Hessel de Walle (1958)
Groote Veen 79, 9761 DG  Eelde
 

Alvestêden earemuorre: register officiële elfstedentochten

Inschrijven elfstedenregister
Iedereen die ooit één van de officiële elfstedentochten heeft voltooid, kan zich op deze pagina aan een register van officiële elfstedentochten toevoegen. Dit geldt voor meerdere soorten elfstedentochten. Denk natuurlijk aan schaatsen, maar ook aan fietsen of kanoën of zelfs steppen. De teller van het totaal aantal geregistreerde deelnemers staat momenteel op 13698. Dit is nog lang niet het werkelijke aantal deelnemers.

Deelnemer toevoegen


Zoek op (deel) achternaam (zonder voorvoegsels als 'van der')


Zoek in extra informatie (zoek bijv. op '1963', 'brevet' of 'schaatste')
Filters op aantallen
Mensen die aan 3, 4, 5, 6 of meer individuele elfstedentochten hebben deelgenomen.
Mensen die totaal meer dan 10, 25, 50, 60, 70 x of vaker hebben deelgenomen.

Wijzigingen worden aangebracht in het register onderaan deze pagina.
Aantal na toepassen filter: 13698. Opmerkingen of vragen? Stuur een e-mail. Voor het totaal en het aantal verschillende afgelegde elfstedentochten tellen de estafettes niet mee; alleen de individueel afgelegde.
Naam
Geb jaar
Meer dere
Totaal
Fiets zomer
Fiets / step winter
Hard lopen Estafette
Hard lopen Non Stop
Hard lopen Meer daagse
Kano Meer daagse
Kano Non Stop
MTB meer daagse
Roei Estafette
Roei Non Stop
Schaats
Skate board meer daagse
Skeeler
SUP Meer daagse
SUP Non stop
Step
Surf
Wandel
Zeil
BrevetAlter natief brevet
Wiersema, Frans 196591761   1 1  2 31 1 1 
Veenstra, Tjietse 19668811     1  1 11 1 1 
Kokmeijer, Jan 19467622531  95   3    2 15 
Weide, Bennie van der 194772814   11    3 2  1 6 
Bakker, Henk 1955669331        3 10  1 21 
Brandsma, Hein 1960629152        3 5  1 3 
Houten, Gerben van 195462618 1  1 1  3    1 2 
Rekker, Stephan 1967636201     3  1    10 1 
Walle, Hessel de 1958618101   4 1       1 1  
Brandsma, Eise 199851061          1  1 1  
Couperus, Wiebren 1949571    13   1      1  
Haan, Eize de 194458250         3 3  1 25  
Heeres, Jan 1958549431        3    1 1  
Jong, Fokko de 195451441     1  1    7    
Kamstra, Pieter 19465171    1    3 11    1  
Kooistra, Fetze Jan 196051271        2 1    1  
Visser, Jacob 194454740 7 1     3 2    1  
Bakker, Harry 1963441    1    1    1     
Berg, Jeen van den 192844835         7 2    4  
Bergsma, Johannes 450381        3      8  
Boorsma, jan 1965441         1 1    1  
Buma, Jetze 196746834           10  4 20   
Buma, Lolke 194045420         3 5    26  
Buruma, Bram 195044035 1       2 2    1  
Donk, H.J. 194242315         2 5    1  
Draaijer-Mous, Inkje 198641071             1 1   
Faber, Jan 194443929     4   2      4  
Genee, Sietze Harmen 19484113 2       3    4 1  
Hettinga, Nico 1947461         3 1    1  
Hollenberg, Bas 1976424112     4       7    
Jansma, Jaap 19664411        1      1  
Jorna, Dominicus 194745026         1    20 3  
Keijzer, Cees 194342614         1 4    7  
Kruiswijk, Sjaak 1965473      1  2      1  
Last, Gerrit 1950481         3 3    1  
Lemstra, Sijmon 19544135         2 4    2  
Ploeg, Syb van der 1966452         1    1 1  
Prins, Marcel 19674932    2   2          
Rueck, Ton 193944640         3    1 2  
Schoolderman, Jan 194341915         2 1    1  
Spijksma, Sander 2000474              1 11  
Veen, Bé van 461      1  3      1  
Veen, Jacob van der 1939451    1    2      1  
Vink, Cees 1942471         3    2 1  
Vosmeijer, Louis 194741613    1    1      1  
Vries, Rink Bonne de 193744430    1    3      10  
Wijnja, Jappie 461         1 3    1  
Wijnsma, Jan 193943531         2 1    1  
Abbema-Boschma, Joukje Wilma van 1964341         2      1  
Abma, Roel 193831915         2      2  
Adema, Ben 1958337351        1          
Adema, Piet 331              1 1   
Admiraal, Frank 1962384       2 3     1    
Agricola, Durk 1962331         1      1  
Akkermans, Cees 331         1      1  
Alberda, André 341         1      2  
Aldershof, Siebren 331         1      1  
Algera, Gerben 195131612         3      1  
Altenburg, Jacob 196533432         1      1  
Andringa, Piet 1968331         1 1        
Annema, Meindert 1961375         1      1  
Augustin, Willem 19233101         8      1  
Bakker, Douwe 341         2      1  
Bakker, Gepke 1960395         3      1  
Bakker, Jelle 331         1      1  
Bakker, Marten 331         1      1  
