Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10619 ingevoerd in een database, waarvan 4088 voorzien zijn van een foto. Foto's die niet worden getoond, heb ik niet. De afgelopen 365 dagen zijn er 65 nieuwe toegevoegd. Je kunt gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

naam: Jochem Jelles
geb.datum: 29-07-1786
doopdatum: 29-07-1786
sterfdatum: 09-04-1850
aant.: zoon van Jelle Lammerts en Oeke Jochems;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 10554

Joghem Jelles geboren den 29 julij 1786
Boeknummer 10555; foto: friesscheepvaartmuseum
1764 den 24 febr is geboren Sieuke Jenties

S:A 1808
naam: Sjieuwke Jentjes
geb.datum: 24-02-1764
doopdatum: 25-02-1764
sterfdatum:
aant.: dochter van Jentje Sjoerds en Aukje Johannes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Idzega
boeknummer: 10555

1764 den 24 febr is geboren Sieuke Jenties

S:A 1808
Boeknummer 10556; foto: Melle Koopmans
Sybout Sybouts
Hencke Sybouts
naam: Siebout Siebouts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: eigenaar stem 27
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Heeg
boeknummer: 10556

Sybout Sybouts
Hencke Sybouts
naam: Hinke Siebouts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10556

idem
naam: Onbekend Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Wymbritseradeel
plaats: Heeg
boeknummer: 10557

Anno 1687 is alhier begraven ...be Sjoerds
Boeknummer 10558; foto: Sian Wierda
Heere Hendriks gewesen brouwer tot Oerterp 1740
naam: Here Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1694 Sietske Pieters; brouwer; geboren rond 1670; overleden voor 1758
vindplaats: Weibuorren 76
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Ureterp
boeknummer: 10558

Heere Hendriks gewesen brouwer tot Oerterp 1740
Boeknummer 10559; foto: marktplaats
HS
KI
naam: Land, Hendrik Sierks van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-01-1820
aant.: zoon van Sierk Harmens en Aukje Hendriks; gehuwd 1779 Klaaske Jentes; boer
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Kollumerzwaag
boeknummer: 10559

HS
KI
naam: Klaaske Jentjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-09-1829
aant.: dochter van Jentje Taekes en Antje Harmens; gehuwd 1779 Hendrik Sierks;
boeknummer: 10559

idem
naam: Siersma, Jeltje Pieters
geb.datum: 20-03-1793
doopdatum:
sterfdatum: 22-11-1827
aant.: dochter van Pieter Hyltjes Siersma en Geertje Paulus;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Hennaard
boeknummer: 10560

Jeltsin Pijters is geboren op dinsdag de 20 maart 1793
Boeknummer 10561
A S
naam: Wassenaar, Aagje Stevens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Steven Willems en Jantje Beerts; gehuwd 1632 Waling Harrents;
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 10561

A S
Boeknummer 10562
Ao 1747 den 18 december is geboren Pietie Seerps Swerms en overleeden den 11 november 1804
naam: Swerms, Pietje Seerps
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Seerps Stevens Swerms en Grietje Pieters Agema;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 10562

Ao 1747 den 18 december is geboren Pietie Seerps Swerms en overleeden den 11 november 1804
Boeknummer 10563
Anno 1558 den 14 septembris stoerf den edelen eerentfesten Wybe van Poppema …

[Anno 1558] den 24 octobris sterf die eerbare Margarieta Ringia
naam: Popma, Wiebe Harings van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-09-1558
aant.: zoon van Haringa van Popma en Onbekend Hoites van Hoitema; gehuwd Margriet Rinia;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Heeg
boeknummer: 10563

