fokke Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10325

Fokke Willems Koning 1769
Boeknummer 10327
Anno 1660 den 11 novemb heeft Sijmen Aens RKM het fleeshouversgilt gewonen
naam: Siemen Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1655 Tied Upckes; geboortejaar geschat; vleeshouwer
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10327

Anno 1660 den 11 novemb heeft Sijmen Aens RKM het fleeshouversgilt gewonen
Boeknummer 10328
Gerlof Auckes RM 1712
naam: Gerlof Aukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1717 Grytje Jacobs; vleeshouwer
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10328

Gerlof Auckes RM 1712
Boeknummer 10329
Henderik Ewerts

H.E. panneboeters smids gilde pinning 1755
naam: Hendrik Everts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: smid
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10329

Henderik Ewerts

H.E. panneboeters smids gilde pinning 1755
Boeknummer 10330
Martinus Koen meester schreenwerker den 7e nowember 1748
naam: Koen, Martinus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1741 Petronella Hoen; geboortejaar geschat; kistemaker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10330

Martinus Koen meester schreenwerker den 7e nowember 1748
Boeknummer 10331
1669 Ipe Gerrits

1678 Ipe Gerrits Rogdrager
naam: Iepe Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1669 Riemke Jeltes; geboortejaar geschat; roggedrager
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10331

1669 Ipe Gerrits

1678 Ipe Gerrits Rogdrager
Boeknummer 10332
Mr Yde Bouwes van der Molen 1753

YB
naam: Meulen, Iede Bouwes van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1754 Aafke Douwes Gorter; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10332

Mr Yde Bouwes van der Molen 1753

YB
Boeknummer 10333
Tierck Jans soon anno 1625
naam: Tjerk Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10333

Tierck Jans soon anno 1625
Boeknummer 10334
Pieter Jacobs 1761
naam: Pieter Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10334

Pieter Jacobs 1761
naam: Hendrik Cornelis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10335

Hendrik Cornelis 1773
Boeknummer 10336
Sjoerd Jacobs de Groot 1788

SJDG
naam: Groot, Sjoerd Jacobs de
geb.datum: 11-03-1766
doopdatum:
sterfdatum: 23-10-1818
aant.: gehuwd 1788 Aaltje Pieters Kerkhoven;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10336

Sjoerd Jacobs de Groot 1788

SJDG
Boeknummer 10337
Den 25 november 1763 Ielle Eelkes
naam: Jelle Eelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1761 Rinske Alberts; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10337

Den 25 november 1763 Ielle Eelkes
Boeknummer 10338
Pijter Tjallings 1710
naam: Pieter Tjallings
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1709 Attie Jacobs Popta; geboortejaar geschat; koopman
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10338

Pijter Tjallings 1710
Boeknummer 10339
Mijnne Ages meter backer worden den 27 ocotber 1722

MA 1722
naam: Minne Ages
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1722 Sijke Dirks; gehuwd 2 1742 Sietske Willems; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10339

Mijnne Ages meter backer worden den 27 ocotber 1722

MA 1722
Boeknummer 10340
Tietse Sickes

GP

1656
naam: Tjitse Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1620; uit Dongjum; wever; burger Franeker 1642
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Franeker
boeknummer: 10340

Tietse Sickes

GP

1656
Boeknummer 10341
1656 Gelbrecht …
naam: Gelbrecht
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Franeker
boeknummer: 10341

1656 Gelbrecht …
naam: Joustra, Pier Ekkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1758 Houke Baukes Weersma; gehuwd 2 1769 Pyttie Nessing; burger in 1758, uit Workum; scheepsbouwer
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Sneek
boeknummer: 10342

Pier Eckes 1758
Boeknummer 10343
Pieter Dovwes brovver in Stavoren

Ann 1648
naam: Brouwer, Pieter Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1653 Jildou Tjerks; geboren rond 1628
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Stavoren
boeknummer: 10343

Pieter Dovwes brovver in Stavoren

Ann 1648
Boeknummer 10344
J.A. Rodenburg in apotheker tot Workum den 24 novem 1739
naam: Rodenburg, Jacob A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1740 Ybeltje Yedema; gehuwd 2 1753 Magdalena Posthumus; gehuwd 3 1764 Sara Groen; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10344

J.A. Rodenburg in apotheker tot Workum den 24 novem 1739
Boeknummer 10345
Griet Ottes dochter 1639