Bakker, Oeds 194732318         3      2  
Bakker, Riemke 1946331         1      1  
Bakker, Sjoerd 331         1      1  
Bakker, Sjoerd D.A. 194432826         1      1  
Bakker, Yme 19103113         6      2  
Balen, Klaas van 331         1      1  
Bangma, Hessel 331         1      1  
Beckman, Matheus 331         1      1  
Beek, Jack Van 1956331         1      1  
Beekman, Thijs 31814         3      1  
Beeksma, Durk 191334537         7      1  
Beer, J. de331         1      1  
Beetstra, Sipke 191933935         3      1  
Beetstra, W.J. 194935645         2      9  
Beintema, Piet 1950331         1      1  
Bekkema, Jacob 351         3      1  
Bemt, Erik van den 3821          5        
Benedictus, Jan 194732220         1      1  
Berg, Halbe van den 195433733         3      1  
Berg, Tjalling van den 1948351         3      1  
Berga, Klaas Wieger 331         1      1  
Berg-De Jong, G. van den 331         1      1  
Berge, Adri van den19583521          2        
Berg-Krul, Riekje van den 342           1    1   
Best, Jan de 331         1      1  
Beukema, Duurt 351         3      1  
Bijlsma, Jelle Coen 1977375      1  1          
Blanke, Marcello 19723711             5     
Blanken, Teunis 331         1      1  
Blauw, Wiebe 351         3      1  
Bleeker, Wiebe Piet 331         1      1  
Bles, Dick de 194931410         3      1  
Bloem, Johannes Jan 331         1      1  
Bloemhof, Fedde 196333430         3      1  
Boekema, Erwin 198431311      1       1     
Boelens, M. 331         1      1  
Boer, Anne Jan de1968353         1      1  
Boer, F de 193331510         4      1  
Boer, Rients de 1938331         1      1  
Boer, Sytske de331         1      1  
Boerrigter, Andreas 351         3      1  
Boersma, Jacob 331         1      1  
Boersma, Jarig 331         1      1  
Bol, Dirk 1965375         1      1  
Bonnema, Bram 381         3      4  
Boomsma, Kerst 331         1      1  
Boomsma, Ruurd 1934331         1      1  
Boorsma, Lolke 19633107         2 1        
Bootsma, Durk 1952314111        2          
Bootsma, Redmer 1964331         1      1  
Booy, Jan 195334440         3      1  
Borchers, Fred 196734212    1             
Bos, Brand 1962351         3      1  
Bos, Wim 331         1      1  
Bosch, Sake 19753149           4    1   
Boschma, Dirk 35350         2      1  
Bosgraaf, Jaap Sije 1965331         1      1  
Boskma, Piet 1952351         3      1  
Bosma, Ageeth 1962363         2      1  
Bosma, Rob 331         1      1  
Botma, Jan Oane 1959341         2      1  
Bouma, Dirk 341         2      1  
Bouma, Hessel 1940395         2      2  
Bouma, Jelle 331         1      1  
Bouma, Marius 331         1      1  
Bouma, Tjeerd Melle 195534036         3      1  
Bouma-Wiersma, Rommy 341         2      1  
Bourgonje, Karel 331         1      1  
Braaksma, Willem 331         1      1  
Brandsma, Hendrik 32725         1      1  
Breimer, Jochum 31510         3      2  
Breure, Piet 1936397         1      1  
Brinke, Steven te 1986386           1    1   
Broekstra, Jochem 1958386         1      1  
Broersma, Gelke 198331610              4 2   
Brouwer, Bas F. 197732722 3          4   1   
Brouwer, Coos 19633105         3 2        
Brouwer, Douwe 331         1      1  
Brouwer, Gerben 195535638 4       3    15     
Bruin, Jan de 195431510         3 2        
Bruin, Leo de 195932115         1      5  
Bruinsma, Doekle 351         3      1  
Bruinsma, Otte 331         1      1  
Brunia-Faber, Jeltje 331         1      1  
Bult, Pieter 1951351         3      1  
Burg, Aad van der 195331411         2      1  
Burg, Anne Christiaan Bernard van der331         1      1  
Burg, Wibren van der 331         1      1  
Buwalda, Lykele 351         3      1  
Cnossen, Hinke Fiona 196831210         1      1  
Cnossen, Jelle Pieter 331         1      1  
Cuperus, Sjoerd 1959363 1     5 2      1  
Cuperus, Wiebren 331         1      1  
Deekens, Geert 341         2      1  
Dekkers, Wout 351         3      1  
Dijk, Anke van 341         2      1  
Dijk, Annigje van331         1      1  
Dijk, Jappie van 1944331         1      1  
Dijkstra, Grietje 331         1      1  
Dijkstra, Ludder 331         1      1  
Dijkstra, Petie 331         1      1  
Dijkstra, Sipke 331         1      1  
Driel, Leen van 194131914         3    2     
Dubling, Marcus 195332622         3      1  
Durksz, Sytse 195333226         3      3  