Anno 1558 den 14 septembris stoerf den edelen eerentfesten Wybe van Poppema …

[Anno 1558] den 24 octobris sterf die eerbare Margarieta Ringia
naam: Rinia, Margriet Wilkes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-10-1558
aant.: dochter van Wilcke van Rinia en Alydt Tjaerda van Starkenborgh; gehuwd Wybe van Popma;
boeknummer: 10563

idem
Boeknummer 10564
Klaaske Hogenbrugh is gebooren den 26e feb. 1725

Nicolaas Folkers Algera geboren 11 april 1867
naam: Hogenbrug, Klaaske Oenes
geb.datum: 26-02-1725
doopdatum: 02-03-1725
sterfdatum:
aant.: dochter van Oene Hogenbrug en Rigtje Sjoerds Hamersma; gehuwd 1748 Oege Breeuwsma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10564

Klaaske Hogenbrugh is gebooren den 26e feb. 1725

Nicolaas Folkers Algera geboren 11 april 1867
Boeknummer 10565
Jan Wopkes Brouwer gebooren den 18 may 1776 op saterdag
naam: Brouwer, Jan Wopkes
geb.datum: 18-05-1776
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wopke Dirks Brouwer en Hinke Haitses; gehuwd 1799 Maria Catharina J. Lohman;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 10565

Jan Wopkes Brouwer gebooren den 18 may 1776 op saterdag
Boeknummer 10566
Ieske Semkes is gebooren den 29 julijus 1765
naam: Boermans, Jetske Simkes
geb.datum: 29-07-1765
doopdatum: 29-07-1765
sterfdatum: 13-09-1820
aant.: dochter van Simke Jacobs en Anke Douwes; gehuwd 1796 Sikke Sikkes Postma; doopnaam Isberga
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dronrijp
boeknummer: 10566

Ieske Semkes is gebooren den 29 julijus 1765
Boeknummer 10567
Gerben Klaases Pil is geboren den 3 maart 1809
naam: Pel, Gerben Klases
geb.datum: 03-03-1809
doopdatum:
sterfdatum: 24-09-1861
aant.: zoon van Klaas Gerbens Pel en Pietje Everts Everda;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wirdum
boeknummer: 10567

Gerben Klaases Pil is geboren den 3 maart 1809
Boeknummer 10568; foto: Peter De Reijke
SSI HH
naam: Idsinga, Sierk Sakes van
geb.datum:
doopdatum: 11-12-1603
sterfdatum: 01-04-1660
aant.: zoon van Sake Sakes Idsinga en Uilkje Sierks; gehuwd 1628 Hiske Huiberts Hiddema; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris; belastingontvanger; ouderling
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Jorwerd
boeknummer: 10568

SSI HH
naam: Hiddema, Hiske Huiberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-03-1664
aant.: gehuwd 1 1628 Sierk Sakes Idsinga; gehuwd 2 1662 Duco Roorda van Bockema; geboren rond 1606
boeknummer: 10568

idem
Boeknummer 10569; foto: Peter de Reijke
PI DF
naam: Pieter Jochums
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1626 Dirkje Frismoedt; geboortejaar geschat; betaalt tappersgeld
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
aantekening: plaats onzeker
boeknummer: 10569

PI DF
naam: Dirkje Frismoets
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1626 Pieter Jochums;
boeknummer: 10569

idem
Boeknummer 10570; foto: Peter de Reijke
GW

1777

FVO
naam: Unia, Feikje Jans van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Jan Keimpes van Unia en Aafke Dirks; gehuwd Broer Tjardes;
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warstiens
aantekening: plaats en namen onzeker
boeknummer: 10570

GW

1777

FVO
Boeknummer 10571; foto: Peter de Reijke
AL

FVO
naam: Unia, Feikje Jans van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Jan Keimpes van Unia en Aafke Dirks; gehuwd Broer Tjardes;
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warstiens
aantekening: plaats en namen onzeker
boeknummer: 10571

AL

FVO
Boeknummer 10572
PH II 1688
naam: Pieter Holkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1656 Houkje Eelkes; gehuwd 1667 2 Janke Jans;
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
aantekening: plaats en namen onzeker
boeknummer: 10572