SF
naam: Grietje Ottes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10345

Griet Ottes dochter 1639

SF
Boeknummer 10346
D.Y. v.d.W.
naam: Werff, Dirk Izaaks van der
geb.datum:
doopdatum: 11-08-1762
sterfdatum:
aant.: zoon van Izaak Hendriks van der Werf en Jeltje Dirks Fellinga; gehuwd 1786 Iemkje Eintes Klaver, Dokkum; gedoopt in Dokkum
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Dokkum
boeknummer: 10346

D.Y. v.d.W.
naam: Jacob Tjerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1721 Barber Hendriks; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10347

Iacob Tierks 1723

Sinte Tomas
Boeknummer 10348
Johannes Alberts 1763
naam: Jacob Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: metselaar
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10348

Johannes Alberts 1763
Boeknummer 10349
Iohannes Iacobs 1671
naam: Johannes Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10349

Iohannes Iacobs 1671
Boeknummer 10350
Pijter Wijbes Algera 1695
naam: Algera, Pieter Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wiebe Pieters Algera en Baukje Johannes; gehuwd 1693 Trijntie Wybrens Pau; geboortejaar geschat; bakker; burgemeester
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10350

Pijter Wijbes Algera 1695
Boeknummer 10351
Pyter Aerts 1670
naam: Pieter Aarts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10351

Pyter Aerts 1670
naam: Callenbach, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10352

Johannes Callenbag den 12 augustus 1796
Boeknummer 10353
F
Hendericus Tierks Feenstra meester bakker heeft den proef gedaan den 19 maei 1736

HTF 1736
naam: Feenstra, Hendrik Tjerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1736 Hebbeltje Klases Jouwersma; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10353

F
Hendericus Tierks Feenstra meester bakker heeft den proef gedaan den 19 maei 1736

HTF 1736
Boeknummer 10354
Tiallinch Siebovdts 1698
naam: Tjalling Siebouds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-11-1719
aant.: gehuwd 1689 Geertje Pieters; geboortejaar geschat; leertouwer
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Franeker
boeknummer: 10354

Tiallinch Siebovdts 1698
Boeknummer 10355
Witse Sijbbes Wijaerde 1681
naam: Wiarda, Wietse Siebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Wietske Jakkeles; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Sneek
boeknummer: 10355

Witse Sijbbes Wijaerde 1681
Boeknummer 10356
Abe aukes No 119
naam: Abe Aukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1671 Aafke Klases; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
aantekening: onzeker
boeknummer: 10356

Abe aukes No 119
naam: Sjoerd Taekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10357

Siordt Taeckes
SSFF
naam: Smedema, Dirk Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-05-1731
aant.: zoon van Klaas Dirks, smid; gehuwd 1681 Trijntje Paulus Kolkman; burgemeester voor het laatst in 1727; rentemeester
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Dokkum
boeknummer: 10358

Dierck Clasen anno 1681
naam: Sipke Gatses
geb.datum:
doopdatum: 17-10-1734
sterfdatum:
aant.: zoon van Gatse Dirks en Sieuwke Reins; gehuwd 1764 Trijntje Aukes;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wirdum
boeknummer: 10359

S G
T A
naam: Trijntje Aukes
geb.datum:
doopdatum: 08-07-1731
sterfdatum: 11-01-1800
aant.: dochter van Auke Sjoukes en Saakje Hanses; gehuwd 1764 Sipke Gatses;
boeknummer: 10359

idem
naam: Nauta, Eeuwe Schreuder Hettes
geb.datum: 08-10-1757
doopdatum:
sterfdatum: 23-09-1826
aant.: zoon van Hette Nauta en Beitske Mollema; gehuwd 1782 Anna Lantinga; dominee
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Itens
boeknummer: 10360

Eeuwe Schreuder geboren Nauta is geboren den 8 october 1757
Boeknummer 10361; foto: catawiki
1762 den 7 februarij is geboren Pierkjen Pijtters
naam: Zonderland, Pierkje Pieters
geb.datum: 07-02-1762
doopdatum:
sterfdatum: 30-08-1847
aant.: dochter van Pieter Anskes en IJsbranda Simkes; gehuwd 1790 Jacob Widmers Langedijk;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oosterend
boeknummer: 10361

1762 den 7 februarij is geboren Pierkjen Pijtters
Boeknummer 10362
Anna Crisstiena Metselaar is gebooren den 20 april 1793
naam: Metselaar, Anna Christiena Jacobs
geb.datum: 20-03-1793
doopdatum: 05-05-1793
sterfdatum: 14-08-1862
aant.: dochter van Jacob Metzelaar en Trijntje Epkes; volgens Allefriezen geboren 20 maart
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10362