Dusselaar, J.K. 193432610         1      15  
Duuren, Janneke van 341         2      1  
Egberts, Jan 1950341         1      2  
Eijpe, Joop 31411         2      1  
Eijssink, Gerard 331         1    1     
Eisma, Hans 195032925         3      1  
Elzinga, Adriaan 194131410         2      2  
Engwerda, Ate 331         1      1  
Engwerda, Johan 331         1      1  
Epema, Jacob Jan 331         1      1  
Eringa, Auke 331         1      1  
Eringa, Gauke 341         2      1  
Essen, Germ van31710         4      3  
Faber, Cor 32218         3      1  
Faber, Mark 331         1      1  
Faber, Murk 331         1      1  
Faltin, Rob 196931971               11   
Feddema, Frits 331         1      1  
Feenstra, Ate 1954341         2      1  
Feenstra, Johanna 1956331         1      1  
Fenner, Trudi 331         1      1  
Ferwerda, Anne 331         1      1  
Folkerts, Gerrit 331         1      1  
Franke, Jelle 1945331         1      1  
Gast, Jan 351         3      1  
Geijsel, Jos 194531410         3      1  
Gerbrandy, Germ 1952331         1      1  
Gerritsma, Fokke 331         1      1  
Gewald, Sina 195432112         1 8        
Gietema, Tsjeard 195232825         2      1  
Gijzen, Bernardus 194535350         2      1  
Graaf, Danny de19673961     2             
Groot, Fokke de 193831913         3      3  
Groot, Jitse de 331         1      1  
Grotenhuis, Bert 331         1      1  
Haak, Hendrik 331         1      1  
Haan, Willem de 341         2      1  
Haitsma, John 331         1      1  
Halbesma, Andries 331         1      1  
Hamming, Bart 331         1      1  
Hanenburg-Hettinga, Sijke-Jetske 1970374         2      1  
Hartstra, Hjerke 331         1      1  
Hazekamp, Jurjen 331         1      1  
Heimensen , Mark 19703138         3 2        
Hellinga, Feike 1950351         3      1  
Hellinga, Jacobus Jaring 331         1      1  
Hem, M.H. van der331         1      1  
Hempenius, Ype 331         1      1  
Henstra, Robert 331         1      1  
Hepkema, Siep 194832522         1      2  
Hes, Cees 331         1      1  
Hettinga, Tjebbe O. 1943362         3      1  
Hoeksma, Johannes Andries 331         1      1  
Hoekstra, Henk 1948331         1      1  
Hoekstra, Sytze 19523187         1 10        
Hofman, Bauke 351         3      1  
Hofstra, Jacob 197931751             11     
Hogenberg, Jan 331         1      1  
Hogenboom, Willem 194932118         2      1  
Hoogkamp, Albert 19073311         1      29  
Hoogstins, Jacob Pieter 32320         2      1  
Hooijenga, Rikke 351         3      1  
Hoomans, Johannes 331         1      1  
Hoonhorst, Hennie 331         1      1  
Hospes, Henk 195631411         2      1  
Hospes, Tom 1974313102               1   
Huijser van Reenen, Gerard 341         2      1  
Huijser van Reenen, Robert 331         1      1  
Huisma, Jacob 331         1      1  
Huisman, Jacob 331         1      1  
Huisman, Nico 1954331         1      1  
Huisman, Sjors 331         1      1  
Huizinga-van der Lei, Jannie 1958361   1            4   
Hulsebos, Rodger 197136121            3     
Hutting-Kooistra, Wobkje 361         4      1  
Idzerda-Venema, Baukje 19563172         1      14  
Jaarsma, Fedde 331         1      1  
Jager, Douwe de331         1      1  
Jager, Klaas 331         1      1  
Jansen, Anneke 352         1    2     
Jansen, Tjalling Durk 331         1      1  
Jansma, Jelle 194631410         3      1  
Jellema, Pier 331         1      1  
Jelsma, Andries 331         1      1  
Jong, Ane de331         1      1  
Jong, Gerrit de331         1      1  
Jong, Hanna de1980342              1 1   
Jong, Jappie de 196631810           2  6     
Jong, Joop de 194137155         1      15  
Jong, Peter de 19623512        2          
Jong, Piet L. de 341         2      1  
Jong, Sint de 331         1      1  
Jong, Tjeerd de 351         3      1  
Jong, Watze de 331         1      1  
Jongschaap, Meine 331         1      1  
Jongschaap, Sjoerd 331         1      1  
Jongsma, Jouke 1961353         1      1  
Jongstra, Sierd 1957397 1       1      1  
Jong-Twijnstra, Tjitske de 331         1      1  
Jonker, Roel 193333028         1      1  
Jorritsma, Bert 331         1      1  
Jorritsma, Jorrit 19653117         3      1  
Kampen, Marten 331         1      1  
Kamphuis, Henk 195931292               1   
Kampstra, Peter 331         1      1  
Kardux, Wim 331         1      1  