PH II 1688
naam: Janke Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Pieter Holkes;
boeknummer: 10572

idem
Boeknummer 10573; foto: the-saleroom.com
Sipke Tangerman gebooren den 16 septembr  1771
naam: Tangerman, Sipke Fredericus
geb.datum: 16-09-1771
doopdatum: 13-10-1771
sterfdatum:
aant.: zoon van Fredericus Tangerman en Trijntje Ijsbrandy; overleden voor 1774
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10573

Sipke Tangerman gebooren den 16 septembr 1771
naam: Lucas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-03-1773
aant.:
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 10574

Lucas… obiit 21 maart 1773

en … Neelty …a b...a Iamslang ...d ..y obiit 14 juny 1738
naam: Neeltje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-06-1738
aant.:
boeknummer: 10574

idem
Boeknummer 10575; foto: marktplaats
1798 den 24 april is gebooren Tettje Douwes

Den 20 novem is geboren Pieter Klaas 1889
naam: Yska, Tetje Douwes
geb.datum: 24-04-1798
doopdatum: 06-05-1798
sterfdatum: 24-01-1814
aant.: dochter van Douwe IJsbrands en Pietje Douwes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Engwier
aantekening: marktplaats
boeknummer: 10575

1798 den 24 april is gebooren Tettje Douwes

Den 20 novem is geboren Pieter Klaas 1889
Boeknummer 10576; foto: marktplaats
1806 den 23 december 1806 is gebooren Jan Tijsses Taconis
naam: Taconis, Jan Thijses
geb.datum: 23-12-1806
doopdatum: 11-01-1807
sterfdatum: 22-01-1819
aant.: zoon van Thijs Simons Taconis en Corneliske Sjoerds; volgens Tresoar geboren 22-12-1806
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10576

1806 den 23 december 1806 is gebooren Jan Tijsses Taconis
Boeknummer 10577; foto: marktplaats
Pieter Ates Jorritsma is geboren den 3 may 1720
naam: Jorritsma, Pieter Ates
geb.datum: 03-05-1720
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Ate Dirks Jorritsma en Froukje Douwes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
boeknummer: 10577

Pieter Ates Jorritsma is geboren den 3 may 1720
naam: Siebren Sibbeles
geb.datum:
doopdatum: 22-03-1723
sterfdatum: 29-07-1790
aant.: zoon van Sibbele Siebrens en Grietje Cornelis; gehuwd 1745 Elbrig Jantjes; sobere boer
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oosterend
boeknummer: 10578

Sybren Sibbeles is [overleden] … 29 july 1790
Boeknummer 10579; foto: lyonandturnbull.com
Johannis J: Cramer vereert desen omkleij aen Wopke N. Acker op maij 1715
naam: Cramer, Johannes Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: koopman; in 1696 lid Doopsgezinde gemeente
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
aantekening: lyonandturnbull.com
boeknummer: 10579

Johannis J: Cramer vereert desen omkleij aen Wopke N. Acker op maij 1715
naam: Acker, Wopke Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Klaas Wopkes Acker en Grietje Reins ; ;
boeknummer: 10579

idem
Boeknummer 10580; foto: lyonandturnbull.com
DH IB
naam: Douwe Hessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1631 Ytje Boeles; gehuwd 2 1658 Antje Jaspers; geboortejaar geschat; bakker
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
aantekening: lyonandturnbull.com
boeknummer: 10580

DH IB
naam: Ytje Boeles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1631 Douwe Hessels; geboortejaar geschat
boeknummer: 10580

idem
Boeknummer 10581; foto: haffmansantiek.nl
1789 den 3 september is geboren Abe Sibles
naam: Ozinga, Abe Sibbeles
geb.datum: 03-09-1789
doopdatum: 06-09-1789
sterfdatum: 13-01-1811
aant.: zoon van Sibbele Tjommes en Wypkje Hendriks; volgens Tresoar geboren 4-9-1789
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Schettens
boeknummer: 10581

