M. (06) 11 10 56 12     E.  hessel@walmar.nl
Hessel de Walle (1958)
Groote Veen 79
9761 DG  Eelde
 

Speurtocht naar teksten van memorabilia

Sinds 2001 ben ik bezig met het verzamelen van teksten van oude memorabilia uit Friesland. Het gaat hierbij om teksten van oude grafzerken, zilveren lepels, kerkklokken, gevelstenen, rouwborden en nog tal van andere zaken.

Grêfskriftekommisje fan 'e Fryske Akademy
Sinds 2007 ben ik lid van deze commissie. Deze houdt zich al tientallen jaren bezig met het in kaart brengen van teksten van oude grafzerken en kerkklokken in de oude kerken van Friesland. Ze komt voornamelijk in actie als er bij een restauratie van een kerk bekende en onbekende grafzerken komen bloot te liggen. Verslagen van een groot aantal van deze bezoeken heb ik in mijn blog vastgelegd. Hierbij de links naar deze verhalen.
Andere verhalen over memorabilia
Af en toe schrijf ik op mijn blog ook over andere zaken die betrekking hebben op de memorabilia. Zaken als geboortelepels en familiewapens. Hierbij de links naar deze verhalen.
Fietsvakantie Duitsland, 2015