Karssies, Harmen Abel 1959363   2     1          
Keizer, Jos 331         1      1  
Keizer, Roelof 331         1      1  
Keizer, Wim 1952341         2      1  
Kerstma, Libbe 193131510         4      1  
Ketelaar, Jildert 199731041             5     
Ketellapper, Martin 331         1      1  
Keulen-Deelstra, Atje 1938381         3      4  
Keuning, Sina 331         1      1  
Keuning, Tjipke 331         1      1  
Kingma, Albert 331         1      1  
Kingma, Roel 331         1      1  
Kint, Piet 192632720         6      1  
Klinken, Klaas van 1946331         1      1  
Klok, Steffen 373         3      1  
Knikker, Aalt 362         3      1  
Knoester, Johan 1945331         1      1  
Knossen, Brant 351         3      1  
Kok, Gerard 331         1      1  
Kok, Wiepke 1962315103        2          
Koning, Hendrik 331         1      1  
Koning, Johan 331         1      1  
Konstapel, David C.L. 194533825         3      10  
Kooi, Theodoor van der 32825         2      1  
Kooiman, Jan 1953351         3      1  
Kooi-Pilon, Rhodé van der 351         3      1  
Kooistra, Willem 195232925         2      2  
Koopen, Wiebren 194833019         2      9  
Korse, Dick J. 341         2      1  
Kortekaas, Dick 342         1      1  
Korting, Paul 351         3      1  
Kramer, Gerrit 331         1      1  
Kramer-Dam, Sjoukje 351         3      1  
Krol, Bearn 331         1      1  
Kruithof, Jan Roelof 193632923         5      1  
Kuiper, Willem 331         1      1  
Kuipers, Lou 331         1      1  
Landman, Sjoerd Tjitte 195735541         3      11  
Landman, Willem 331         1      1  
Lang, Douwe de 194032824         3      1  
Langen, John de 1947395         3      1  
Langhout, Jan 194432723         1      3  
Leemburg, Anne 331         1      1  
Leenstra - de Vreeze, Hinke 1947341         1      2  
Leenstra, Ynse 12-09-194632925         2      2  
Leeverink, Johan 195435147 5       3      1  
Lei-Fenner, Trudi van der 3241         1      22  
Leije, Ton van der1958331         1      1  
Lezwijn, Willem 331         1      1  
Liefrink, J W 195032415 8       2      7  
Lingen, Albert van 331         1      1  
Lok, Kor Marten 31410         1     3    
Lont, Piet 1949351         3      1  
Loonstra, Wiebe 32018         1      1  
Ludema, Joop 195934230 7       1      11  
Ludema, Richard 331      1         1   
Lugt, Marieke 33 1             1 1   
Luken, Piet 331         1      1  
Lusthof, Joop 19603311     1             
Manden, Lucas 331         1      1  
Mast, Koop 1963331         1 1        
Meer, Ben van der 331         1      1  
Meijers, Cees 331         1      1  
Merbel, Niek van de 32319         3      1  
Meulen, Harmen van der195433734         2      1  
Meulen, Hylke van der 351         3      1  
Meulen, Martinus van der 351         3      1  
Michiels, Toon 1947383         1 4        
Moerman, Cees 1944371    5    1          
Moes, Roelof 19503522        1          
Molen, R.W. van der331         1      1  
Moll, Sierd 1967331         1      1  
Monsma, Durk 331         1      1  
Monsma, Jan 331         1      1  
Mout, Gerrit 193134135         4      2  
Mulder, Reinard 1929371         5      1  
Nauta, Ruurdtje 331         1      1  
Negenman, Gretha 19443225         2      15  
Net, Frans van der 1966335252             8     
Nicolai, Nanne 31513         1      1  
Nienhuis, Harry 194434433         2      9  
Nieuwenborgh, Philippe van331      1       1     
Nijdam, Henk 194831713         3      1  
Nijhoff, Flip 331         1      1  
Nijssen, Jos 196332017         1      2  
Nota, Jan 19733119         1      1  
Nutma, E 1959341         2      1  
Nutterts, Hielke 331         1      1  
Olthof, Lucas 33431         2      1  
Onsman, Henk 19693751     1             
Oost, Albert Anne 1953384         3      1  
Oosterhof, Hendrik 331         1      1  
Oppers, Eppie 331         1      1  
Osch, Wilco van 196831251             6     
Osinga, B. 351         3      1  
Osinga, J 331         1      1  
Osinga, Sijbe 1930331         1      1  
Oud, Dick 341         2      1  
Overwijk, Ale-Luitzen 351         3      1  
Overzet, Rob 331         1      1  
Palstra, Henk 35246         3      3  
Pasmans, Cees 341         2      1  
Paulusma, Immy 1970331      1         1   
Paulusma, Paulus 341         2      1  
Pekel, Ankie 195035832         1      25  