1789 den 3 september is geboren Abe Sibles
Boeknummer 10582; foto: Hinke Terpstra
Anno 170[1?] den … [is in den heere ger]ust de eerbare R Aegidius Doeyenburg int 29ste iaar en leit alhier begraven … haar suster en een broer

Ae:  L:  B:
naam: Doeijenburg, R. Aegidius
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Wijckel
boeknummer: 10582

Anno 170[1?] den … [is in den heere ger]ust de eerbare R Aegidius Doeyenburg int 29ste iaar en leit alhier begraven … haar suster en een broer

Ae: L: B:
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10582

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10582

idem
naam: Doeyenburg, Aegidius L.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dominee van 1690-1702
boeknummer: 10582

idem
Boeknummer 10583; foto: drouot.com
Hendrik van Gorcum is gebooren den 29 november 1750
naam: Gorcum, Hendrik Johannes van
geb.datum: 29-11-1750
doopdatum: 06-12-1750
sterfdatum:
aant.: zoon van Johannes Jans van Gorkum en Ynskje Hans Hylcama; gehuwd 1 1775 Geeske Reins Wiarda; gehuwd 2 1781 Geeltje Lolkes Wytsma; schoolmeester; organist
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 10583

Hendrik van Gorcum is gebooren den 29 november 1750
Boeknummer 10584; foto: drouot.com
Lolke van Gorcum is gebooren den 28 december 1784
naam: Gorcum, Lolke Hendriks van
geb.datum: 28-12-1784
doopdatum: 09-01-1785
sterfdatum: 04-08-1868
aant.: zoon van Hendrik Johannes van Gorcum en Geeltje Lolkes Wytsma; gehuwd 1806 Kreesje Durks Flietstra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 10584

Lolke van Gorcum is gebooren den 28 december 1784
naam: Braaksma, Anne Sakes
geb.datum: 14-05-1773
doopdatum: 23-05-1773
sterfdatum: 27-04-1861
aant.: zoon van Sake Johannes en Akke Annes; gehuwd Antje Jans Veenstra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Heerenveen
boeknummer: 10585

Anne Saakes gebooren den 14 may 1773
naam: Bijlsma, Willem Thomas
geb.datum: 12-10-1769
doopdatum: 10-02-1805
sterfdatum: 15-11-1840
aant.: zoon van Thomas Willems en Aaltje Hotses; gehuwd 1805 Lijsbeth Jans; timmerman
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oldeboorn
aantekening: saleroom.com
boeknummer: 10587

Willim Tomas is geboren den 12 october 1769
Boeknummer 10588; foto: Peter de Reijke
I.S. N.K.
naam: Inne Sipkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Nank Koerts; geboortejaar geschat
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Follega
aantekening: namen niet zeker; mogelijk vervalsing
boeknummer: 10588

I.S. N.K.
naam: Nank Koerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Inne Sipkes; geboortejaar geschat
boeknummer: 10588

idem
Boeknummer 10589; foto: marktplaats.nl
FW
naam: Witteveen, Frederik Harmens
geb.datum: 23-05-1736
doopdatum:
sterfdatum: 16-01-1764
aant.: zoon van Harmen Frederiks Witteveen en Kersje Nannes Muskulus; ; dominee, studeerde in Groningen en Utrecht
vindplaats: pijpgereedschap
type: Cachet, zegelring
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Haskerhorne
boeknummer: 10589

FW
Boeknummer 10590; foto: Marc Claeys
GAB
1729
naam: Born, Godert Andries
geb.datum:
doopdatum: 06-03-1703
sterfdatum:
aant.: zoon van Andries Goderts Born en Trijntje Bouwes; gehuwd 1726 Trijntje Allerts Heixan; gehuwd 2 1747 Antje Hoites Nijland; bouwmeester
vindplaats: verzilverde handbijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: naam niet zeker
boeknummer: 10590

