M. (06) 11 10 56 12     E.  hessel@walmar.nl
Hessel de Walle (1958)
Groote Veen 79
9761 DG  Eelde
 

Publicaties van mijn hand

Te bestellen De Mannen van de Overval, 2019
Op 8 december 1944 overviel een groep van 26 verzetsmannen de Leeuwarder Blokhuispoort en bevrijdde zonder een schot te lossen 51 gevangenen. De deelnemers aan de Overval verwierven daarmee een soort heldenstatus. Het succes maskeerde echter de tol die veel van de deelnemers betaalden voor hun verzetswerk. Hessel de Walle beschrijft niet alleen minutieus hoe de Overval in zijn werk ging maar ook schetst hij de levensportretten van de 26 overvallers. Daarbij verzwijgt hij niet de tragiek en ellende die het verzetswerk ook met zich meebracht: de onfortuinlijke fouten en vergissingen, de onschuldige slachtoffers, het zwijgen tegenover de familie – het wordt allemaal onthuld in deze ‘multibiografie’.
     
Antiquarisch Friezen uit vroeger eeuwen, 2007
"Dit omvangrijke naslagwerk bevat meer dan 7.100 inscripties van Friezen op graven, kerkklokken, gevelstenen, ramen, geboortelepels en andere voorwerpen. Jarenlang onderzoek ging vooraf aan de samenstelling van dit boek, dat vooral van belang is voor Fries genealogisch en biografisch onderzoek. De uitgave is alfabetisch geordend op dorp, waarbinnen de inscripties chronologisch zijn vermeld. Behalve de opschriften zijn de informatiedrager en vindplaats evenals biografische en genealogische gegevens over de betrokken personen toegevoegd. Een inleiding gaat vooraf aan het overzicht van de opschriften. Tussendoor treft men hier en daar kaderteksten over bijzondere thema's aan, zoals Friestalige inscripties, wiskundige problemen op grafstenen, grafpoezie en honderdjarigen. Er zijn drie indices, namelijk op persoonsnamen, beroepen en type opschrift. Literatuur, websites en archieven besluiten dit magistrale werk af, dat hier en daar is geillustreerd met zwart-witfoto's van graf- en gevelstenen en andere inscriptiedragers."

Dr. J. Kroes
     
Te downloaden als pdf De Rintjema’s van de Rintjema State, 1999
Familiegeschiedenis van de Rintjema's, de achternaam van mijn moeder.
     
Te downloaden als pdf De achternaam De Walle. Herkomst en familiegeschiedenis, 1997
Familiegeschiedenis van de De Walles.
     
Antiquarisch Lasse Taksy hâldt der mei op, 1987
Door mij vertaald uit het Deens in het Fries.
     
Antiquarisch Strieën Tarzan, 1985
Door mij vertaald uit het Deens in het Fries.
Beklimming Mount Washington, 2011