Piersma, Theunis 1952331         1      1  
Ploeg, Simon van der 194633418         3      13  
Ploeg, Simon van der 194633519 1       3      13  
Poelman, Ferdinand 341         2      1  
Poepjes, Joh. Hans 351         3      1  
Poepjes, Klaas 1971375           1  1     
Pol, Hendrik van der 351         3      1  
Pol, Ton van de1959351           2    2   
Popma, Niek 1964381         1    6     
Porté, Pieter 331         1      1  
Posseth, Jan 194233829         3      6  
Post, Jeltje 320124               4   
Postma, Chris 331         1      1  
Postma, Dirk 331         1      1  
Postma, Pieter 32925         3      1  
Postma, Tryntsje 363         2      1  
Pots, Henk 1943351         3      1  
Pruiksma, Peter Harmen Jan 195233027         2      1  
Punter, Durk 331         1      1  
Rankenberg-Eits, Janny 33423         2      9  
Ree, Sjaak van 1942351         3      1  
Reitsma, Durk 193436562         2      1  
Reitsma, Jacob 194631713         3      1  
Reitsma, Marten 331         1      1  
Reitsma, Pieter 193732420         3      1  
Reitsma, Reinder 341         2      1  
Reitsma, Siebren Sjoerd 331         1      1  
Rensen, Arij 194731613         2      1  
Riedstra, Andries 1954381         3 4        
Rinsma, F. 331         1      1  
Roedema, Keimpe 1946341         2      1  
Rond, Peter de1958336313        2          
Rouwé, Herman 194332319       1 3      1  
Rudolphy, Carolien 1960331         1      1  
Ruis, Theo 331         1      1  
Ruiter, Anne de 1946374    1    2          
Salverda, K 351         3      1  
Schaaf, Piet 1961331         1      1  
Schaafsma, Hendrik Jan 331         1      1  
Schaap, Barend 331         1      1  
Schiphof, Anne 1934331         1      1  
Schiphof, Tjitze 194932016         3      1  
Schipper, Henk 331         1      1  
Schreur, Hendrik 31410         3      1  
Schueler, Henk 192232214         6 2        
Schuit, H.P.M. 1952341         2      1  
Schurink, Theo 331         1      1  
Schwencke, Wim 331         1      1  
Seinstra, Klasina 1968331         1      1  
Sikma, Maaike Antje 331         1      1  
Sinnema, Pieter 351         3      1  
Sluijs, Marc van der 195231612         3      1  
Smid, Piet 1965331         1      1  
Smink, Jaap 331         1      1  
Sobbe, Bart Jan 331         1      1  
Spanjer, T.J. 331         1      1  
Speerstra, Bonne 341         2      1  
Speerstra, Theo 351         3      1  
Spierenburg, Rien 19493142         1 11        
Spijkstra, Arjen Jacobus 331         1      1  
Spithoven, Antonique 1962331         1      1  
Steneker, Durk J 351         3      1  
Sterk, Hein A. 341         2      1  
Sterkenburg, Folkert 351         3      1  
Stevens, Benny 351         3      1  
Stienstra, Jan 36159         1      1  
Stobbe, Bart Jan 331         1      1  
Stoeliinga, J. 331         1      1  
Storm-Bosma, Annie 19493201         2      17  
Strader, Johan 331         1      1  
Tanis, André 19553103         3      4  
Tanis, Klaas 331         1      1  
Tekstra, Frida 371              5 1   
Terbraak, Sijbren 341         2      1  
Terpstra, Jan 3201         2      17  
Terpstra, Renny 331         1      1  
Teunissen, Silvio 19703141 11           12     
Tichelaar, Bouwe 1978314102             2     
Tigchelaar, Johan 331         1      1  
Tjalma, Siebe 351         3 1        
Tjalsma, Tjalling 194631612         2      2  
Tjerkstra, Anne 351         3      1  
Tolsma, Pieter 196932220         1      1  
Tolsma, Wiebe 194136560         3      2  
Tromp, Eric 1968351      2       2     
Uitham, Jan 192534538         6      1  
Ureterp, Johannes 1932331         1      1  
Valk, Jan 19683411          2        
Veen, Foeke van der1971321155     1             
Veening-Janssen, Mariet 1947361         2      3  
Veenstra , Chris-Pieter 198531264     2             
Veer, Tjibbe van der 351         3      1  
Veffer, Arnold 194432420         3      1  
Veldman, Nico 331         1      1  
Veldman-Van der Voort, Corry 331         1      1  
Veltman, Klaas 331         1      1  
Vennik-Wijngaarden, Vronie 351         3      1  
Vergeer, Harry 331         1      1  
Versteeg, Leo 331         1      1  
Veth, G 341         2      1  
Viëtor, Piet 195134639         3      4  
Visser, Anne 19543105         2      3  
Visser, Leffert 3107         2      1  
Visser, T. 351         3      1  
Vlieger, H.R. 331         1      1  