GAB
1729
Boeknummer 10591; foto: brevordia.nl
II GA
1680
naam: Jarig Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1671 Grietje Wiebets Alma; geboortejaar geschat
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Ee
aantekening: zilversmid Heixan; namen onzeker
boeknummer: 10591

II GA
1680
naam: Alma, Grietje Wiebets
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Wiebet Louws Alma en Jetske Hania; gehuwd 1671 Jarig Jacobs; geboortejaar geschat
boeknummer: 10591

idem
Boeknummer 10592; foto: Hans Jorna
Sijbren Sibbeles is in den heere gerust den 29 juli 1790. Hi was old 70 jaar
naam: Jorna, Siebren Sibbeles
geb.datum: 22-03-1723
doopdatum: 22-03-1723
sterfdatum: 29-07-1790
aant.: zoon van Sibbele Sibbeles en Grietje Cornelis; gehuwd 1745 Elbrig Jantjes; boer
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warga
boeknummer: 10592

Sijbren Sibbeles is in den heere gerust den 29 juli 1790. Hi was old 70 jaar
Boeknummer 10593; foto: Fries Museum
De hoog wel geb heer den heere jr Pieter van [J]ongestal, in leven gecommiteerde staate ten landsdage, oud opper koopman en securd in Indien mitsgs president van justitie en landraat der provintie Amboina etc. etc. overleden den 6e augsutus 1[7]70 in den ouderdom van 57ig jaaren en leid hier begraven
naam: Jongestal, Pieter Pieters van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-08-1770
aant.: zoon van Pieter van Jongestall en Wilhelmina Coenders; ; gecommitteerde ten landsdage, koopman; ouders niet helemaal duidelijk
vindplaats: in de kerk; onzeker
type: Rouwborden
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Marssum
boeknummer: 10593

De hoog wel geb heer den heere jr Pieter van [J]ongestal, in leven gecommiteerde staate ten landsdage, oud opper koopman en securd in Indien mitsgs president van justitie en landraat der provintie Amboina etc. etc. overleden den 6e augsutus 1[7]70 in den ouderdom van 57ig jaaren en leid hier begraven
Boeknummer 10594; foto: Hans Jorna
1783 den 28 februarij is Wijbren Sjerps gebooren

Wijbren Sjoukes IJsselstein is geboren den 14 april 1850
naam: IJsselstein, Wiebren Seerps
geb.datum: 28-02-1783
doopdatum:
sterfdatum: 17-02-1850
aant.: zoon van Sjerp Sierks IJsselstein en Antje Wijbrens Wartena; boer
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warga
boeknummer: 10594

1783 den 28 februarij is Wijbren Sjerps gebooren

Wijbren Sjoukes IJsselstein is geboren den 14 april 1850
Boeknummer 10595; foto: Jan Willen van der Tol
Wopke Jans is geboren de 23 desember 1771
naam: Vlas, Wopke Jans
geb.datum: 23-12-1771
doopdatum: 25-12-1771
sterfdatum: 23-08-1826
aant.: zoon van Jan Willems en Tamme Baukes; gehuwd 1800 Maria Gosses Silvius; bakker
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Woudsend
boeknummer: 10595

Wopke Jans is geboren de 23 desember 1771
Boeknummer 10596; foto: Leon Steegstra
Iefke Ridskes 1623
naam: Iefke Ritskes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zilveren vingerhoedje
type: Vingerhoedje
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
aantekening: gevonden in de directe omgeving van Dokkum
boeknummer: 10596

Iefke Ridskes 1623
Boeknummer 10597; foto: Scheepvaartmuseum Sneek
Reinu Piters 1589
naam: Reinou Pieters
geb.datum:
doopdatum: 02-03-1589
sterfdatum:
aant.: dochter van Pier Heeres en Baet Jans; gehuwd 1611 Ewert Hendricks;
vindplaats: zilveren vingerhoedje
type: Vingerhoedje
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Sneek
aantekening: gevonden in de zool van de afgegraven kloosterterp Thabor in Tirns
boeknummer: 10597