Anna Crisstiena Metselaar is gebooren den 20 april 1793
Boeknummer 10363; foto: catawiki
Sjoerd Bootes is gebooren de 23 februari 1789 en overleden den 12e maart 1859

Virginia Lippincott Xmas 1881
naam: Botinga, Sjoerd Botes
geb.datum: 23-02-1789
doopdatum:
sterfdatum: 12-03-1859
aant.: zoon van Bote Sjoerds en Antje Jacobs;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Abbega
boeknummer: 10363

Sjoerd Bootes is gebooren de 23 februari 1789 en overleden den 12e maart 1859

Virginia Lippincott Xmas 1881
Boeknummer 10364; foto: Wouter Onrust
Ruierdt Pitersz mr kuijper tot Mennam
naam: Ruurd Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Pieter Ruurds en Feikje Jans; vermoedelijk 1715 overleden
vindplaats: vermoedelijk uit de kerk of gasthuis
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Menaldum
boeknummer: 10364

Ruierdt Pitersz mr kuijper tot Mennam
naam: Coopmans, Heiltje Jurjens
geb.datum: 15-08-1759
doopdatum:
sterfdatum: 27-08-1759
aant.: dochter van Jurjen Gatses Coopmans en Aukje Reinders Fontein;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 10365

Heiltje Coopmans is geboren den 16 augus 1759 & overleden den 27 dito
Boeknummer 10366; foto: Nederlandse Bank
Jan Lolkes Suiderbaen
naam: Suiderbaan, Jan Lolkes
geb.datum:
doopdatum: 30-12-1694
sterfdatum: 21-08-1761
aant.: zoon van Lolke Jans Suiderbaan; gehuwd 1 1719 Anna Aelses Inia; gehuwd 2 1722 Susanna Groenwolt; gehuwd 3 1726 Jeltje Botes Wynia;; procureur; stadssecretaris; belastingontvanger
vindplaats: huwelijkspenning
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
aantekening: https://nnc.dnb.nl/dnb-nnc-ontsluiting-frontend/#/collectie/object/PE-03821
boeknummer: 10366

Jan Lolkes Suiderbaen
Boeknummer 10367; foto: Nederlandse Bank
Iigramvs ab Achlen frisiæ pr ao æ 40 

animvm rege a d 1574
naam: Achelen, Igram van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; overleden na 1574
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10367

Iigramvs ab Achlen frisiæ pr ao æ 40

animvm rege a d 1574
Boeknummer 10368; foto: Nederlandse Bank
Mr Sicco van der Woude — geb 17 maart 1751 overl 24 oct 1779 

De tyd die d eindpal
Wyst van sicco s jonge dagen
Heeft daar dees grafnaald 
Ryst astrea s hoop verslaagen 
Zy treurt om zyn gemis 
Een levendiger smarte geprent 
In s broeders harte schenkt 
Dees gedachtenis
naam: Woude, Sikke Jacobs van der
geb.datum: 17-03-1751
doopdatum: 28-03-1751
sterfdatum: 24-10-1779
aant.: zoon van Jacobus van der Woude en Grietje Gerlofsma; advocaat
vindplaats: overlijdenspenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10368

Mr Sicco van der Woude — geb 17 maart 1751 overl 24 oct 1779

De tyd die d eindpal
Wyst van sicco s jonge dagen
Heeft daar dees grafnaald
Ryst astrea s hoop verslaagen
Zy treurt om zyn gemis
Een levendiger smarte geprent
In s broeders harte schenkt
Dees gedachtenis
naam: Brolsma, Jan Gerrits
geb.datum: 25-04-1766
doopdatum:
sterfdatum: 29-08-1846
aant.: zoon van Gerrit Jans Brolsma en Catharina Jetses Kooijstra; gehuwd Catharina Rinses;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10369

Jan Gerrijts is geboren den 25 april 1766
naam: Sjoerdje Olferts
geb.datum: 27-01-1725
doopdatum: 15-05-1760
sterfdatum:
aant.: dochter van Olfert Gatses en Hiske Rintjes; gehuwd 1746 Lieuwe Thijses Tania; overleden na 1790
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bozum
boeknummer: 10370

Suiertie Olfferts is geboren den 27 january 1725
Boeknummer 10371; foto: Nederlandse Bank
Dit is de penning van het schoenmakersgild