Vliet, Cees van331         1      1  
Vreeze, Alfred de19723271         1    25     
Vriend, Jaap 331         1      1  
Vries, Anne de 341         2      1  
Vries, Fouke de 351         3      1  
Vries, Hein de 1949342         1      1  
Vries, Jan de 195534441         2      1  
Vries, Klaas de1970362              1 3   
Vries, Wigle de 341         2      1  
Vrieswijk, Auke 195032320         2      1  
Vrolijk, Maarten 331         1      1  
Wagenaar, Jaap 32320         2      1  
Wagt, Harm de331         1      1  
Walstra, Jappie 196531712         3      2  
Wassenaar, Beert 364         1      1  
Wassenaar, Pieter Beert 341         2      1  
Wassenaar, Zus 1937351         3      1  
Watzema, Harm 331         1      1  
Weide, Anton van der 31410         3    1     
Weide, Tinus van der35135              5 11   
Welling, Alle 331         1      1  
Wemer, Peter 341         2      1  
Werf, Julius van der 351  1      3          
Werf, Sytse Johannes van der 195131411         2      1  
Westerhof, Arjen 194231511         3      1  
Westra, Johannes 331         1      1  
Wetting, Johan 331         1      1  
Weyden, Dick van der331         1      1  
Weyden, Henk van der331         1      1  
Wiegersma, Focke Andries 331         1      1  
Wiegersma, Griet 3251         3      21  
Wier, Roland van1981323141               8   
Wiersma, Dirk 1958373         3      1  
Wiersma, Thewis 195235630         3      23  
Wijers, Ed 351         3      1  
Wijk, Michiel van 1965351         3      1  
Wijnalda, Sierd 331         1      1  
Wijngaarden, Dries 331         1      1  
Wijngaarden, Jan 331         1      1  
Wijngaarden, Meindert 331         1      1  
Wijnja, Gerrit 331         1      1  
Wijnja, Jeen 331         1      1  
Wijnja, Sikke 331         1      1  
Wilde, Jan de 351         3      1  
Wilstra, Evert 331         1      1  
Winius, Dirk 393         1      5  
Wybrands, Tjeerd 331         1      1  
Yntema, Onno Peter 196131511         1     3    
Zee, Jan van der196431173          1        
Zee, Jan van der 1957352         2      1  
Zeegers, Jan 190238     1    6      1   
Zeinstra, Anneke 194632215 1       2      5  
Zeinstra, Fokke 351         3      1  
Zeinstra, Jules 331         1      1  
Zijlstra, Douwe 1962331         1      1  
Zijlstra, Hein 194634844         3      1  
Zijlstra, Idske 1978382              5 1   
Zijlstra, Meine 351         3      1  
Zijlstra, Oeds 331         1      1  
Zijlstra, Willem 1978341              2 1   
Zijp, Jan 331         1      1  
Zijsling, Jelle 196031511         3 1        
Zuiden, Sietse van 1946396         2      1  
Zwaagstra, Douwe 35250         1      1  
Zwaga, Rienk 341         2      1  
Zwaga-Groot, Carla 341         2      1  
Zwart, Bart de311             82 1   
Zwart, Marieke 32110         1    10     
Zwierink, Tonny 331         1      1  
Abelskamp, Ingrid 241     3              
Abma, Klaas 196021210 2       2          
Adema, Remco 1994251              4     
Adema, Sjoerd 22017         3          
Adriani Hoen, Theodorus 1879221         1          
Akker, Fokke van den 196121310         3          
Albada, Lodewijk 1961275         2          
Algera-Bakker, Corrie 195121310         3          
Altenburg, Bote 25150                1   
Andela, Jan Paul 194025350         3          
Andringa, Rinze G. 196324          3 1        
Anema, Jillert 195522          1 1        
Angenent, Henk 1967265         1          
Arendz, Petrus 194124     1    3          
Baanders, Tobias 1946252         3          
Bakker, Alwin 1986298              1     
Bakker, Erik 23 1             2     
Bakker, Femmie 264         2          
Bakker, Frans 1940297         2          
Bakker, Herman 1947253         2          
Bakker, Jeltje 194321312         1          
Bakker, Rene 1962221         1          
Bakker, Thijs 1911221         1          
Bangma, Meindert 22               1 1   
Barrero Gómez, Javier 221              1     
Bast, Gijsbert 24341         2          
Beek, Krista van231       1    2       
Beerens, Ron 2413                   
Beins, Jan Frederik Adolf 1913261         5          
Bekema, Wilko 221              1     
Bekius, Hendrikus 231         2          
Bekkema, Marijke 197721110                1   
Bekkema, Sint 194421815         3          
Benschop, Rinda 19762321                   
Bent, Rick 19662115              6     