Reinu Piters 1589
Boeknummer 10598; foto: Fries Museum
Foeck Vatties
naam: Foekje Watses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zilveren vingerhoedje
type: Vingerhoedje
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10598

Foeck Vatties
naam: Trijntje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zilveren vingerhoedje
type: Vingerhoedje
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10599

Trintie
Boeknummer 10600; foto: Fries Museum
Gaets van Grovestins
naam: Grovestins, Gaatske Idzerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Idzerd van Grovestins en Tjitske van Oenema;
vindplaats: zilveren vingerhoedje
type: Vingerhoedje
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Engelum
boeknummer: 10600

Gaets van Grovestins
Boeknummer 10601
Jurien Balthasar heeft my ghegooten a° 1660 
Pytter Siverdts zoon kerckvooghd, Sytse Reitses zoon, Sasker Reitses zoon, Eernst Lieuwes zoon, Jacob Eekes zoon 
Taecke Sytses zoon 
Foppe Lieuwes zoon 
Lyckle Riencks zoon 
Sjoerd Scheltes zoon 
Ielmer Waatses zoon
naam: Balthasar, Jurjen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; geboren omstreeks 1607 en afkomstig van Zwickau; goot van 1651 - 1668 klokken
vindplaats: kerkklok, later in Schagen; verdwenen
type: Klokken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hiaure
aantekening: https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/5c38cb9e-b9d8-f274-35f9-2d140e3a70ca?fbclid=IwAR2qV342qk5YzA5fZjlvmi0OhwA1nHl_uo5RhR3sLif3Ylc2UWf2EE5x4J8
boeknummer: 10601

Jurien Balthasar heeft my ghegooten a° 1660
Pytter Siverdts zoon kerckvooghd, Sytse Reitses zoon, Sasker Reitses zoon, Eernst Lieuwes zoon, Jacob Eekes zoon
Taecke Sytses zoon
Foppe Lieuwes zoon
Lyckle Riencks zoon
Sjoerd Scheltes zoon
Ielmer Waatses zoon
naam: Pieter Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: 1655, 1662 curator, kerkvoogd
boeknummer: 10601

idem
naam: Sietse Reitses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: 1660 curator
boeknummer: 10601

idem
naam: Sasker Reitses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10601

idem
naam: Ernst Lieuwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: curator 1671; woonachtig bij Dokkum
boeknummer: 10601

idem
naam: Jacob Ekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10601

idem
naam: Taeke Sietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10601

idem
naam: Foppe Lieuwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; overleden na 1660, curator 1651
boeknummer: 10601

idem
naam: Liekele Rienks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10601

idem
naam: Sjoerd Scheltes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10601

idem
naam: Jelmersma, Jelmer Watses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Watse Piekes; gehuwd 1 1651 Aukje Crab; gehuwd 2 1655 Tjitske Lieuwes; geboren rond 1610; burger Dokkum in 1632; overleden rond 1670; ook Van Sjoerda
boeknummer: 10601

idem
Boeknummer 10602; foto: beeldbank
In die eere van de heilige sacramet ben ick gegoten 
die Swarte Hoep hebbe tzemaru mit messe to stote 
om god van hemelrick daer van toe versone 
wil ick mij geluit dagelix laten toene 

Iohan Roerda Taeka Roerda 
do men schreif M CCCCC ende XXXI daer bi doe goten Geert van Wou ende Johan ter Stheghe mi
naam: Roorda, Johan Juws van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Juw van Roorda en Catharina Taekes van Hermana; gehuwd Anna van Walta; overleden na 1531
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Tzummarum
boeknummer: 10602

In die eere van de heilige sacramet ben ick gegoten
die Swarte Hoep hebbe tzemaru mit messe to stote
om god van hemelrick daer van toe versone
wil ick mij geluit dagelix laten toene