Deese is tot gedagtenis van sint Chrispijns

Beerend Jans 1775
naam: Berend Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10371

Dit is de penning van het schoenmakersgild

Deese is tot gedagtenis van sint Chrispijns

Beerend Jans 1775
Boeknummer 10372; foto: Nederlandse Bank
Wijebbe Tiedses 1740
naam: Wiebe Tjitses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: genoemd in 1749; van 1730-1762 eigenaar en bewoner van Súd 74
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 10372

Wijebbe Tiedses 1740
Boeknummer 10373; foto: Nederlandse Bank
Minne Jans Marstra
naam: Marnstra, Minne Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1682 Eeufke Wieros; geboortejaar geschat; burger hopman
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10373

Minne Jans Marstra
Boeknummer 10374; foto: Nederlandse Bank
Jan Hindricks Brouwer 1705
naam: Jan Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Ybeltje Jelles;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10374

Jan Hindricks Brouwer 1705
Boeknummer 10375; foto: Nederlandse Bank
Jan Scheltes van der Mey 1764
naam: Mey, Jan Scheltes van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-07-1814
aant.: zoon van Schelte Cornelis en Jouwerke Rienks; gehuwd 1762 Wypkje Martens de Jong;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10375

Jan Scheltes van der Mey 1764
Boeknummer 10376; foto: Nederlandse Bank
Antony Willems den 9 april 1781
naam: Anthonie Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1782 Jantje Koerts; gehuwd 2 1793 Grietje Freerks; geboortejaar geschat; in 1781 burger van Harlingen
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10376

Antony Willems den 9 april 1781
Boeknummer 10377; foto: Nederlandse Bank
JohannesS Cocejus theol.T nat: B. 1603. denat: L.B. 1669

Hier toond de kunst door
Smeltzings hand
Coccejus, `t ligt van Nederland,
In zijn godvrugtig beeld en wezen
Waarvoor de laster beeft en vlied.
Die zig hier aan niet zat en ziet
Mag zijn berugte schriften lesen
naam: Coccejus, Johannes Timans
geb.datum: 09-08-1606
doopdatum:
sterfdatum: 05-11-1669
aant.: zoon van Timan Coch;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10377

JohannesS Cocejus theol.T nat: B. 1603. denat: L.B. 1669

Hier toond de kunst door
Smeltzings hand
Coccejus, 't ligt van Nederland,
In zijn godvrugtig beeld en wezen
Waarvoor de laster beeft en vlied.
Die zig hier aan niet zat en ziet
Mag zijn berugte schriften lesen
Boeknummer 10378; foto: Nederlandse Bank
Iohannes Coceius Theol. prof. in acad. Lugd. vat. nat: Bremae MDCIII 

Vicit
naam: Coccejus, Johannes Timans
geb.datum: 09-08-1606
doopdatum:
sterfdatum: 05-11-1669
aant.: zoon van Timan Coch;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10378

Iohannes Coceius Theol. prof. in acad. Lugd. vat. nat: Bremae MDCIII

Vicit
Boeknummer 10379; foto: Nederlandse Bank
Frans Wopkes meister metselar binnen Franeker

GP
naam: Popta, Frans Wopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wopke Pieters Popta en Iemkje Andeles van Dotinga; gehuwd 1 Anna Siebes Tallum; gehuwd 2 1664 Gerbrich Hanses; gehuwd 3 1670 Trijntje Jacobs;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10379

Frans Wopkes meister metselar binnen Franeker

GP
Boeknummer 10380; foto: Fries Scheepvaartmuseum
Anne Jans gebooren in `t jaar 1728 den 10 februarij en IJttje Sibbes gebooren in 4 jaar 1726 den 7 may getrouwt in`t jaar 1753 te Peijns
naam: Anne Jans
geb.datum: 10-02-1728
doopdatum: 22-02-1728
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Klases en Rixt Annes; gehuwd 1753 Ytje Siebes;
vindplaats: glazen huwelijksbeker
type: Bekers
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Peins
boeknummer: 10380

Anne Jans gebooren in 't jaar 1728 den 10 februarij en IJttje Sibbes gebooren in 4 jaar 1726 den 7 may getrouwt in't jaar 1753 te Peijns
naam: Ietje Siebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1753 Anne Jans;
boeknummer: 10380

idem
Boeknummer 10381; foto: fries scheepvaartsmuseum
Sijbrigje Jelkes

Ter gedagtenisse van Hiske Dirks Steedehouder. Huisvrouw van Folkert van Loon. Overleeden te IJrnsum den 21 januarij 1804 en op haar 30 jaardag te Dronrijp begraaven
naam: Siebrigje Jelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1770 Dirk Scheltes Stedehouder; gehuwd 2 1789 Jetse Jacobs; geboren rond 1747
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Irnsum
boeknummer: 10381