Berg, Dooitze van den19672149              5     
Berg, Gerrit van den 193521210         2          
Berghoef, Conrad 2211                   
Bergsma, Fedde 2615                   
Bergsma, Ruurd 1966240364                   
Berkenbosch, Timo 197222          1 1        
Beukema, Meint 1953265         1          
Biemans, Louis 221              1     
Boen, Luc 22     11              
Boer, Arie 196028          2 6        
Boer, Dick den 195321411         3          
Boer, Ieda de1989243              1     
Boer, Mente De19982105              5     
Boer, Nico de 241         3          
Boer, Rob de19572523                   
BOER, Sjoerd de 195125250         2          
Boersma, Theunis J. 1880232         1          
Boersma, W 194221714 2       3          
Bolt, Bert 1949221         1          
Boltjes, Mirjam 19862148                6   
Boltjes-Seepma, Baukje 2109                1   
Bondt, Nees de2211                   
Bootsma, Jan Henk 1989221              1     
Borns, Jos 198121310    3               
Borsten, Mik 196223    1     2          
Bos, Appie 2173                14   
Bos, Harry 196422625         1          
Bos, Peter sr. van den 1959241         3          
Bos, Sietze 194424     22              
Bosch, Joris van den2211                   
Boschma, Cornelis 197426 1     5             
Bos-Krist, Jannie 2173                14   
Bosma, René 241              3     
Bosma-Koster, Petra 24     22              
Bossack, Jorg 22             11      
Botma, Adriaan 198825 2     3             
Bouhuijzen, Laurens 1951221         1          
Bouma, Haico 23       1  2          
Bouma, Keimpe 1879232         1          
Bouma, Oeble 23          1      2   
Bouma, Richard 198723     12              
Bouwhuis, Hendrik 294              5     
Bouwhuis, Rob 21915              4     
Braak, Hans 19652211                   
Braas, Gerard 22320         3          
Brantsma, Andries 1944243         1          
Brouwer, Marius-Pier 198822114              7     
Brouwer, Timo 232                1   
Bruijne, Annet de1972254              1     
Bruining, Èrik 196926             51      
Bruinsma, Folkert 231         2          
Bruinsma, Sietie 1993221              1     
Brummel, Erik 2109      1             
Brunia, Gonny 221              1     
Buma, Andries 196621410                4   
Buma, Pieter 198522 1     1             
Burg, Cock van der1966220182                   
Burkels, Jan 22          1 1        
Busman, Sito 1971221      1             
claus, marten 195521210         2          
Coljee, Dirk-Jan 24             3  1    
Commijs, Peter 19462118                3   
Compagner, Erik 196726     24              
Cornelissen, Aart 19642963                   
Corporaal, Dirk 221         1          
Dam, Leen van1950287         1          
Damstra, Anne Gosse 21615              1     
Dasselaar, Jeffrey Van19792541                   
Deinum, Jelmer 1990265              1     
Diekstra, Erin 231      2             
Dijk, Jelmer van221              1     
Dijk, Teus van 23          1 2        
Dijkstra, Geert 1965225214                   
Dijkstra, Grytsje 1989221              1     
Dijkstra, Johan 196223726 2              11   
Dijkstra, Paul 23 1     2             
Dijkstra, Sikke 281         7          
Dobbelsteen, Rob van den19412108         2          
Dölle, Hennie 23130                1   
Dongen, Erik van19722211                   
Donker, Emiel 21615               1    
Doorenbos, Willem 23 1     2             
Dormans, René 2651                   
Douma, Annie 19602161                15   
Douma, Barry 196922       1      1      
Douma, Johannes 242         2          
Douwes, Jouke 221         1          
Draaijer, Tjamme j198121311              2     
Dreijer, Tjitske 1967264                2   
Drost, Richard 21091                   
Eeltjes, Luuk 1953221         1          
Eenling, Jan 19652102                8   
Elzinga, Henk 196622          1 1        
Engeltjes, Aart 19592642                   
Erkelens, Robert van19662422                   
Evenhuis, Wieneke 24525                20   
Evers, Gerwin 19732122           10        
Faber de Vries, Hilly 1959221                1   
Feenstra, Jan 297                2   
Fidder, Henk 1943231         2          
Flapper, Annemarie 1973241              3     
Flapper, Sikke 221         1          
Florent, Dode 198022             11      