Iohan Roerda Taeka Roerda
do men schreif M CCCCC ende XXXI daer bi doe goten Geert van Wou ende Johan ter Stheghe mi
naam: Roorda, Taeke Juws van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-05-1545
aant.: zoon van Juw van Roorda en Catharina Taekes van Hermana; gehuwd Wikje Douwes van Walta;
boeknummer: 10602

idem
naam: Wou, Geert Geerts van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter
boeknummer: 10602

idem
naam: Steghe, Johannes ter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter
boeknummer: 10602

idem
naam: Zwafken, Gerrit
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: kerkklok, klokkenstoel
type: Klokken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Rotstergaast
boeknummer: 10603

Iuliana bin ick gehyten
desse kerckmesteren hebben mi lest doen gyten
Anno domini M VC LVI
Gerit Zwafken, Heiman van Mowyck, Peter Doys, Ian Kreynck
naam: Mowyck, Heiman van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10603

idem
naam: Doys, Peter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10603

idem
naam: Kreynck, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10603

idem
Boeknummer 10604; foto: beeldbank
Katerina Margareta s Agneta s Doretea s Barbera s Ghertrut s Urcula s Anplonia.
Anno dni M CCCC LVII Maria bin ik ghehete 
dat kerspel to Aestrem heft mi laten gheten

Ave Maria
S. Nicolaus

Dominus Wibo Mello Ripkama Sapko Rinkama Henricus Kokenbacker fecit me defunctos plango vivos voco fulgura frango vox mea vox vite voco vos ad sacra venite help god
naam: Wiebe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oostrum
boeknummer: 10604

Katerina Margareta s Agneta s Doretea s Barbera s Ghertrut s Urcula s Anplonia.
Anno dni M CCCC LVII Maria bin ik ghehete
dat kerspel to Aestrem heft mi laten gheten

Ave Maria
S. Nicolaus

Dominus Wibo Mello Ripkama Sapko Rinkama Henricus Kokenbacker fecit me defunctos plango vivos voco fulgura frango vox mea vox vite voco vos ad sacra venite help god
naam: Ripkama, Melle
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10604

idem
naam: Rinkama, Sapko
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10604

idem
naam: Kockenbacker, Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter; klokken bekend uit 1457 tot 1467
boeknummer: 10604

idem
Boeknummer 10605; foto: beeldbank
Maria is mijne name 
mij gheluijt sij gode bequame 
Gobel Moer goot mij int iaer m cccc lxxx viii. 
De kerckmeesters waren doen ter tijt Luijtgen Iansoen ende Vredrick Aerntsoen
naam: Moer, Gobel
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; voor 1504 overleden; vestigde zich in 1452 in Den Bosch; klokkengieter
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Irnsum
boeknummer: 10605

Maria is mijne name
mij gheluijt sij gode bequame
Gobel Moer goot mij int iaer m cccc lxxx viii.
De kerckmeesters waren doen ter tijt Luijtgen Iansoen ende Vredrick Aerntsoen
naam: Luitjen Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkmeester
boeknummer: 10605

idem
naam: Frederik Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkmeester
boeknummer: 10605

idem
naam: Spiegel, Hendrik Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Opeinde
boeknummer: 10606

Fiat pax in virtute tua, et abundantia in turribus tuis anno domini 1659
Hendrick Dircksz. Spiegel mr. Simon van Hoorn
naam: Hoorn, Simon van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10606

idem
naam: Crans, Sipke Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Crans; ; klokkengieter
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: IJlst
aantekening: RK-begraafplaats
boeknummer: 10607

Me fecit Ciprianus Crans Iansz Amstelodami anno 1740

I. Felickens & T. Thyssen boumeesters
naam: Felickens, J.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: bouwmeester
boeknummer: 10607

idem
naam: Thijssen, T.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: bouwmeester
boeknummer: 10607

idem
naam: Steffen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter; klokken tussen 1320 en 1352
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Genum
boeknummer: 10608