Sijbrigje Jelkes

Ter gedagtenisse van Hiske Dirks Steedehouder. Huisvrouw van Folkert van Loon. Overleeden te IJrnsum den 21 januarij 1804 en op haar 30 jaardag te Dronrijp begraaven
naam: Steedehouder, Hiske Dirks
geb.datum: 27-01-1774
doopdatum: 20-03-1774
sterfdatum: 21-01-1804
aant.: dochter van Dirk Scheltes en Siebrigje Jelkes; gehuwd 1795 Folkert Klases van Loon;
boeknummer: 10381

idem
naam: Loon, Folkert Klases van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-12-1840
aant.: zoon van Nicolaas van Loon en Catharina Schellingwou; gehuwd 1795 Hiske Dirks Steedehouder;
boeknummer: 10381

idem
Boeknummer 10382; foto: Peerdeman
Andersje Klazes Andriese gebooren den 31 october 1786
naam: Andriesse, Andrieske Klases
geb.datum: 31-10-1786
doopdatum: 19-11-1786
sterfdatum: 05-03-1864
aant.: dochter van Klaas Johannes Andriesse en Minke Siebrens;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Grouw
boeknummer: 10382

Andersje Klazes Andriese gebooren den 31 october 1786
naam: Boltjes, Jan Pieters
geb.datum: 24-04-1744
doopdatum: 10-05-1744
sterfdatum: 30-04-1819
aant.: zoon van Pieter Sanders en Jetske Jans;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: www.lot-tissimo.com
boeknummer: 10383

Jan Pieters is gebooren den 24 april 1744
naam: Sieske Harmens
geb.datum: 22-07-1809
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10384

Sieske Harmens is geboren, den 22 juli 1809
Boeknummer 10385
Grijtje Sijmons gebooren den 19 julius 1718
naam: Grietje Siemens
geb.datum: 19-07-1718
doopdatum: 20-07-1718
sterfdatum:
aant.: dochter van Siemen Sipkes en Dieuwer Sjoerds;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10385

Grijtje Sijmons gebooren den 19 julius 1718
Boeknummer 10386; foto: Ebay
1785 den 9 novemberis gebooren Aegien Jochems en is oveleden den 2 januarij 1824

1823 den 28 december is geboren Aagien Lieuwes Vos
naam: Helm, Aagje Jochems van der
geb.datum: 09-11-1785
doopdatum: 24-11-1785
sterfdatum: 20-01-1824
aant.: dochter van Jochem Roelofs en Trijntje Gerrits;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10386

1785 den 9 novemberis gebooren Aegien Jochems en is oveleden den 2 januarij 1824

1823 den 28 december is geboren Aagien Lieuwes Vos
naam: Poppes, Harmen Baukes
geb.datum: 17-12-1785
doopdatum: 27-12-1795
sterfdatum: 14-05-1854
aant.: zoon van Bauke Pieters en Baukje Jans Poppes;
vindplaats: tonvormige doos
type: Dozen, potten en kannen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Balk
aantekening: www.veilinghuispeerdeman.nl
boeknummer: 10387

Harmen Bouke[s] is gebooren den 17 desbr 1795
naam: Lentz, Adam Nicolaas
geb.datum: 04-04-1799
doopdatum:
sterfdatum: 04-05-1859
aant.: zoon van Nicolaas Adams Lentz en Grietje Tjeerds van Esta; volgens allefriezen geboren 4 april
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10388

Adam Nicolaas Lentz is gebooren den 4 sept 1799
Boeknummer 10389; foto: Ebay
1801 op den 10 september is in den heere gerust Yeskyen Harmannus Ykema oud 35 jaar en 8 maanden en enige dagen
naam: Ykema, Jiskje Harmens
geb.datum: 24-01-1765
doopdatum: 03-02-1765
sterfdatum: 10-09-1801
aant.: dochter van Harmen Ykema en Martje Floris;
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Westhem
aantekening: www.ebay.co.uk
boeknummer: 10389

1801 op den 10 september is in den heere gerust Yeskyen Harmannus Ykema oud 35 jaar en 8 maanden en enige dagen
Aantal objecten gevonden: 114