Florie, Richard 19772532                   
Foppema, Mark 2211                   
Förster, Leo 1944211101                   
Frans, Ike 25             23      
Fransen, Bernard 241         3          
Frederiks, Willem 22322         1          
Galama, Joop 195621311         2          
Ganzeboom, Anton 1959231         2          
Gemser, Piet J. 25350         3          
Genee, Jetze 19782124              8     
Gent, Jan van 195824     1    3          
Gentis, Adel H. 191426     1    5          
Geurts, Jasper 1989221                1   
Gietema, Anne 1991275              2     
Ginderen, Joep van221      1             
Gjaltema, Mark 2211                   
Goedhart, Cor 195321810    8               
Goedhart, Jos 19562142    12               
Goedhart, Martijn 1987282    6               
Goodijk, Arjen Gerrits 1886262         4          
Goorbergh, Ronald van den2211                   
Gosliga, Bouke van 1950231         2          
Graaf, Leonie van der221              1     
Graaf, Wouter de1946231         2          
Graafland, Jan 1945263         3          
Gratzei, Richard 23             21      
Groen, Robin 23     12              
Groenewoud, Ronald 196622          1     1    
Groot, Baukje de2123                9   
Groot, Corrie de 192425250         2          
Groot, Johan de221      1             
Groot, Thijs de195721311                2   
Grosch, Stefan 22             11      
Grossguth, Albert 24             31      
Gustavsson, Göran 24             31      
Haagsma, Sybe Taekes 1912271         6          
Haan, Henk de 19392111           10        
Haan, Wiebe de1950287                1   
Haasdijk, Tjibbe Albert 1917221         1          
Habing, Willem Jan 2211                   
Haersma Buma, Sybrand van 1965221         1          
Hagen, Edward 196922          1 1        
Hagting, Gerda 198721210                2   
Haisma, Tjalling S. 1903232         1          
Hallensleben, Ferdinand 195826          1 5        
Ham, Nel van der 195023025           5        
Hamilton-Vale, Joanne 24             22      
Hamstra, Jacob Jan 196822       1  1          
Hanenburg, Cor 1959221 1       1          
Hart, Sandra `t1974221      1             
Harts, André 1971212     75              
Hauchecorne, Micheline 22             11      
Heemskerk, Erik 28      6     2        
Heeres, Akkie 195921110         1          
Heide, Hedzer A. van der198321817                1   
Heide, N. van der 197721312         1          
Heide-Rolsma, Eke Johanna Maria van der195023635                1   
Heikoop, Ruben 196425          3 2        
Heldoorn, F A 253         2          
Heneman, Alexandre 22             11      
Hepkema, Mindert 1881231         2          
Heppener, Dick 1979274              3     
Hettinga, Acronius Tj. 193925          4 1        
Hettinga, Domien 1958221              1     
Hettinga, Irma 242              2     
Hettinga, Tecla 19932106              4     
Heuvel, Harry van den 196224          3 1        
Hielkema, Willem 25350         3          
Hiemstra, Willem 221                1   
Hijum, Anne van2101              9     
Hilarides, Lammert 241         3          
Hilst, Coen van275         2          
Hingst, Jacob 25250         2          
Hitzert, Gerrit 195223231                1   
Hobma, Folkert 196024          3 1        
Hoek, Jeroen van 23 2             1     
Hoek, Peter R. 19562112    9               
Hoeksma, Fokko 196722       1         1   
Hofstede, Rem ter 195521714         3          
Hollander, Berry 1972221      1             
Holtrop, Bernard 195121513                2   
Holwerda, Piter 1960252         3          
Homma, Marten 1981287      1             
Honing, Gijs 194522    1     1          
Hoogendijk, Frank 195221165                   
Hooghiemstra, Steven 1967221         1          
Hooiring, Johannes 19052261                25   
Hooymans, Kees 22     1    1          
Horst-Wiersma, Henderina ter1966221                1   
Houwer, Peter 196221614 2            2     
Hovinga, Carla 213121                   
Huijboom, Ernst 19782211                   
Huitema , Theo 195924138         3          
Hulzebosch, Erik 197022          1 1        
Ishii, Takaaki 23             21      
Ismail, Hasan 22             11      
Jacobsen, Cor 1982254              1     
Jager, Siem 21916         3          
Jansma, Jan 193323430         4          
Jepma, Dirk 19512321