Anno dni M CCC XL IIII X Stephanus me fecit sb domno Dodoni plebano Sippa foghet
naam: Doede
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: pastoor
boeknummer: 10608

idem
naam: Sippe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
boeknummer: 10608

idem
Boeknummer 10609; foto: Gerrit
Pittrick Namnis d 164.
naam: Pietrikje Nammes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zilveren mantelhaak op state bij Franeker
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
boeknummer: 10609

Pittrick Namnis d 164.
Boeknummer 10610; foto: Gerrit
Frovck Marte[ns]
naam: Froukje Martens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: rijgnaald De Poelen bij Dronrijp
type: Rijgnaald
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dronrijp
boeknummer: 10610

Frovck Marte[ns]
Boeknummer 10611; foto: Fries Museum
…ke Herkes
naam: Onbekend Heerkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10611

…ke Herkes
naam: Baukje Tjalles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: omgeving Hitzum
type: Rijgnaald
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hitzum
boeknummer: 10612

Bavck Tialles d …
naam: Dekema, Juw Hettes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-10-1523
aant.: zoon van Hette Juws van Dekema en Wikje Ruurds van Albada; gehuwd 1 n.b.; gehuwd 2. Trijntje van Hottinga; grietman van Baarderadeel rond 1510
vindplaats: grafzerk in de afgebroken kerk van Roodhuis
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Roodhuis
aantekening: Wumkes deel 2 pagina 613: beeldhouwwerk
boeknummer: 10613

hier leyt begrave die oude Julius van Dekama met syn huisvrou Katryn van Dekama en hoer ouders en hoer voorouders
naam: Hottinga, Catharina Jarigs van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-05-1539
aant.: dochter van Jarig van Hottinga en Swobke van Sjaarda; gehuwd Juw Hettes van Dekema; geboren rond 1451;
boeknummer: 10613

idem
Boeknummer 10614; foto: Frank Jonker
Dirk Ians geboren den 15 Iany 1764

HH 1783
naam: Duif, Dirk Jans
geb.datum: 15-01-1764
doopdatum:
sterfdatum: 30-09-1826
aant.: zoon van Jan Dirks Duif en Aldert Duif; gehuwd 1795 Marij Luikes; burgemeester
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hindeloopen
boeknummer: 10614

Dirk Ians geboren den 15 Iany 1764

HH 1783
naam: H. H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10614

idem
Boeknummer 10615
1738 den 2 november is gebooren Hessel Douwes in overleden den 19 maart 1820
naam: Yntema, Hessel Douwes
geb.datum: 02-11-1738
doopdatum:
sterfdatum: 19-03-1820
aant.: zoon van Douwe Obes en Janneke Reinders; gehuwd 1771 Aafke Ottes Wierema;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Allingawier
boeknummer: 10615

1738 den 2 november is gebooren Hessel Douwes in overleden den 19 maart 1820
Boeknummer 10616
Nijttes Wijggers Godt kent sijn wijf anno 1662
naam: Nitte Wiegers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: destijds in bezit van het Princessehof museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10616

Nijttes Wijggers Godt kent sijn wijf anno 1662
Boeknummer 10617
Wijgger Nijttes Aucke Wijttes dochter zijn wijff anno 1662
naam: Wieger Nittes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: destijds in bezit van het Princessehof museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10617

Wijgger Nijttes Aucke Wijttes dochter zijn wijff anno 1662
naam: Aukje Wittes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10617

idem
Boeknummer 10618; foto: marktplaats
Anne Pijters is geboren den 30 april 1776
naam: Anne Pieters
geb.datum: 30-04-1776
doopdatum: 05-05-1776
sterfdatum:
aant.: zoon van Pieter Alles Lap en Janke Annes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: IJlst
boeknummer: 10618

Anne Pijters is geboren den 30 april 1776
Boeknummer 10619; foto: marktplaats
Saakjen Klasis de Snoek is geboren den 22 juny 1738
naam: Snoek, Saakje Klases de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10619

Saakjen Klasis de Snoek is geboren den 22 juny 1738
Aantal objecten gevonden: 65