M. (06) 11 10 56 12     E.  hessel@walmar.nl
Hessel de Walle (1958)
Groote Veen 79
9761 DG  Eelde
 

Publicaties van mijn hand

Verschijnt 12 april 2024 Wilt u op tijd een seintje voor de voorinschrijving? Gevecht op vele fronten. Vrouwen van het Friese verzet, 2024
Dit boek gaat over 32 vrouwen die in Friesland betrokken waren bij het verzet tegen de Duitse overheerser. Ze moesten in de Tweede Wereldoorlog het hoofd bieden aan een wrede bezetter. Maar daarnaast moesten ze opboksen tegen een maatschappij, waarin mannen verwachtten dat vrouwen de tweede viool te spelen in vastgelegde rollen wat betreft zaken als huwelijk, opleiding en werk. Maar al voor de oorlog zijn er ontwikkelingen in gang gezet die van lieverlee barstjes veroorzaken in de vastgeroeste patronen.

De vrouwen van het Friese verzet horen, bijna vanzelfsprekend, tot het strijdbare type. Een type dat vaak bereid is oorlog te voeren op meerdere fronten. Het boek wil daarom niet alleen laten zien, hoe het ze in de Tweede Wereldoorlog vergaan is, maar ook in de periode daarna, voor zover ze de oorlog overleefd hebben ten minste. Daarom schets het ook beeld van de omstandigheden waaronder ze opgroeiden, hoe de omstandigheden gaandeweg veranderden en hoe deze vrouwen omgingen met hun positie in de - grotendeels door mannen bepaalde - maatschappij.


Te bestellen
Piet Oberman. De man en de mythe, 2022
De Dokkumer Piet Oberman is zesendertig jaar oud als hij als Fries KP leider op 8 december 1944 zijn mannen voorgaat bij de geslaagde overval op de Leeuwarder gevangenis. Ze weten zonder bloedvergieten eenenvijftig mensen te bevrijden. Als deze actie achttien jaar later verfilmd wordt en veel publiek trekt, stijgt zijn ster naar grote hoogte. De mythe krijgt gestalte en ontneemt het zich op de man.
Piet Oberman werd direct onder de rook van Dokkum gebo-ren en brengt er het grootste deel van zijn leven door. Hij maakte deel uit van een welvarende familie van houthandelaars, dominees en bestuurders, met een sterk gereformeerde inslag. Familie en stad droegen sterk bij aan zijn persoonlijke ontwik-keling. De einzelgänger maakt zich er los van en blijft er tegelijk sterk mee verweven.
Piet Oberman toonde zich in zijn leven een man met vele gezichten. Zo was hij een dwarsliggende jongeling, een avonturier, een eenling, een 'fuifnummer', een womanizer, een snelheids-duivel op de motor en in zijn Amerikaanse sleeën, een Fries verzetsleider, een geslaagd ondernemer, een zeezeiler, een echtgenoot en vader van vier zoons. Iemand die zich kon ge-dragen als een aristocraat. Vaak loyaal jegens zijn medestrijders uit de oorlog en soms onaangenaam jegens zijn werknemers.


Te bestellen
De Mannen van de Overval, 2019
Op 8 december 1944 overviel een groep van 26 verzetsmannen de Leeuwarder Blokhuispoort en bevrijdde zonder een schot te lossen 51 gevangenen. De deelnemers aan de Overval verwierven daarmee een soort heldenstatus. Het succes maskeerde echter de tol die veel van de deelnemers betaalden voor hun verzetswerk. Hessel de Walle beschrijft niet alleen minutieus hoe de Overval in zijn werk ging maar ook schetst hij de levensportretten van de 26 overvallers. Daarbij verzwijgt hij niet de tragiek en ellende die het verzetswerk ook met zich meebracht: de onfortuinlijke fouten en vergissingen, de onschuldige slachtoffers, het zwijgen tegenover de familie – het wordt allemaal onthuld in deze ‘multibiografie’.
     
Antiquarisch Friezen uit vroeger eeuwen, 2007
"Dit omvangrijke naslagwerk bevat meer dan 7.100 inscripties van Friezen op graven, kerkklokken, gevelstenen, ramen, geboortelepels en andere voorwerpen. Jarenlang onderzoek ging vooraf aan de samenstelling van dit boek, dat vooral van belang is voor Fries genealogisch en biografisch onderzoek. De uitgave is alfabetisch geordend op dorp, waarbinnen de inscripties chronologisch zijn vermeld. Behalve de opschriften zijn de informatiedrager en vindplaats evenals biografische en genealogische gegevens over de betrokken personen toegevoegd. Een inleiding gaat vooraf aan het overzicht van de opschriften. Tussendoor treft men hier en daar kaderteksten over bijzondere thema's aan, zoals Friestalige inscripties, wiskundige problemen op grafstenen, grafpoezie en honderdjarigen. Er zijn drie indices, namelijk op persoonsnamen, beroepen en type opschrift. Literatuur, websites en archieven besluiten dit magistrale werk af, dat hier en daar is geillustreerd met zwart-witfoto's van graf- en gevelstenen en andere inscriptiedragers."

Dr. J. Kroes
     
Te downloaden als pdf De Rintjema’s van de Rintjema State, 1999
Familiegeschiedenis van de Rintjema's, de achternaam van mijn moeder.
Schrijver Flip van Doorn heeft er gebruik van gemaakt voor zijn boek De Friezen. Zijn overgrootvader heette Tjerk Rintjema.
     
Te downloaden als pdf De achternaam De Walle. Herkomst en familiegeschiedenis, 1997
Familiegeschiedenis van de De Walles.
     
Antiquarisch Lasse Taksy hâldt der mei op, 1987
Door mij vertaald uit het Deens in het Fries.
     
Antiquarisch Strieën Tarzan, 1985
Door mij vertaald uit het Deens in het Fries.
Priesterzerk Kimswerd onderzocht, 2012